zamknij

Biznes

Związek Miast Polskich: Rybnik może stracić nawet 40 mln zł!

2019-09-10, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Szykują się ciężkie czasy dla samorządów i samego Rybnika. Związek Miast Polskich opublikował raport, nie jest on optymistyczny. Istnieje bowiem zagrożenie, że wpływy do budżetu miasta w przyszłym roku będą niższe o nawet 40 mln złotych. Skąd ten problem? Co to oznacza dla Rybnika?

Reklama

Ten raport budzi obawy

Jak czytamy w raporcie o stanie finansów Jednostek Samorządu Terytorialnego, wynegocjowana w 2003 roku obowiązująca do dziś ustawa o dochodach JST zakładała zwiększenie wielkości dochodów własnych, w tym udziałów we wpływach z podatków PIT i CIT, przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu dotacji i likwidacji części drogowej subwencji ogólnej.

- Rezultatem miało być zwiększenie samodzielności finansowej JST oraz silniejsze powiązanie sytuacji finansowej JST z koniunkturą gospodarczą państwa – czytamy.

Następnie dowiadujemy się, że wydatki inwestycyjne budżetów zdecentralizowanych wyniosły w okresie od 2004 do 2018 roku aż 494 mld zł (narastająco), a zatem wyraźnie więcej niż wydatki inwestycyjne budżetu centralnego. Własny potencjał inwestycyjny samorządów (nadwyżka operacyjna brutto) wyniósł w tym okresie 222,8 mld zł, co oznacza, że 55% wydatków inwestycyjnych JST sfinansowały ze środków pozyskanych z innych źródeł, w tym z instrumentów zwrotnych (głównie z kredytów).

Jednakże dochody JST uległy w ostatnich latach zmianie. Co prawda udział we wpływach z podatków państwowych PIT i CIT wzrósł z 22,7% do 24,1%, ale już z tytułu dochodów własnych udział spadł z 31% do 25,2%.

Podobnie się stało z subwencją ogólną, która spadła z 29,5 do 22,4%, a część subwencji oświatowej – z 22,9 do 17,1%. Wzrost nastąpił za to w udziale dotacji z 16,9% do 28,3% (w tym dotacji celowych do 22%).

Autorzy wskazują też, że skalę problemu obrazuje zwiększenie wydatków bieżących JST w podstawowym składniku kosztów realizacji zadań w okresie od 2015 do 2018 roku, jakim są płace wraz z pochodnymi, które wzrosły o 11,26 mld zł (z 71,44 mld do 82,70 mld zł).

- Trzeba zatem stwierdzić, że prawie cały wzrost wpływów z udziału w podatku PIT w tym samym czasie został przeznaczony na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń w podsektorze samorządowym, który jest największym pracodawcą w Polsce

- czytamy.

Choć przybyło w ostatnich latach środków w ramach PIT, CIT, to pojawiły się dla samorządów dodatkowe zobowiązania - prace zlecane samorządom, brak rekompensat dla samorządów, niewystarczająca subwencja ogólna.

- Jeśli do tego dodać wzrost wydatków bieżących na zakup materiałów i usług, który wyniósł blisko 8 mld zł, to widać, że wzrost wpływów z udziału w PIT nie wystarczył nawet na podstawowe wydatki bieżące

- dowiadujemy się z raportu.

W ostatnich latach mnożą się też inne czynniki, które powodują wzrost kosztów bieżących funkcjonowania podsektora samorządowego. Należą do nich: ceny energii, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych, ceny usług, opłaty za korzystanie z zasobów wody itp. Przekłada się to nie tylko na wydatki bieżące JST, ale także na poziom cen lokalnych usług publicznych. Szczególne znaczenie ma to w transporcie publicznym, który jest w ponad 50% dotowany z budżetów JST.

Autorzy raportu nie zapominają też o wzroście kosztów zagospodarowania śmieci, które mają swoje źródło w braku rozwiązań systemowych w tej dziedzinie. Wspominają też o niskiej dynamice części oświatowej subwencji ogólnej, która ich zdaniem została w latach 2017 – 2018 niedoszacowana, a reforma edukacji niedofinansowana.

- Luka finansowa oświaty osiągnęła 23,45 mld zł (tzn. dopłata z własnych środków stanowiła 54,3% otrzymanej subwencji szkolnej). Subwencja wystarczyła już tylko na 85% wydatków płacowych

- czytamy.

Jak wskazują autorzy raportu – Andrzej Porawski i Jan M. Czajkowski, obraz, jaki wyłania się z pobieżnej analizy dostępnych danych, nie jest optymistyczny.

- Polski samorząd, przy poszanowaniu zasady pomocniczości, będącej podstawą funkcjonowania państw demokratycznych, zasługuje na adekwatne do jego powinności wobec obywateli i osiągnięć traktowanie przez władze centralne. Wyrażamy przekonanie, że społeczności lokalne i regionalne powinny nadal aktywnie uczestniczyć w procesach rozwoju kraju. Dlatego trzeba im zapewnić odpowiednie warunki tego uczestnictwa. W przeciwnym razie grozi nam stagnacja, która obróci się także przeciwko instytucjom centralnym. Malejące inwestycje samorządowe to mniejsze wpływy z podatków VAT i CIT, a w dalszej perspektywie także PIT. Zahamowanie rozwoju lokalnego i regionalnego to słabsza Polska

- podkreślają w podsumowaniu.

Szczegóły znajdziecie w raporcie finansów JST.

Trzeba będzie obcinać wydatki

Wojciech Kiljańczyk, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika nie pozostawia złudzeń.

- Wzrost ilości zadań zleconych, wzrost opłat za media, w tym za prąd, a także odbieranie samorządom kompetencji (np. Rada Miasta nie ma już wpływu na ceny wody), sprawiają, że koszty utrzymania naszych wspólnot lokalnych będą wzrastać. Tych zmian nie da się już dłużej wytrzymać. W Rybniku w 2020 roku będziemy mieć do dyspozycji o ok. 35-40 milionów mniej z powodu zmian podatkowych. Jednocześnie już w tym roku dopłacamy do oświaty 44 miliony złotych, a do zwrotu czekają kolejne kwoty za pobrany podatek od wyrobisk górniczych

- mówi wprost.

Jak dodaje, Związek Miast Polskich prognozuje, że wiele samorządów w Polsce będzie mieć poważny problem z uchwaleniem budżetów.

- Wzrost kosztów bieżących i jednoczesne uszczuplenie wpływów spowodują strukturalną dziurę budżetową w JST. A trzeba pamiętać, że nie możemy się zapożyczać na wydatki bieżące. Czy taki efekt chciał osiągnąć rząd? To będzie katastrofa i jedno z największych osiągnięć współczesnej Polski - reforma samorządowa, legną w gruzach. Finansowanie obietnic wyborczych kosztem samorządów jest nieuczciwe. Co z tego, że obywatele otrzymają np. obniżkę PIT z 18 na 17%, jak za chwilę więcej zapłacą za wywóz śmieci, wodę, prąd i gaz. Jaki jest sens takich ruchów w sensie gospodarczym i społecznym?

- podkreśla.

Autorzy raportu podeszli zbyt teoretycznie

O zdanie poprosiliśmy radnego Łukasza Dwornika, szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Rybniku:

Na wstępie wypada podkreślić, że raport o którym mówimy został przygotowany w oparciu o dane, które pochodzą z Ministerstwa Finansów, a dotyczą wykonania budżetów JST w latach 2004-2018, czyli za rządów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

 

Krytyczne stanowisko zawarte w raporcie dotyczy wiec obydwu ekip rządzących. Zdecydowanie nie zgadzam się jednak z opinią, że obniżenie podatków to złe rozwiązanie, że zwolnienia podatkowe hamują rozwój samorządu co w domyśle twierdzą autorzy. Czy lepiej zostawić pieniądze w kieszenie podatnika, czy też oddać - na rybnickim przykładzie - do sakwy Prezydenta Kuczery? I o to właśnie jest spór.

 

Gmina jest od tego by realizować przede wszystkim zadania własne, w Rybniku od kilku lat słyszymy o wielkich sukcesach budżetowych – w zakresie dochodów i wydatków, więc gdzie jest problem, bo właśnie to wynika z wypowiedzi radnego Wojciecha Kiljańczyka. Wystarczy spojrzeć na marnotrawienie środków finansowych w naszym mieście na przykładzie parkingu wielopoziomowego, by zrozumieć, że autorzy raportu podeszli zbyt teoretycznie do przygotowanego materiału. W tym miejscu przydałby się raport indywidualny o każdym włodarzu i jego gospodarce finansami gminy. Jestem ciekaw co wówczas napisano by o Rybniku w kontekście rozrastającej się administracji i kosztach za tym idących.

Może dojść do zapaści!

Sytuację komentuje też prezydent Rybnika - Piotr Kuczera. Nie ukrywa, że w 2020 roku będzie trzeba ograniczyć wydatki inwestycyjne.

- Jeżeli w budżecie samorządu brakuje pieniędzy na zadania zlecone przez rząd, to siłą rzeczy z czegoś musimy zrezygnować. W kolejnym roku na pewno nie będziemy budować budynku senioralnego w strefie Juliusza, nad czym bardzo ubolewam

- mówi.

Jak przypomina, samorząd jest filarem rozwoju gospodarczego Polski, zapewniając przy tym przeważającą część usług publicznych świadczonych na rzecz obywateli.

- Wydatki inwestycyjne samorządów wyniosły w okresie od 2006 do 2018 r. aż 461,5 mld zł (narastająco), wyraźnie przewyższając wydatki inwestycyjne z budżetu centralnego. Dobra kondycja finansowa miast, gmin i powiatów przekłada się bezpośrednio na wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego oraz zapewnia fundament dalszego rozwoju całego państwa

- dodaje.

Prezydent Kuczera alarmuje, że aktualnie lawinowo rosną wydatki na oświatę, które scedowuje się na samorządy.

- Zawsze miasta dopłacały, ale z roku na rok są to coraz bardziej astronomiczne sumy

- zaznacza prezydent Rybnika.

Nasz rozmówca zwraca też uwagę na pewne mechanizmy

- Otóż w ostatnich kilkunastu latach obserwowaliśmy wzrost dochodów podatkowych samorządu z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. Polskie samorządy, które mają ok. 50% udział w podatku dochodowym zanotowały łączny wzrost wpływów z tego źródła na poziomie 15,43 mld zł (w latach 2015–2018). Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń w gospodarce, który niestety przełożył się jednocześnie na zwiększenie wydatków w samorządach. Zadajecie sobie Państwo pytanie dlaczego? Polski podsektor samorządowy zatrudnia aktualnie ok. 2 mln pracowników (nie tylko urzędników), wzrost ich wynagrodzeń oznaczał więc konieczność zwiększonego poziomu wydatków w 2018 r. w stosunku do 2015 r. o 11,26 mld zł. W tym samym czasie znacząco wzrosły również ceny zakupu materiałów i usług, na które w analogicznym okresie samorządy wydały o 7,9 mld zł więcej. Łączne wydatki samorządów związane z rosnącymi kosztami realizacji zadań publicznych wyniosły więc w ciągu ostatnich 4 lat 19,16 mld zł, a co za tym idzie przewyższały faktyczny wzrost dochodów z PIT i CIT o 3,73 mld zł – czego moim zdaniem zupełnie nie uwzględnia się w toczącej się aktualnie debacie publicznej, w której podnosi się jedynie argument wzrostu dochodów

- wyjaśnia Piotr Kuczera.

Jego zdaniem Polska potrzebuje poważnej, merytorycznej debaty nad dorobkiem, stanem oraz przyszłością samorządu terytorialnego, który od blisko 30 lat jest fundamentem rozwoju naszego kraju.

- Sukcesywne ograniczanie możliwości finansowych samorządów terytorialnych może doprowadzić w niedługim czasie do ich całkowitej zapaści. W konsekwencji tego procesu obywatele mogą utracić dostęp do podstawowych usług publicznych

- alarmuje prezydent.

Oceń publikację: + 1 + 32 - 1 - 52

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (92):
 • ~rybnikus 2019-09-10 18:48:33

  A było nie kraść.

  83 67
 • ~rybnikus 2019-09-10 18:49:15

  Rybnik stać na milion dla żab, na palety na ulicach i czerwoną farbę.

 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-10 19:04:04

  To niech w końcu prezydent weźmie się do roboty, a nie tylko czekanie na haracz od elektrowni i kopalń. Kiedy w Rybniku pojawił się jakiś nowy duży inwestor? Wszystkie miasta wokół się rozwijają takie Żory, Gliwice a my się cofamy zaraz będą Rybnik mylić z Bytomiem

 • ~rybnikus 2019-09-10 19:06:52

  ~Dropsik DropsikWyborcy PO kwiczą, że PIS nie inwestuje a kopalni na Paruszowcu nie chcą. To nazywa się PlatformaObłudy.

 • ~Trop leminga 2019-09-10 19:09:42

  Niestety dla Rybnika (i nie tylko) ludzie wybierają prezydentów miast na zasadzie czy ładnie wygląda, czy nie daj Boże jest z PIS, czy ładnie się uśmiecha , czy chce zaprowadzić pokój na świecie, itd. itd.. Niestety dla wyborców do władania miastem, te cechy są niepotrzebne, a za to potrzebna jest wszechstronność kandydata - musi znać się na wszystkim chociaż by po to, żeby mieć pojęcie o tym co robią jego podwładni. Szkoda ze wyborcy tego nie widzą.

 • ~rybnikus 2019-09-10 19:12:16

  Kum, kum, rech, rech... kręcenie lodów to nie grzech.

  63 51
 • ~ 2019-09-10 19:13:04

  Miasto sprzeda wodociągi i kanalizację :)

  52 25
 • ~Arteks 2019-09-10 19:20:16

  @Dropsik - co ty pleciesz. Przecież wszystkie samorządy stracą na tym nieodpowiedzialnym rozdawnictwie PiS. Takie Gliwice pewnie ze 100 mln... bo czym bogatsze miasto tym więcej. Żory się rozwijają?! W czym? Oni dopiero teraz zaczęli rewitalizować budynki które stały puste od 1990 roku (np. młyn czy mały dworek w Baranowicach). Przypomnąć ci kiedy Rybnik realizował rewitalizację kampusu, szkoły muzycznej itd? Rybnik buduje obwodnicę autostradową, tam powstało coś w stylu naszej Obwiedniej. Pomijam już to, że tam na sport, transport czy kulturę idą grosze, a i tak zadłużenie mają jedne z najwyższych na Śląsku. A teraz ja zadam pytanie - co samorząd Rybnika zawdzięcza posłom PiS w poprzedniej kadencji? Proszę wymień jakieś przykłady ich pozytywnego działania i lobbingu dla miasta.

 • ~Barakuda 2019-09-10 19:26:11

  No to już wiecie skąd zrównoważony budżet Morawieckiego. Węgiel z Mozambik, obcięcie subwencji dla samorządów ivorzerzucenie na nie wielu kosztownych obowiązków. Zdychamy pod tym rządem.

  97 84
 • ~rybnikus 2019-09-10 19:26:43

  ~Arteks, to posłowie PISu rządzą samorządem w Rybniku?

  85 65
 • ~Barakuda 2019-09-10 19:28:10

  Rząd się sam wyżywi... Pamiętacie to hasło?

  68 51
 • ~rybnikus 2019-09-10 19:28:11

  ~Barakuda, ten węgiel kupuje bankster Morawiecki.

  44 40
 • ~Arteks 2019-09-10 19:29:59

  @tropleminga - to samo można powiedzieć o posłach. Potrzebne jest ich wszechstronne zaangażowanie. A jakie jest w przypadku posłów z naszego regionu z obecnej koalicji rządzącej. Poprzednicy załatwili kilka ważnych projektów do realizacji, największa inwestycja drogowa na Śląsku jest realizowana obecnie w Rybniku - zasługa ekipy miasta, województwa i parlamentu z PO. Remont linii kolejowej do Chałupek, a w konsekwencji pociągi międzynarodowe przez Rybnik - zasługa posłów PO, modernizacja linii kolejowej Chybie-Rybnik-Nędza dzięki której udało się uruchomić pociąg do Wisły, wszystkie inne skrócą czas jazdy, poprawił się wygląd stacji - zasługa posłów PO. A jakie inwestycje realizowane są w naszym mieście i regionie dzięki posłom PiS. Uda się wam wymienić chociaż jedną? Gdzie żurawie i maszyny budowlane na naszej elektrowni? Nie ma ich - są w Ostrołęce bo tam posłowie za tym lobbowali... Czekam na merytoryczne odpowiedzi bo to są naprawdę ważne sprawy. Nawet sali koncertowej nie da się zbudować w Rybniku bo posłom PiS to jest obojętne...

  69 80
 • ~Arteks 2019-09-10 19:31:05

  @rybnikus - obniżenie dochodów samorządowych jest wynikiem polityki PiS bo obniżają podatki, a nie chcą samorządom zwiększyć udziału w nich.

  65 71
 • ~rybnikus 2019-09-10 19:33:18

  Arteks, kłamiesz jak zawsze, tzw 9 blok nam utrącił wasz Tusk więc o co ci chodzi w tych kłamstwach? A teraz napisz uczciwie, budżet Rybnika będzie większy czy mniejszy niż z tego roku i o ile?

  59 62
 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-10 19:35:10

  Arteks. Żory już mają 4 strefy przemysłowe, ciągle brakuje rąk do pracy, co chwilę nowe fabryki, teraz zaczyna budować się największe centrum logistyczne na Śląsku. Ceny działek pod tereny pewnie coraz droższe, my już jesteśmy Bytomiem w porównaniu do Żor. Ty mówisz o starym młynie, jest już prawie na wykończeniu i świetnie wygląda tym bardziej przy tym centrum przesiadkowym. A popatrz na kamienice na rynku, placu wolności a nawet na naszym ślicznym deptaku. Puste, odrapane. Żory mieszkania czynszowe, dla mieszkańców by nie musieli płacić dostępnych cwaniaczkom co z tego mają świetny interes a u nas? Tylko apartamenty gdzie ceny idą od 300000 w zwyż. Kopalnie kiedyś zamkną Żory obstaną, u nas welcome Bytom, Wałbrzych. Daj sobie powiedzieć a nie smęcisz jedno i to samo. A i komunikacyjne jesteśmy 100 lat za nimi również a ty mi o jakieś obwiedni która się już sypie

 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-10 19:37:25

  Arteks świat nie opiera się tylko na komunikacji PO to PO sramto obudź się chłopie

  74 29
 • ~Trop leminga 2019-09-10 19:46:49

  do barracuda - szanowni komuniści z PO. Lody będziemy kręcić coraz lepsze!! Schetyna zapowiedział na konwencji programowej PO nowy program. Wypadałoby najpierw poznać ten stary ?, ale co kto lubi.

  60 42
 • ~exx 2019-09-10 19:52:06

  Lepiej tnijcie wydatki Panie Prezydencie niż podnoście podatki, bo inaczej w przyszłych wyborach pozostanie po was wspomnienie.
  A tak swoją drogą to ile podatku CIT płacą te wszystkie markjety w Rybniku? Obawiam się, że tyle co nic.

  71 19
 • ~Trop leminga 2019-09-10 19:55:07

  Komentarze @barracuda, to wina indokrynacji TVN, antypolskiej telewizji, jątrzącej od rana do wieczora i od wieczora do rana. Kiedy wreszcie z przestrzeni publicznej znikną media opłacane przez obcy kapitał? Ciekawy jestem, co by powiedział Niemiec, gdyby rano się obudził i ktoś mu powiedział, że 90% mediów jest w rękach, np. – Polaków…

  61 55
 • ~Jan R. 2019-09-10 19:58:49

  Tego, czego w tym nieszczęsnym kraju odczuwam jako dotkliwy brak męża stanu. Nie jest nim Jarosław Aleksander Kaczyński, który nie ma żadnego doświadczenia i kwalifikacji w pracy w wyuczonym zawodzie, bo nigdy go nie wykonywał. Wszystko co robi opiera się na odczuciach, które zaszczepiła w nich śp. mamunia. Ale spokojna głowa, Polacy i ogłupieni Slązacy tego nie rozumieją i tak na niego zagłosują. Biada nam. Amen

  52 58
 • ~Jan R. 2019-09-10 20:00:16

  Tego, czego w tym nieszczęsnym kraju odczuwam jako dotkliwy brak to brak męża stanu.

  22 47
 • ~rybnikus 2019-09-10 20:03:09

  ~Jan R. dlatego musi wrócić to co było, Tusk nas zaprowadzi tam gdzie klepie Makrela, wróci kamieni kupa, kraj teoretyczny, grabież miliardów z podatków, szczaw i mirabelki oraz kręcenie lodów. Nawet głodne dzieci wrócą i bezrobocie.

  63 49
 • ~Arteks 2019-09-10 20:07:33

  @dropsik - według ciebie te szpetne, tymczasowe hangary strefowe to jakaś przyszłość rynku pracy? Jeśli tak to czemu trzeba tam sprowadzać Ukraińców bo nasi nie chcą pracować w takich miejscach z powodu nieatrakcyjności zarobkowej i braku perspektyw takich miejsc? Jeśli PiS zrealizuje te brednie o pensji min. 4000 zł - to ich właściciele przeniosą te montownie do innych, biedniejszych krajów w tym np. Ukrainy. Ukraińcy nie będą musieli błąkać się po Europie, pracując u siebie za połowę stawki... I tyle będzie ze "świetlanych" stref. A kopalnie w Rybniku będą funkcjonować jeszcze z 25-30 lat. Ci którzy teraz zaczynają tam pracę - dociągną do emerytury. :D
  Ogólnie to dużo czasu na przemianę - tym bardziej, że Unia Europejska obiecuje gigantyczną kasę na inwestycje w nowe technologie w miastach górniczych. Na pewno z tego skorzystamy i długofalowo nie musimy się obawiać likwidacji kopalń. Komunikacja i transport to podstawa nowoczesnego miasta w Europie. Rybnik jest jedynym w naszym regionie które ma dostęp do autostrady, ma co raz nowocześniejszą kolej w tym więcej pociągów międzynarodowych niż Wrocław czy Kraków :), będzie miał najnowocześniejszą obwodnicę w okolicy, jest jednym z najlepszych miast dla rowerzystów na Śląsku, Koleje Śląskie obsługują nasze miasto nowoczesnym taborem i oferują naprawdę dużo połączeń. Jaki jest ZTZ taki jest - ale mamy pojemne, nowoczesne autobusy w miejskim malowaniu łączące duże dzielnice w przyzwoitych częstotliwościach. W Żorach dla porównania mają... małe busiki-złomiki na kilkanaście osób. A pociągiem dojedziesz kilka razy w ciągu dnia do Bielska albo... Rybnika. Do Katowic też tylko busiki-złomiki. Patrzę na nasze kamienice i jestem zadowolony - jest na co rzucić oko, co jakiś czas, powstaje jakaś nowa kamienica. Gdybyśmy mieszkali w takich Żorach co byśmy pokazali gościom, czym się pochwalili? Tymi stalowymi hangarami w których pracują Ukraińcy? Pseudokamieniczkami przypominającymi stodoły na pozbawionej życia starówce? U nas można kogoś zaprosić na żużel, do kina, nad zalew, do klubu, na pełen życia Rynek. A w Żorach?... Co najwyżej można zaprosić do Rybnika, aby wstydu nie było.

  35 86
 • ~Jan R. 2019-09-10 20:08:59

  Dlaczego GDDKiA musiała unieważnić przetarg na odcinek A1 będący obwodnicą Częstochowy? Odpowiadam. Żaden poważny przedsiębiorca nie będzie przygotowywał się do przetargu, kiedy nie wie jak będą się kształtowały koszty pracy, materiałów i sprzętu (RMS) w czasie realizacji kontraktu. Najgorzej jest to, że lud tego nie rozumie i będzie głosował na nieodpowiedzialnych polityków. Obietnice JAK-a podniesienia płac kosztują. Nie można podwyższać bezkarnie płac bez wzrostu wydajności. Czy ci ludzie nie pamiętają czasów, kiedy zarabialiśmy miliony i za chleb płaciliśmy tysiące? Nadrukować pieniędzy w celu ogłupienia wyborców można zawsze. Dlatego rządzący nie chcą wprowadzenia euro, bo wtedy skończyłoby się dowolne żonglowanie kursem naszej waluty.

  41 51
 • ~rybnikus 2019-09-10 20:10:34

  Artks,. A teraz napisz uczciwie, budżet Rybnika będzie większy czy mniejszy niż z tego roku i o ile? Bo uciekasz od pytania!

  50 23
 • ~ 2019-09-10 20:14:25

  więcej Diagnozy, więcej wysoko opłaconych mularów, więcej drogich nasadzen w zardzewiałych doniczkach w miejscu wyciętych poprzednio drzew, więcej wybudowanych centrów przesiadkowych, więcej "genialnie" wybudowanych pasów rowerowych na których nie ma rowerzystów, do tego robić wszystko, by potencjalni inwestorzy omijali nasze miasto i kierowali się chociażby do sąsiednich Żor, a władze w mieście za każdym razem powierzać w ręce osób nie mających pojęcia o zarządzaniu, np. kiepskich nauczycieli, oczywiście wg kryteriów byle nie z PiS,
  sukces miasta będzie murowany

  70 28
 • ~Arteks 2019-09-10 20:15:06

  @rybnikus - z poprzedniej inwestycji zrezygnowało EDF ale dlaczego nie ma nowej? Przecież ER jest na nowo w państwowych rękach (do EDF poszła w czasach kiedy krajem rządziło AWS - z którego narodził się POPiS). Ale elektrownia to nie jedyny problem. CO POSŁOWIE PiS zrobili proinwestycyjnego dla Rybnika. Proszę o konkretne odpowiedzi. Ja osobiście NIE widzę niczego. Ostatnie 4 lata dla naszego regionu są stracone bo posłowie PiS okazali się zwykłymi maszynkami do głosowania. Czy warto takich posłów wybierać po raz kolejny? Powiedz sam? Ja wcale nie mówię, że będę głosował na Kuczerę w następnych wyborach. Zobaczymy jak będzie realizował różne projekty i jak nasze miasto będzie wyglądać w 2024 roku. Ale po co głosować na nieprzydatnych dla miasta posłów?

  35 57
 • ~Mael 2019-09-10 20:18:27

  Zyskają miasta, które dały zielone światło dla inwestorów tworzących dobrze płatne miejsca pracy (przychody z PIT i CIT). Straciły te ośrodki, które widziały jedyny rozwój w marketach i wydawaniu publicznych środków na byle co.

  71 8
 • ~rybnikus 2019-09-10 20:20:23

  ~Arteks znowu kłamiesz, EDF wpakował wiele milionów w projekt i przygotowanie terenu a Tusk wolał swoich w goebbelslandzie w Opolu a chodziło o uprawnienia CO2..

  47 28
 • ~Arteks 2019-09-10 20:22:23

  @ursus - Rybnik ma jeden świetny teren pod inwestycje od zaraz. Zwrócił na to uwagę prezydent Student krótko po objęciu stanowiska. To lotnisko - na którym obecnie kompletnie nic się nie dzieje. Tylko pytanie czy satysfakcjonujące dla miasta z ambicjami byłoby zastąpienie jednych lotniskowych hangarów innymi hangarami w których produkuje się wycieraczki - tak jak w Żorach? Czy na takie miejsca pracy czekają mieszkańcy Rybnika? A może zamiast twoich typowych paplu-paplu - odpowiesz dlaczego posłom PiS minionej kadencji nasze miasto nic nie zawdzięcza? A poprzednikom z PO jednak trochę rzeczy tak i to ważnych. Konkretne pytanie co posłowie PiS robią w sprawie kolejowego centrum logistycznego jakie miało powstać w Rybniku. Inwestycja bardzo ciekawa i specjalistyczna, dająca pracę logistykom, administracji i kolejarzom. Niedawno prezes PKP Cargo chwalił się budową takiego centrum pod Łodzią. A u nas? Jakie jest zaangażowanie w projekt posłów i na jakim on jest etapie?

  19 57
 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-10 20:24:28

  Jan R gościu bardzo dobrze że podnoszą najniższą krajową, dość pracy za smieciowe pieniądze i na smieciowych umowach. Pewnie jesteś śmieszny biznesmen, który żeruje na pracownikach. Czemu Lidl w Niemczech umi dać pracownikowi 2 tyś euro a u nas ten sam Lidl Góra 3 tys złotych. Ceny porównywalne w obu krajach a zarobek 3 razy mniejszy. Koniec niewolnictwa, bardzo dobrze. Mamy gonić zachód to gonimy.

  57 24
 • ~Arteks 2019-09-10 20:26:19

  @Mael - mylisz się, na zabawie w zmniejszanie podatków, najwięcej stracą najbogatsze samorządy. A wytłumacz o czym chodzi z tym, że Rybnik daje czerwone światło? Przecież u nas innowacyjnych firm wcale nie brakuje. Jeśli gdzieś jest ich więcej to znaczy, że jest tam więcej ambitnych ludzi których nie zadowala praca na etat tylko tworzą nowe firmy. Dlaczego mamy nie rozwijać handlu skoro społeczeństwo ma co raz więcej pieniędzy?

  10 56
 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-10 20:27:41

  Arteks z tobą nie ma co dyskutować, masz swój świat. I nie dasz sobie powiedzieć. Ale ważne że ludzie inni to widzą i mam nadzieję że podziękują za to naszemu "o jeden kieliszek za dużo". Pozdrawiam a ty tkwij w tym swoim obłudnym świecie.

  51 16
 • ~rybnikus 2019-09-10 20:28:58

  Arteks. A teraz napisz uczciwie, budżet Rybnika będzie większy czy mniejszy niż z tego roku i o ile? Bo uciekasz od pytania! Prawda cię tak boli?

  45 15
 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-10 20:39:32

  Arteks jak nasi w tym szpetnym hangarze nie chcą pracować, tam pół parkingu jest rejestracji SR i z góry zaznaczam że nie SRB. A Ukraińców sprowadzają bo nie ma komu już ogólnie pracować. Co u nas robi 4 tys Ukraińców? głupie gadanie. Z tego co słyszałem to nawet ludzie z kopalń się zwalniają bo w takich eko oknach czy innych fabrykach lepiej się zarabia. Rybnik nigdy nie będzie Wrocławiem a ty byś tylko widział w mieście samych programistów czy informatyków. Co ty jesteś taka druga Emilka tylko opłacana z drugiej strony?

  52 11
 • ~Arteks 2019-09-10 20:45:04

  @dropsik - ale to ty musisz żyć we własnym świecie jeśli ciebie fascynują montownie strefowe w Żorach. Ja nie tkwię w obłudnym świecie i bardzo często stawiam Rybnikowi i jego władzom przykłady z innych miast. Ale dla Żor nawet Czechowice to będzie wyższa liga i wyższy przykład. Nie mówiąc o większych miastach. Dla nas Żory są przykładem bardzo złego zarządzania i źle sformułowanych priorytetów. Nie wyobrażam sobie np. aby rybniczanie akceptowali tak niskie zaangażowanie samorządu w sport - jakie jest w Żorach. @rybnikus - dlaczego pomijasz moje tak łatwe pytanie? Co zrobili posłowie PiS dla Rybnika bo ci z PO - przynajmniej w ostatniej kadencji w której rządzili - wzięli się w garść i parę poważnych spraw załatwili. Spraw które procentują! Pytasz o budżet. Wszystko wskazuje, że spadnie - przez różnego rodzaju PiSowskie pomysły. Dlaczego PiS nie dba o finanse miast. Przecież to samorządy utrzymują szkoły, drogi, przedszkola, pomoc społeczną, komunikację miejską, to miasta realizują większość różnego rodzaju inwestycji. To ja się mogę spytać ciebie - dlaczego? Czyżby to prawda, że PiSowi zależy na centralizacji kraju? Jeśli tak to czemu nie dołożą kasy na salę koncertową?

  15 57
 • ~rybnikus 2019-09-10 20:46:16

  ~Dropsik Dropsik spoko, kazali Areksowi kłamać to kłamie, ja dzisiaj 5 razy pytałem i budżet Rybnika i nie odpowiedział.

  44 21
 • ~rybnikus 2019-09-10 20:49:33

  ~Arteks, wszystko wskazuje, to tylko brejzdolenie, pisz o faktach. Przychody z podatków są większe bo większa jest ściągalność. Ciekawe czy będziesz miał tyle uczciwości i odwagi to potwierdzić jak się to okaże..

  43 19
 • ~Arteks 2019-09-10 20:53:02

  @dropsik - tak jak Rybnik nie będzie Wrocławiem, tak Żory nigdy nie będą Rybnikiem ani normalnym miastem w którym centrum odgrywa jakąś rolę. W Żorach największym pracodawcą w mieście jest... Urząd Miasta i to jakby jest najlepszym obrazem waszego sypialnianego charakteru. Mnie tam obce rejestracje aut w tym SZO w mieście nie ekscytują bo wolałbym ogólnie aby aut było mniej, a pracownicy aby dojeżdżali transportem zbiorowym. Do Rybnika jest to możliwe. Żory są trochę jak te chińskie odizolowane strefy - bez auta nie przeżyjesz... Nie wiem kto z Rybnika może pracować w fabryce wycieraczej. U nas można pracować w fabrykach gdzie produkuje się elektronikę czy skomplikowane maszyny albo prąd.

  13 59
 • ~ 2019-09-10 20:57:52

  ~Arteks 2019-09-10 20:22:23
  "@ursus - Rybnik ma jeden świetny teren pod inwestycje od zaraz. (...). To lotnisko - na którym obecnie kompletnie nic się nie dzieje. "
  kto jest właścicielem terenu lotniska, A może zamiast twoich typowych paplu-paplu tam skierujesz swoje pytania ?
  "Tylko pytanie czy satysfakcjonujące dla miasta z ambicjami byłoby zastąpienie jednych lotniskowych hangarów innymi hangarami w których produkuje się wycieraczki - tak jak w Żorach?"
  " Czy na takie miejsca pracy czekają mieszkańcy Rybnika?"może lepsza jest praca w galerii handlowej ?
  lepiej "ambicjonalnie" siedzieć z założonymi rękami i patrzeć jak kasa przechodzi obok, a chyba nie mała widząc sznur samochodów z rybnickimi rejestracjami jadących codziennie w tym kierunku
  "odpowiesz dlaczego posłom PiS minionej kadencji nasze miasto nic nie zawdzięcza?"
  skoro nasi mieszkańcy wybrali inne opcje, do nich kieruj uwagi, czasami trzeba nie ślepo kierować się poglądami, tylko w wyrachowaniem dokonać wyboru opcji na której można więcej zyskać
  "Konkretne pytanie co posłowie PiS robią w sprawie kolejowego centrum logistycznego jakie miało powstać w Rybniku. Inwestycja bardzo ciekawa i specjalistyczna, dająca pracę logistykom, administracji i kolejarzom. Niedawno prezes PKP Cargo chwalił się budową takiego centrum pod Łodzią. A u nas? Jakie jest zaangażowanie w projekt posłów i na jakim on jest etapie?"
  "Nawet sali koncertowej nie da się zbudować w Rybniku bo posłom PiS to jest obojętne..."
  skoro u nas mieszkańcy nie chca PiSu, nie oczekujmy, że będą się wpychać na siłę, do tego nie mając oparcia w lokalnych władzach, będą raczej dbać o interesy swoich wyborców tam, gdzie maja poparcie, tak to działa w każdej opcji politycznej
  a wpomniane remonty linii kolejowej, to nie tyle zasługa posłów i działanie "dla nas" tylko wymóg unijny remontów i modernizacji linii kolejowych (w odpowiedniem proporcji do dróg), o czym doskonale wiesz
  a wspomniana linia do Chałupek najbardziej potrzebna jest jako korytarz do transportu cargo (co witac chociażby po ilości przewożonych kontenerów, podobnie linia do Chybia to też głównie linia towarowa stanowiąca połączenie do stacji rozrządowej w Zbrzegu, znajdującej się o krok dużej stacji w Zebrzydowicach i ważnego kolejowego przejścia granicznego, o czym też doskonale wiesz, a pociągi pasażerskie jadą tak przy okazji, widać to po ilości i rodzajach pociągów, które nimi jeżdzą

  36 7
 • ~Arteks 2019-09-10 20:57:55

  @rybnikus - ani razu nie okłamałem, za to często jestem oczerniany tak jak przed chwilą przez ciebie. Za to ty przemilczasz temat bardzo niewygodny przed wyborami - o NIEPRZYDATNOŚCI naszej PiSowej reprezentacji. Odpowiedziałem na twoje pytanie, czego nie chcesz zauważyć. Wpływy do budżetu państwa wzrastają dzięki VAT. Wpływy do budżetu miasta będą spadać z powodu niekorzystnych ustaleń odnośnie podatku od wyrobisk górniczych (zmiana za rządów PiS) i z powodu obniżania podatków PIT i CIT). Zadowolony z odpowiedzi? A ja z twojej nie bo ja mogłem o czymś zapomnąć. Ale ty fan PiS nie potrafisz ani JEDNEJ rzeczy podać załatwionej przez posłów PiS dla miasta? Wstyd...

  19 48
 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-10 21:01:47

  Arteks tak samo wycieraczki są potrzebne jak i tłumiki z teneco. Dobra skończyłem z tobą dyskusje. Troluj dalej PIS, ale słabo ci to idzie.

  47 19
 • ~tf2 2019-09-10 21:07:52

  Czy to artykuł sponsorowany przez komitet wyborczy Partii Obywatelskiej? Czytam te naiwne biadolenie i mam wątpliwości czy to Gazeta Rybnicka czy niezależny portal miasta.
  "Podsektor samorządowy największym pracodawcą w Polsce"?!? Może trzeba postawić na jakość a nie ilość i zreformować tę niewydolną "urzędniczą znajomość", dokładamy a dno cały czas widać.
  Nie radzicie sobie? Tak macie "ciężko"? Zrezygnujcie. Po artykule wnioskuję, że qszyscy wtedy na tym skorzystamy.

  47 14
 • ~ 2019-09-10 21:11:31

  tf2
  "Czytam te naiwne biadolenie i mam wątpliwości czy to Gazeta Rybnicka czy niezależny portal miasta."
  prywatny, uzależniony od poglądów/interesów właścicieli (co jest zrozumiałe)

  31 8
 • ~Barakuda 2019-09-10 21:12:34

  ~rybnikus 2019-09-10 20:28:58

  Arteks. A teraz napisz uczciwie, budżet Rybnika będzie większy czy mniejszy niż z tego roku i o ile? Bo uciekasz od pytania! Prawda cię tak boli?

  Czytać potrafisz czy nie? Napisali jak byk, że do budżetu miasta trafi 40 ml zł mniej. Dlaczego? Ponieważ rząd PiS da nam mniejszą niż dotąd subwencję. A dlatego żeby się Morawiecki mógł pochwalić, że mamy zrównoważony budżet.

  A teraz odpowiedz w końcu na pytanie Arteksa jakie w ciągu czterech lat rządów PiS mamy w ROWie inwestycjie? Żadne. Zero. A dlaczego ten nowy rząd i minister z PiSu nie przywrócił tej inwestycji w elektrowni, którą rzekomo zablokował ten diabeł Tusk?
  Proste pytanie jak budowa cepa...

  17 35
 • ~Arteks 2019-09-10 21:22:45

  @ursus - widzę, że zamieniasz się w adwokata nieprzydatnych posłów... I niestety słabo ci idzie bo nie potrafisz udowodnić ich przydatności dla swojego miasta czy regionu... Oczywiście, że finansowo za inwestycje infrastrukturalne jestem wdzięczny Unii Europejskiej! Ale to politycy w dużej mierze lobbują za tym jakie inwestycje realizować i gdzie. W miejsce linii Rybnik-Chałupki
  czy Nędza-Chybie - znalazło by się wiele innych lokalizacji tak jak np.
  w czasach PiS wyrzucono modernizację węzła Katowickiego, za to będą modernizować mało przydatną linię Korsze-Ełk - bo... był silny nacisk polityczny w tej sprawie. Dworce kolejowe które w innych regionach są remontowane z państwowych pieniędzy PKP - bo lobbują w tej sprawie posłowie. U nas wyburzane (Czerwionka, Szymocice, Górki Śl., Rybnik Towarowy i wiele innych). Gdyby nie poseł Krząkała - nie byłoby już też dworca Rybnik Paruszowiec.

  13 45
 • ~Barakuda 2019-09-10 21:23:23

  Kolego Ursus, Rybniczanie nie muszą wcale pracować w galeriach albo na produkcji. Mogą sami wymyśleć biznes i go zrealizować. Może coś na skalę Amazona albo Apla? Wiem, wiem w PL to niemożliwe. Dlatego będą robić w galeriach i się cieszyć z 1800 na rękę.

  14 36
 • ~ 2019-09-10 21:30:11

  ~Barakuda
  "Dlatego będą robić w galeriach i się cieszyć z 1800 na rękę."
  w Rybniku zapewne tak, skoro tak piszesz, ale z tego co słyszałem od tam pracujących, to w Żorach na strefie stawki zaczynaja się od 3 tyś netto

  36 6
 • ~Arteks 2019-09-10 21:31:13

  @dropsik - to ty podjąłeś się antyrybnickiego trollingu i bardzo łatwo zostałeś zatopiony... Nie trolluję PiS tylko uważam posłów tej partii za nieprzydatną reprezentację dla naszego miasta i regionu. Może tylko Woś się na plus zapisał obiecując (na razie tylko obietnica), że w Rybniku powstanie Sąd Okręgowy jako samodzielna jednostka. Mam szacunek do słynnej PiSowskiej listy miast w ruinie finansowej którą przygotowali ekonomiści PiS, na której Żory niechlubnie "reprezentowały" nasze województwo.

  9 43
 • ~rybnikus 2019-09-10 21:34:12

  Arteks, "Związek Miast Polskich opublikował raport, nie jest on optymistyczny. Istnieje bowiem zagrożenie, że wpływy do budżetu miasta w przyszłym roku będą niższe o nawet 40 mln złotych." A ja napiszę o zagrożeniu, że samorządy ukradną te pieniadze. Czy to prawda jak ta twoja?

  33 11
 • ~Arteks 2019-09-10 21:38:10

  @ursus @baracuda - markety od dawna płacą ponad 3000 zł i jakoś nie słyszę aby musieli zatrudniać Ukraińców. A galerie handlowe to świetne miejsca pracy dla zadbanych kobiet na poziomie i miejsca w których ludzie lubią spędzać czas. Jestem dumny, że Rybnik to nieliczne miasto z powyżej 100 tys. który ma dwa obiekty na poziomie i to już od kilkunastu lat. Na strefach Ukraińcy stanowią już podobno połowę kadry... Dajcie spokój bo w różnych poglądach możemy się różnić. Ale mało który rybniczanin marzy o pracy przy taśmie w tak prymitywnych zakładach jak produkcja wycieraczek czy pakowalnie kawy... Tym bardziej, że mamy w Rybniku zakłady gdzie można sterować lokomotywą, produkować elektronikę, prąd, maszyny, być programistą czy sprzedawać dobre samochody. :D

  10 42
 • ~Arteks 2019-09-10 21:39:32

  @rybnikus - naprawdę trudno ci odpowiedzieć, bo trudno zrozumieć twoje teksty. Ciągle piszesz o jakichś kradzieżach? Kto kradnie i komu? Możesz wyjaśnić o co ci chodzi? Nie martwi cię, że przez różne złe decyzje samorządy będą miały mniej pieniędzy i to mniej o kwoty gigantyczne?

  5 36
 • ~tf2 2019-09-10 21:40:42

  Barakuda jesteś jak Komisja Europejska, działająca na szkodę Unii Europejskiej.

  "Może coś na skalę Amazona albo Apla?"

  Amazon zniszczył rynek sprzedaży w USA.
  Apple produkuje w Chinach i unika płacenia podatków.
  Na szczęście europejskie prawo wprost zakazuje monopolistycznych praktyk.

  30 9
 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-10 21:40:43

  Arteks kto mnie zatopił, niby ty? :) człowieku ty to płyniesz w szambie, takim jak w wisełce. A i dzięki komu jest tam szambo? A kto temu zapobiega? Za dużo już tej wody znaczy szamba masz w ustach. Na zdrowie

  34 9
 • ~rybnikus 2019-09-10 21:41:59

  ~Arteks udowodnij brak tych 40 milionów w Rybniku albo odszczekaj swoje kłamstwa.

  34 15
 • ~rzyt 2019-09-10 22:02:11

  ~Arteks, w XXI wieku Rybnik buduje drogę bez kanalizacji. Czy to dobrze świadczy o naszych włodarzach? Chodzi o ulicę Giedroycia - Brzezińska. Fakt, że w tym miejscu nie ma odpowiedniego ciśnienia w hydrantach nie przeszkadza nazywać ten teren przemysłowym z pełnym uzbrojeniem i odpowiednią stawką podatku. Trochę wstyd w XXI wieku pompować szambo. Chwal dalej rządzenie socjologiczno-historyczne z poparciem różnej maści politologów, a Rybnik będzie znany jeszcze przez jakiś czas z Gliwickiej.
  ~Arteks, to nie są czasy, by rządzili Rybnikiem amatorzy.

  35 6
 • ~ 2019-09-10 22:21:02

  Artykuł godny hejtom Brejzy.
  ~Jan R. Dlaczego nie opuścisz Twoim zdaniem nieszczęsnego kraju. Jesteś pseudoobywatelem mówiąc tak o swojej ojczyźnie.Charakterystyczna cecha dla POwców.
  ~Arteks Twoje miejsce jest w innej przestrzeni może kosmos i zielone ludziki.

  27 14
 • ~Arteks 2019-09-10 22:30:07

  @rybnikus - to ty przestań szczekać i przeczytaj dokładnie artykuł. Przecież tam jest wszystko wyjaśnione i powstał on na bazie słusznych obaw organizacji zrzeszających samorządy. Tak źle dla samorządu ze strony polityki państwa chyba nie było nigdy po 1990 roku. @rzyt - nie ma idealnych włodarzy. Pamiętasz inwestycję Makosza w Targową gdzie nie mieszczą się dwa auta? A może mam przypomnąć wpadki lubianego przeze mnie i ciebie Fudalego? Po co?
  Na plus Kuczery jest to, że realizuje największą inwestycję infrastrukturalną na Śląsku. Wielu samorządowców nie musi się przejmować jakimiś stawami dla żab, wysiedleniami i setką różnych problemów jak chociażby wstrzymywanie budowy dróg, kaprysy inwestorów itd. bo... nie realizują tak wielkich inwestycji. Szydzisz z nauczycieli, a jednak daje rady... A ty wyskakujesz z jakąś lokalną drogą. Przecież w Meksyku jest kanalizacja?!

  10 28
 • ~rybnikus 2019-09-10 22:34:33

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  8 2
 • ~rybnikus 2019-09-10 22:38:39

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  7 4
 • ~tf2 2019-09-10 22:39:50

  Drodzy Państwo, przypomnę Wam: drugi rząd Donalda Tuska powołany przez Bronka Komorowskiego, w takich czasach żyliście (bezprawie, chamstwo, urzędnicza buta):

  https://youtu.be/2Ac0sy67Aww?t=199

  27 11
 • ~rybnikus 2019-09-10 22:46:03

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  9 4
 • ~rybnikus 2019-09-10 22:47:30

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  8 4
 • ~rybnikus 2019-09-10 22:50:08

  Arteks co ja złamałem? "Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść."

  26 3
 • ~Arteks 2019-09-10 22:51:54

  @rybnikus - nie insynuuj bo ja nie jestem moderatorem, a każdy widząc jakieś niestosowne wpisy może użyć wykrzyknika pod komentarzem. Natomiast ty tak ciągle o kradzieży i chcesz ją widzieć u innych. A czy ty szanujesz własność intelektualną? Zapytam wprost - czy ten słonik to twoje dzieło?

  7 27
 • ~rybnikus 2019-09-10 22:53:39

  Arteks grozisz kodziarzu, ja nie jestem z PO.

  26 13
 • ~Arteks 2019-09-10 22:58:56

  @rybnikus - nie grożę. Obnażam twoją hipokryzję. Nie mam nic wspólnego ani z KODem ani żadną partią. Jestem indywidualistą. Chciałem się dowiedzieć co zrobili dobrego dla mojego miasta posłowie PiS i niestety nawet agitatorzy tej partii nie potrafią tego zrobić.

  10 28
 • ~PawelE39 2019-09-10 22:59:52

  No normalnie "wyzsza liga" ten rybnik :D
  Rynek pelen zycia hehe, chyba jak auto z coca coli przyjezdza :D

  32 5
 • ~rybnikus 2019-09-10 23:00:36

  Arteks to dlaczego kłamiesz, miałeś udowodnić brak tych 40 milionów w budżecie Rybnika i co?

  26 12
 • ~rybnikus 2019-09-10 23:02:04

  Arteks i już ci tu pisałem, posłowie PIS nie rządzą samorządem Rybnika.

  28 12
 • ~rzyt 2019-09-10 23:09:36

  ~Arteks, jesteś niekonsekwentny. Raz psioczysz na samochody, by za chwilę wychwalać inwestycję drogową i parking w centrum miasta. O rowerach nie będę wspominał. Wywrotki z piaskiem kursujące po centrum to też wspaniały pomysł ale wtedy, gdy wszystko potrzebne jest zrobione. Giedroycia-Brzezińska to około 450 metrów od kanalizacji.
  Skąd wiesz, że lubiłem Fudalego? A może go tylko szanowałem? Zachowujesz się czasem jak moderator walczący o kliki.
  Makosz działał w innych warunkach; wtedy to była pustynia doświadczeń w przeciwieństwie do obecnych realiów .

  34 8
 • ~Arteks 2019-09-10 23:24:32

  @rzyt - jestem jedną z bardziej konsekwentnych osób wśród komentatorów. :). Lubię transport - auta też ale nie kiedy dochodzi do motodominacji. Ta mi nie odpowiada. Auta na obwodnicach, ekspresówkach, autostradach czy wylotówkach mi nie przeszkadzają. Ale w centrum priorytet powinni mieć piesi. Jeszcze widzisz jakąś niekonsekwencję? @PawelE39 - wyższa. :) U nas na Rynku nie tylko bywała Coca-Cola ale też wielu artystów, polityków. Był nawet marszałek Piłsudski i prezydenci RP. :DDD

  8 37
 • ~Lateks 2019-09-10 23:34:25

  Ojej zwykłym pracownikom trzeba więcej płacić, a fachowcom (kolegom z swojej partii) ciężko stworzyć nowe miejsca pracy gdy przegrali wybory w swoim Raciborzu... Głupie gadanie, samorząd wcale nie jest potrzebny od stwarzania miejsc pracy. Samorząd ma zadania do realizacji. Jak będzie je realizować z głową to inwestorzy sami stworzą miejsca pracy. Dziwne że samorząd musi zwracać nienależny podatek od nieruchomości. Ale kiedy człowiek przychodzi z pytaniem do tych urzędników to nikt nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi łącznie z naczelnikiem wydziału. Litość połowę urzędników zwolnić a tym najlepszym dać dwa razy większe wynagrodzenie żeby im się chciało pracować i żeby mieli za co zwiększać swoje kompetencje.

  29 3
 • ~arkussinus 2019-09-11 06:57:30

  panie arteks jak jakiś czas temu (na innym nicku) napisałem, ze Rybnik czeka bardzo poważny problem finansowy, to po prostu spowodowałeś człowieku(???), że dostałem bana

  27 2
 • ~rzyt 2019-09-11 07:59:38

  ~Arteks, jak samochody z obwodnic, autostrad i ekspresówek mają dojechać na parking wielopoziomowy w top centrum Rybnika? Ścieżkami rowerowymi czy kontra pasami?
  Tak przy okazji odpowiadam o niekonsekwecji z Twojej strony. Dobrym ruchem była likwidacja ronda na Mikołowskiej ale to wynika z przepustowości, która jest większa przy skrzyżowaniach z sygnalizacją kiedy są dwupasowe.

  24 4
 • ~Jan R. 2019-09-11 08:46:45

  Jako rybniczaninowi wstyd mi jest za "rybnikusa", którego wpisy trzeba usuwać z tej prostej przyczyny, że jest chamem. Rybnikus zmień nick, by nie przynosić wstydu Rybnikowi i rybniczanom.

  12 22
 • ~Dropsik Dropsik 2019-09-11 10:59:44

  Jan R, ty sam sobie wstyd przynosisz, każdy ma prawo wyrazić swoje poglądy. Po to jest możliwość komentowania, czy Ci się to podoba czy nie.

  18 7
 • ~Arteks 2019-09-11 12:45:56

  @arkussinus - nie musiałbyś co chwilę zmieniać nicków gdybyś nie hejtował czy trollował. Innym nie zawieszają konta. Nie wiem o jakim mówiłeś kryzysie bo to jest świeża sprawa spowodowana decyzjami politycznymi. Nie łudź się, że to dotknie tylko Rybnika i tylko miast, a nie dotknie wsi. Wszystkie samorządy stracą, a te górnicze typu Marklowice czy Świerklany w ogóle przeżyją tragedię bo one w dużej mierze opierają się o wpływy z górnictwa.

  2 18
 • ~Arteks 2019-09-11 12:51:40

  @rzyt - czyżbyś był prawdziwym radykałem który w ogóle nie chce mieć aut w centrum? Ja takim nie jestem. Chodzi mi o ograniczenia, uspokojenie ruchu, zamknięcie niektórych miejsc którymi nie muszą jeździć auta (np. Pl. Wolności czy kawałek Miejskiej). Taki proces trwa właśnie w Katowicach i mieszkańcom tamtejszego centrum się to musi podobać bo nie słyszę o jakichkolwiek protestach. Media też to wspierają bo... to służy pieszym, rozwojowi sklepów, gastronomii itd. Auta wyganiają ludzi z centrum i dlatego współcześni urbaniści zalecają tworzenie w centrum deptaków, miejsc zieleni, parkletów, woonerfów, placów bez aut itd. Prezydent złożył kiedyś deklarację, że jak wybudują parking wielopoziomowy - zmniejszą ilość miejsc parkingowych w centrum w innych miejscach. To byłby krok w dobrym kierunku ale zobaczymy czy będzie realizowany. Na razie zlikwidowano kilka miejsc parkingowych na Miejskiej i koło K1. Trochę mało jak na takie zapowiedzi.

  3 16
 • ~arkussinus 2019-09-11 14:39:25

  panie arteks niestety nie zmieniam co chwila nicków, bo jest to mój trzeci nick(być może aż trzeci) i za każdym razem bana dostawałem jak uparcie wielokrotnie( i być może to był mój błąd) negowałem( NIE TROLLOWAŁEM, NIE HEJTOWAŁEM!!!) pańskie komentarze popierając je konkretnymi dowodami- jednakże z panem trudno dyskutować na argumenty, bo oprócz swoich...innych argumentów pan nie uznaje( aczkolwiek ostatnio jakby następowała drobna poprawa...jakieś "cudowne nawrócenie"?

  17 2
 • ~rzyt 2019-09-11 15:17:34

  ~Arteks; Twoja ostatnia wypowiedź pokrywa się z grubsza z moimi przemyśleniami na ten temat. Ale ani ja, ani Ty nie jesteśmy od pomysłów na Rybnik. Nigdzie nie zaprezentowano planu na ruch w centrum. A miejsc parkingowych jest tyle, że wolę jechać z kimś na miasto by załatwić jakąś sprawę niż z wielopoziomowego deptać np. do urzędu pracy czy skarbowego. Kierowca krąży i czeka na mnie. Trudno; generuję ruch, ale oszczędzam na czasie. W działaniach wokół ruchu w mieście jest za dużo przypadkowości przykrywanej dobrym lobbingiem w mediach, którym nie wypada krytykować pewnych działań. Ja już tak samo jak Ty mam tego dość.

  12 4
 • ~Jacek Kamiński 2019-09-11 19:39:31

  do trop leminga:
  Cóż cię tak ten TVN boli ? Że niezależny od PIS ? Oglądąj partyjną TVP, tam nic cię nie zirytuje, myśleć nie trzeba, propaganda lepsza jak za Gierka.

  6 12
 • ~ 2019-09-11 22:09:10

  ~Arteks 2019-09-11 12:51:40
  " Chodzi mi o ograniczenia, uspokojenie ruchu, zamknięcie niektórych miejsc którymi nie muszą jeździć auta (np. Pl. Wolności czy kawałek Miejskiej). Taki proces trwa właśnie w Katowicach i mieszkańcom tamtejszego centrum się to musi podobać bo nie słyszę o jakichkolwiek protestach. Media też to wspierają bo... to służy pieszym, rozwojowi sklepów, gastronomii itd."
  a tymczasem w Krakowie"
  Przedsiębiorcy i mieszkańcy przeciwni Strefie Czystego Transportu (SCT) manifestowali we wtorek na placu Nowym, trzymając w rękach plakaty z hasłami: „Kazimierz Strefą Wykluczenia”, „Powiedz dość! Strefie Czystego Transportu Kazimierz”(...)Zebraliśmy ponad 300 ankiet wypełnionych przez przedsiębiorców. Wszyscy są przeciwni SCT – dodaje.
  Uczestnicy protestu podkreślali, że odkąd wprowadzono SCT w lokalach na jej terenie drastycznie spadły dochody (w styczniu i lutym ok. 30 proc), bowiem klienci nie mają teraz gdzie zaparkować.
  Przeciwni SCT są też kupcy z placu Nowego. Zaznaczają, że również mają znacznie mniejsze zarobki. – Wprowadzenie SCT spowodowało, że znacznie został utrudniony dojazd do placu – przyznaje Stanisław Wiśniowski, prezes spółki Kazimierz, która zarządza targowiskiem na placu Nowym.
  Zwraca uwagę, że w związku z utworzeniem SCT na placu ubyły dwa stanowiska, gdzie sprzedawano warzywa i owoce, maleje też zainteresowanie niedzielną giełdą rzeczy używanych i odzieży, sobotnią giełdą staroci, a hodowcy starają się o przeniesienie giełdy gołębi na inny plac.
  "Przeciwko SCT protestuje też część jej mieszkańców. – Strefa nic nie zmieniła, a nawet pogorszyła sytuację. Wieczorem, kiedy wracamy z pracy, nadal nie możemy zaparkować pod domami. Upada więc główny argument dotyczący wprowadzenia strefy, mówiący o tym, że zostanie uspokojony ruch i poprawi się sytuacja dla mieszkańców– mówi Artur Bogdał, mieszkaniec placu Nowego. Podaje też przykład, że zamówiłem lodówkę i kierowca samochodu dostawczego nie zgodził się zawieźć ją pod dom, bowiem obawiał się, że dostanie mandat za wjazd do SCT. Lodówkę zostawił na ul. Miodowej.
  Auta wyganiają ludzi z centrum i dlatego współcześni urbaniści zalecają tworzenie w centrum deptaków, miejsc zieleni, parkletów, woonerfów, placów bez aut itd"
  (żródło Gazeta Krakowska)
  wygląda na to, że nie zawsze jest tak pięknie jak opisujesz
  dlatego na stronie Krakowa czytamy:
  " Na środowej sesji, 6 marca 2019 roku, radni przyjęli pakiet poprawek do uchwały o Strefie Czystego Transportu na Kazimierzu. Wprowadzone zmiany w rzeczywistości jednak likwidują SCT "
  które następne miasta pójdą po rozum do głowy ?

  5 2
 • ~ 2019-09-11 22:26:32

  ~Arteks 2019-09-10 20:07:33

  " Rybnik jest jedynym w naszym regionie które ma dostęp do autostrady"
  tak jedynym, dodaj jeszcze, że ma dobry dojazd z węzła Rybnik
  "ma co raz nowocześniejszą kolej w tym więcej pociągów międzynarodowych niż Wrocław czy Kraków :)"
  no i co z tego, chyba tylko to, że można pociągami międzynarodowymi leczyć swoje kompleksy,
  "będzie miał najnowocześniejszą obwodnicę w okolicy"
  a co w niej takiego "najnowocześniejszego "
  "jest jednym z najlepszych miast dla rowerzystów na Śląsku"
  dobre
  "Koleje Śląskie obsługują nasze miasto nowoczesnym taborem "
  racja, od pewnego czasu nie widuję niezmodernizowanych "kibli", chyba że znowu cos się zepsuje i wróca w zastępstwie te z PR
  " oferują naprawdę dużo połączeń."
  zależy gdzie, mam nadzieję na ożywienie kierunku do Pszczyny, bo akurat ten mocno kuleje
  Jaki jest ZTZ taki jest - ale mamy pojemne, nowoczesne autobusy w miejskim malowaniu łączące duże dzielnice w przyzwoitych częstotliwościach"
  Boguszowice, Chwałowice i Nowiny, reszta szczególnie w weekendy to dramat
  "W Żorach dla porównania mają... małe busiki-złomiki na kilkanaście osób. A pociągiem dojedziesz kilka razy w ciągu dnia do Bielska albo... Rybnika."
  tak jak z Rybnika do Bielska
  "Do Katowic też tylko busiki-złomiki."
  gdzie ? akurat jeżdżące tam busy są równieśnikami,rybnickich autobusów, lub niejednokrotnie nowsze
  "Patrzę na nasze kamienice i jestem zadowolony - jest na co rzucić oko, co jakiś czas, powstaje jakaś nowa kamienica. Gdybyśmy mieszkali w takich Żorach co byśmy pokazali gościom, czym się pochwalili? Tymi stalowymi hangarami w których pracują Ukraińcy? "
  i Rybniczanie
  Pseudokamieniczkami przypominającymi stodoły na pozbawionej życia starówce? U nas można kogoś zaprosić na żużel, do kina, nad zalew, do klubu, na pełen życia Rynek. A w Żorach?... Co najwyżej można zaprosić do Rybnika, aby wstydu nie było.
  widać masz wielkie małomiasteczkowe kompleksy które próbujesz za wszelką cenę leczyć, a Żory są Ci solą w oku
  nie dostałeś w dzieciństwie w piaskownicy łopatką od jakiegoś małego Żorzanina ? to by wiele tłunmaczylo
  marnujesz się , z takim gadaniem głupot startuj w przyszłym roku w konkursie Ryjka, wróżę Ci duży sukces

  8 5
 • ~Arteks 2019-09-11 23:05:07

  @ursus - czym dłużej obserwuję twoją bytność na tym portalu i twoją paplaninę tym bardziej uważam, że miejski portal myli ci się z herbatką na urodzinach babci. ;) Ja o wozie - ty o kozie. Ja konkrety - ty jakieś pierdu, pierdu... Tak jest np. w przypadku SCT. Ja o Katowicach i w tym kontekście o Rybniku - o potrzebie wywalania aut ze Śródmieścia. Ty o krakowskim Kazimierzu i strefie SCT która nie ma nic wspólnego z wywalaniem aut bo tych w ścisłym centrum Krakowa albo już nie ma albo jest co raz mniej. Zarówno w przypadku Krakowa, Katowic czy każdego innego miasta które podejmuje się takiego działania czyli priorytetu dla pieszych - przynosi to dobre rezultaty. Ale w sumie lepiej coś bzdurnego napisać o Krakowie niż o Pilchowicach. Liczyłem na nie... ;) Temat Żor pojawił się wyłącznie za sprawą @dropsika z Żor który nieudolnie próbował zagrać rybniczanina zafascynowanego "hangarami produkującymi wycieraczki". Komunikacja w Rybniku i Żorach 20 lat temu była na podobnym poziomie (proporcjonalnie). U nas mamy stopniowy proges, tam jest całkowity upadek i marazm. Zresztą nie tylko w tej dziedzinie bo reitalizacje tam zaczynają się pojawiać prawie 20 lat za nami... I wcale mnie to nie pociesza ale jeśli ktoś z tej dziury prowokuje - dostaje to na co zasługuje. A ty potęp swojego ziomala w imię swojej mściwości, zamiast solidarnie stać po stronie swojego miasta mając do czynienia z pustym prowokatorem. ;|

  1 13
 • ~ 2019-09-11 23:23:02

  ~Arteks 2019-09-11 23:05:07
  @ursus - czym dłużej obserwuję twoją bytność na tym portalu i twoją paplaninę tym bardziej uważam, że miejski portal myli ci się z herbatką na urodzinach babci. ;) Ja o wozie - ty o kozie. Ja konkrety - ty jakieś pierdu, pierdu...
  tak, masz "rację" i monopol na prawdę (we własnym mniemaniu), rzeczywistość pokazuje jednak, że jest to ta trzecia prawda, o której mówił ksiadz Tiszner
  przeczytaj jeszcze raz co zacytowałem, bo jak narazie całe Twoje "mądre wywody" to jedno wielkie "pierdu, pierdu"
  a rzeczywistość pokazuje, że teoria nie zawsze zgadza się z praktyką, przykład Krakowa pokazuje, że tam władza otwarta jest na głosy mieszkańców i odwrotnie niż u nas potrafi wycofać się z chybionych pomysłów

  9 1
 • ~ 2019-09-11 23:29:14

  ~Arteks 2019-09-11 23:05:07
  "Temat Żor pojawił się wyłącznie za sprawą @dropsika z Żor który nieudolnie próbował zagrać rybniczanina zafascynowanego "hangarami produkującymi wycieraczki"
  a jaka jest różnica względem hangarów produkujących tłumiki, czy hangarów produkujących grzejniki ?
  " I wcale mnie to nie pociesza ale jeśli ktoś z tej dziury prowokuje"
  ale wielkomieszczaństwo przemawia
  "zamiast solidarnie stać po stronie swojego miasta mając do czynienia z pustym prowokatorem. "
  do tego wybujałe ego

  9 1
 • ~Arteks 2019-09-11 23:38:13

  @ursus - ciągle namolnie wracasz do tematu, że władza u nas nikogo nie słucha. Jak to nie słucha? Mieliśmy np. reformę Mazura. Podobno było wiele osób na nie i... jej nie wprowadzono. Mimo, że jako osoba interesująca się transportem widziałem w niej sporo bardzo pozytywnych rozwiązań, kompleksowo rozwiązujących problemy miasta. Kiedyś zaproponowałem aby zlikwidować bardzo uciążliwy zakaz skrętu w lewo na ul. Rudzkiej przez co kierowcy muszą jechać w górę - dodatkowo obciążając Kotucza i Rondo Gliwickie. Krótko po mojej propozycji, zlikwidowano zakaz ułatwiając kierowcom życie i być może nieco odkorkowywując okolicę. Parę innych moich pomysłów też podchwycono. Ciebie nikt nie słucha bo nie masz nic koncepcyjnego do zaoferowania, sorry ale paplaniną nikt się nie przejmuje bo to co zapisałeś przed chwilą - nawet ja za kilkanaście minut zapomnę. Tyle to jest warte...

  1 14
 • ~ 2019-09-11 23:55:46

  ~Arteks 2019-09-11 23:38:13
  @ursus - ciągle namolnie wracasz do tematu, że władza u nas nikogo nie słucha. Jak to nie słucha?
  tylko jedno słowo klucz kontrowersyjne lokalizacje kontrapasów (nie samo istnienie, co próbujesz wmówić) i "reforma rowerowa"
  władza wie lepiej, a mieszkańcy i ich zdanie zupełnie się nie liczy, oraz to, że w wielu przypadkach po "reformie" jest gorzej niż przed, ale dla władz liczy się tylko idea, a nie mieszkańcy
  więcej nie napiszę, bo wszystko na ten temat zostało już powiedziane
  "Ciebie nikt nie słucha bo nie masz nic koncepcyjnego do zaoferowania, sorry ale paplaniną nikt się nie przejmuje bo to co zapisałeś przed chwilą - nawet ja za kilkanaście minut zapomnę. Tyle to jest warte..."
  (nie miał niczego sensownego do napisania, to pojechał personalnie)
  akurat dla Ciebie wszystko co nie jest zgodne z własnym utopijnym pojmowaniem rzeczywistości to "paplanina"
  dlatego takie wpisy można śmiało potraktować jako Twoją autoterapię

  13 1
 • ~Danuta Hendzel 2019-09-24 21:10:30

  Rybnik, chce budowac nowa kopalnie na Paruszowcu ,,jacy bogaci ,,a po co nam nowa kopalnia skoro wegiel i tak kupujemy od Rosji,,,,,smiechu warte,,,,,,

  0 1
 • ~barebears 2019-09-27 11:46:05

  Kolejna gównoburza, które złodziejskie lewactwo lepsze.
  Podatki i Socjalizm czy Prawdziwa Obłuda... To jest straszne.
  2015 - Wystarczy nie kraść
  2016- PO kradło
  2017-PO kradło więcej
  2018- No i co, że my więcej... my przynajmniej oddajemy ochłapy garstce "uprzywilejowanych"
  2019 - ? Czekamy na nowe złote podsumowanie kampanii...
  Ludzie obudźcie się i skończcie głosować na tych zdrajców !!!

  1 1

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Liderzy biznesu w regionie

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

"Piątka dla zwierząt" - popierasz ten projekt ustawy?
Oddanych głosów: 1352