zamknij

Wiadomości

Zmiany w ruchu drogowym. Dotyczą hulajnóg, pieszych i kierowców

2021-05-12, Autor: ab

W maju i czerwcu br. wejdą w życie dwie nowelizacje ustawy Prawo o ruchu drogowym, które m.in. uregulują prawnie kwestię hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego, a także istotnie zmienią zasady pierwszeństwa pieszych poruszających się w obrębie przejść dla pieszych. 

Reklama

20 maj i 1 czerwiec 2021 roku to dwie ważne daty dla wszystkich uczestników ruchu drogowego poruszających się po polskich drogach. W tych dniach zaczną obowiązywać nowe przepisy wprowadzone poprzez dwie nowelizacje ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zmiany przepisów wchodzące w życie z dniem 20 maja 2021 r.

W pakiecie zmian, które zaczną obowiązywać w dniu 20 maja 2021 roku, zostanie prawnie uregulowana kwestia między innymi popularnych obecnie hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.

Przepisy będą jasno określać zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególnią szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego.

Przede wszystkim w Prawie o ruchu drogowym pojawią się trzy nowe definicje:

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

W związku z rozszerzeniem katalogu urządzeń i pojazdów służących do przemieszczania się, każdy z nowych elementów tej kategorii został ściśle określony pod względem zasad korzystania, a także praw i obowiązków ciążących na jego użytkownikach:

Urządzenie wspomagające ruch

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.

Na drodze dla rowerów będzie obowiązywał ją ruch prawostronny. Jeśli będzie korzystać ona z chodnika albo drogi dla pieszych, będzie obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie obowiązana:

- poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;

- przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;

- przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

- przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

- zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabraniać się będzie:

- poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

- przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

- ciągnięcia pojazdu lub ładunku;

- czepiania się pojazdów;

- poruszania się tyłem;

Hulajnoga elektryczna

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną będzie dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabraniać się będzie:

- ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

- przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, będzie obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

A co z prędkością?

Dopuszczalna prędkość z jaką będzie można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Dzieciom w wieku do 10 lat zabraniać się będzie kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszczać się będzie kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenie transportu osobistego

Kierujący urządzeniem transportu osobistego będzie obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego będzie dozwolone wyjątkowo, gdy będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabraniać się będzie:

- ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

- przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

- czepiania się pojazdów.

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów, zmianie ulegną również istniejące regulacje prawne, które dotyczą sposobu zachowania się osób pieszych i kierowców wobec użytkowników nowo powstałych kategorii pojazdów i urządzeń.

Dlatego od 20 maja br. kierujący pojazdem, który nadal przy wyprzedzaniu będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu, teraz również w razie wyprzedzania hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie musiał zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

Pieszy natomiast, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów, będzie obowiązany ustąpić miejsca również osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Zmiany przepisów wchodzące w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

Z dniem 1 czerwca 2021 roku zmianie ulegną poszczególne przepisy dotyczące kierowców i osób pieszych. Nowe regulacje prawne w tym zakresie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory, a także wprowadzenie konkretnego, dającego się wyznaczyć, minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.

Piesi

Pieszy na przejściu 

Pierwszeństwo pieszych w obrębie przejścia dla pieszych: pieszy również WCHODZĄC na jezdnię lub torowisko, a nie jak dotychczas tylko przechodząc przez jezdnię lub torowisko, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, poza pewnymi wyjątkami, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także WCHODZĄCY na nie będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Korzystanie z telefonu przez pieszego

Korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych: zabraniać się będzie pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Kierujacy

Udzielanie pierwszeństwa pieszemu na przejściu

Zmiany w udzielaniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych: kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Minimalny odstęp między pojazdami

Wprowadzenie minimalnego odstępu między pojazdami poruszającymi się po autostradzie lub drodze ekspresowej: kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określać się będzie jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie będzie się stosować podczas manewru wyprzedzania.

Ujednolicona prędkość

Ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory: prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym od 1.06.2021 roku wynosić będzie 50 km/h – brak będzie dotychczasowego rozróżnienia dopuszczalnej prędkości w zależności od godziny (między 23:00 a 05:00 prędkość ta obecnie jest podwyższona do 60km/h). Wyjątek stanowić będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi i nadal będzie wynosić 20 km/h.

Oceń publikację: + 1 + 11 - 1 - 11

Materiał oryginalny: https://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,zmiany-w-ruchu-drogowym-dotycza-hulajnog-pieszych-i-kierowcow,wia5-3266-23517.html

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (8):
 • ~Arteks 2021-05-12
  08:20:27

  11 41

  Polska się cywilizuje! To spóźniony krok w dobrym kierunku. Obecne przepisy nie uwzględniały w ogóle wózków elektrycznych, hulajnóg, a te dotyczące pieszych pochodziły jeszcze z czasów wczesnego PRL gdy aut byłoby nieporównywalnie mniej niż obecnie.

 • ~tesla 2021-05-12
  08:42:29

  20 6

  "Polska się cywilizuje!"

  Bardzo odważne stwierdzenie jak na kilka dodatkowych przepisów.

 • ~Kurt_Wallander 2021-05-12
  09:33:23

  22 3

  Śmiem wątpić w ten fragment:

  "Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, będzie obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu."

  Już teraz wszelkiej maści użyszkodnicy elektrycznych hulajnóg i innych tego typu urządzeń a także rowerzyści (ptfu, użytkownicy rowerów, tzw. niedzielni rowerzyści...) już teraz na chodniku mają pieszych za nic...

  Cywilizacja może dotarła do Polski i zmieniła prawo ale część społeczeństwa jeszcze nie dorosła do cywilizacji... bo Polak jak dostanie kółek, to jak w dżungli - silniejszy albo większy nagle może więcej, ciągłe współzawodnictwo...

  Ciekawostka: w Czechach ani rowerem ani na elektrycznych hulajnogach nie wolno jeździć po chodniku (chyba, że znaki stanowią inaczej - tam taka e-hulajnoga traktowana jest jak rower).

 • ~Abisall 2021-05-12
  09:59:34

  19 3

  Możemy stworzyć pierdyliard nowych przepisów, ale jeśli nie będzie realnego ich egzekwowania to dalej będzie to co było - silniejszy ma pierwszeństwo a słabszy niech sp***a
  A rowerzyści w tym celują w stosunku do pieszych - to co zaobserwowałem na bulwarach w niedzielę to prosi się o stały patrol SM/Policji tam. I o dziwo piesi w zdecydowanej większości respektowali zasady ruchu jakie tam są - za to rowerzyści... Pełne spektrum rowerowego chamstwa - od jazy jeden obok drugiego i blokowania jadących z naprzeciwka, po wymuszanie z pełną premedytacją ucieczki pieszych z ciagu pieszego i darcie się jak nie ustępowali "królom i królowym". A im więcej lycry na sobie cyklista miał tym większym chamem się okazywał

 • ~Arteks 2021-05-12
  11:36:08

  5 19

  @tesla - a oczekiwałbyś rewolucji? Motodominację należy zwalczać na wielu polach, systematycznie ale małymi krokami.

 • ~truman20 2021-05-12
  14:12:30

  11 3

  ~Arteks - zwalczać to trzeba takie bardzo głupie i bardzo niebezpieczne przepisy, o jakich czytamy powyżej odnośnie przejść dla pieszych. Teraz piesi nie będą już mieli żadnego oporu przy bezmyślnym wchodzeniu na przejście dla pieszych. Nasza infrastruktura drogowa absolutnie nie pozwala na wprowadzanie tak niebezpiecznych przepisów.

 • ~Arteks 2021-05-12
  14:22:28

  3 9

  @truman20 - kiedyś ci napisałem, że wygra rozsądek i to co proponuje BRD oraz to co już od dawna leży w parlamentarnych szufladach. Teraz pyskowanie już nic ci nie pomoże - chyba, że w ten sposób wylejesz z siebie złe emocje. ;) Należy się przygotować i przyzwyczaić do europejskiego modelu funkcjonowania różnych dziedzin. I powiem ci więcej. Ludzie zaangażowani w sprawy transportowe na tych zmianach nie poprzestaną. :D

 • ~truman20 2021-05-12
  14:40:04

  8 2

  ~Arteks - rozsądek? Jeśli tak wygląda rozsądek, to nie dziwi mnie, że świat idzie w takim kierunku a nie innym. Wygrała głupota, populizm i chora chęć przypodobania się na siłę innym - nie ma w tym żadnego rozsądku ani chęci poprawy bezpieczeństwa. Swoją drogą jak ci idzie porównanie infrastruktury drogowej przejść dla pieszych w Niemczech i w Polsce?

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy "Okrąglaczek" w Rybniku to potrzebna miastu inwestycja?




Oddanych głosów: 560