zamknij

Wiadomości

Zaczyna się szczepienie seniorów w MDPS. W kilku przypadkach zdecyduje sąd

2021-01-22, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku rozpoczyna się akcja szczepienia seniorów. Zainteresowanych jest 101 mieszkańców. W kilkunastu przypadkach zgodę na szczepienie będzie musiał wyrazić sąd. Dlaczego?

Reklama

Jak mówi nam Piotr Mazurek, dyrektor MDPS w Rybniku, aktualnie do szczepień zgłosiło się 101 mieszkańców.

- Ilu będzie zaszczepionych to zależy od zakwalifikowania przez lekarzy. W ponad 20 przypadkach kierujemy wnioski do sądu o wydanie decyzji/zgody na szczepienie - dotyczy osób z którymi kontakt jest utrudniony, a nie mają z różnych powodów opiekunów prawnych – wyjaśnia Piotr Mazurek.

Z kolei jak dodaje Szymon Kędzierski, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, przedstawiciele rybnickiej lecznicy oprócz MDPS w Rybniku odwiedzą też DPS w gminie Lyski.

- Pierwszą dawkę szczepionki planowo ma przyjąć w sumie 204 pensjonariuszy – mówi.

Co do szpitala w Rybniku, szczepienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku są kontynuowane.

- Placówka czeka na 450 dawek szczepionek firmy Pfizer z przeznaczeniem na szczepienia drugą dawką personelu medycznego i niemedycznego szpitala. Łącznie od 4 stycznia wykonano 1616 szczepień. Zaszczepione zostały osoby wchodzące w skład personelu medycznego, personelu niemedycznego szpitala oraz osoby zakwalifikowane do grupy „0” z podmiotów zewnętrznych – dowiadujemy się.

Przypomnijmy też, że od dzisiaj (22 stycznia) rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 70 lat. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Jak można się zarejestrować?

1. Telefonicznie, całodobowa i bezpłatna infolinia - 989

Można to zrobić samemu lub za pośrednictwem kogoś bliskiego z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.

Podczas rejestracji należy wybrać termin oraz miejsce szczepienia. Potwierdzenie umówionej wizyty przyjdzie SMS-em.

2. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl

System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie pasował albo dana osoba będzie chciała zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście - będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzysta z dostępnej wyszukiwarki i wskaże dogodną datę i lokalizację. Potwierdzenie rezerwacji przyjdzie SMS-em.

Osoba, która będzie chciała zarejestrować się w ten sposób musi posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie ma należy skontaktować się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystać ze wsparcia swojej przychodni.

3. Wybrany punkt szczepień

Można zaszczepić się konkretnym punkcie szczepień. Wystarczy skontaktować się z nim - tutaj lista placówek prowadzących szczepienia na terenie Rybnika i powiatu rybnickiego.

---

Szpital w Rybniku informuje, że seniorzy 80+ oraz 70+ od 22.01 zainteresowani szczepieniem w lecznicy proszeni są o zgłoszenie na numer tel. 32 429 1229.

- Zgłoszenia przyjmowane są tylko telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00. Na każdy dzień rejestrujemy określony limit osób. Po zapełnieniu listy każdego dnia kolejne zgłoszenia będą przyjmowane następnego dnia -czytamy w komunikacie.

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 11

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (5):
 • ~adamczykhenryk1 2021-01-22 18:10:08

  lekarz mówi pacjentowi :)
  co mu zagraża . Pacjent decyduje , lekarz nie kwalifikuje :)
  Tylko wymiar sprawiedliwości może przedłużyć życie pacjenta . Pozdrawiam Serdecznie """"" .

  3 2
 • ~TAKI JA 2021-01-22 19:16:18

  Lekarz studiował medycynę a musi się prosić nadzwyczajnej kasty co ma robić. Chory kraj.

  3 2
 • ~artefaks 2021-01-22 20:24:44

  Przecież ci pensjonariusze w pełnej świadomości brali udział w ostatnich wyborach ? A teraz nie potrafią podjąć prostej decyzji?

  9 3
 • ~Kores 2021-01-23 14:24:58

  Wniosek o udzielenie Informacji publicznej

  Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 7 grudnia 2020 r. zwracam się z Wnioskiem o udzielenie następujących informacji publicznych:

  czy została uzyskana obligatoryjna i pozytywna opinia wydana przez niezależną komisję bioetyczną zgodnie z treścią art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, dalej „ustawa zlizd”, o preparacie leczniczym, który Państwo aplikujecie w ramach Narodowego Programu Szczepień ?

  Czy Państwa podmiot w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19 informuje osoby szczepione, iż biorą udział w eksperymencie medycznym (leczniczym) w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 ?

  Czy Państwa podmiot w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19 prowadzi eksperyment leczniczym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 na osobach zdrowych ?

  Czy zgodnie z treścią art. 23 c ustawy zlizd posiadacie Państwo obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny ?

  Czy informujecie Państwo uczestników eksperymentu medycznego zgodnie z treścią art. 24 ustawy zlizd w formie ustnej oraz pisemnej ?

  Czy informacja wskazana w punkcie 5 zawiera obligatoryjne informacje:
  a. cel, pełny plan eksperymentu medycznego oraz ryzyko i korzyści związane z eksperymentem;
  b. zakres i długość trwania procedur, które mają być stosowane, w szczególności wszelkie uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie;
  c. ustalenia dotyczące sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane oraz pytania i wątpliwości uczestnika;
  d. środki powzięte w celu zapewnienia poszanowania życia prywatnego uczestnika oraz poufności jego danych osobowych;
  e. zasady dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji tego eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników;
  f. zasady wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody;
  g. wszelkie przewidywane dalsze użycie wyników eksperymentu medycznego, danych oraz materiału biologicznego zgromadzonego w jego trakcie, w tym jego użycia dla celów komercyjnych;
  h. źródła finansowania eksperymentu medycznego;
  i. zasady dostępu do leczenia eksperymentalnego po zakończeniu udziału w eksperymencie leczniczym, jeżeli okaże się, że u danego uczestnika eksperyment ten przyniósł korzyści dla jego zdrowia;
  j. możliwości i zasady dostępu do innego eksperymentu leczniczego, jeżeli może on przynieść uczestnikowi korzyści dla jego zdrowia.
  k. Czy uczestnik przed rozpoczęciem eksperymentu medycznego jest informowany o swoich prawach oraz o ochronie gwarantowanej w przepisach prawa, w szczególności o przysługującym mu prawie do odmowy udzielenia zgody i do wycofania zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny i bez negatywnych konsekwencji prawnych w postaci jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym w zakresie prawa do opieki zdrowotnej ?

  Czy informujecie Państwo uczestników eksperymentu medycznego, że producenci szczepionek zostali całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne skutki uboczne przyjęcia szczepionki na COVID – 19 ?

  W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr: 1, czy informujecie Państwo uczestników eksperymentu, że Państwa obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny nie obejmuje zgodnie z treścią § 2 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, (Dz.U.2020.2412 z dnia 2020.12.30) ?

  Jednocześnie pragnę nadmienić, iż produkt leczniczy którym jest aplikowana przez Państwa szczepionka na COVID - 19:
  Został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,
  Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,
  Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,
  Nie został zbadany pod  kątem interakcji z innymi lekami,
  Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,
  W związku z jego produkcją stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego,
  Został wprowadzony do użytku pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art.  29 ust. 1.  Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

  Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisów ustawy zlizd art. 25 ust. 1 oraz art. 23a w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.
  W powyższych przepisach ustawodawca w zależności od określonego stanu faktycznego przewidział min. karę pozbawienia wolności (od 2 lat do dożywotniego pozbawienia wolności jeśli skutkiem byłaby śmierć człowieka).
  Warty uwagi jest również art. 58 ustawy zlizd, ze szczególnym uwzględnieniem ustępu 4, cyt: „Kto przeprowadza eksperyment medyczny bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

  Nie bez znaczenia jest również fakt, iż tzw.: „klauzula dobrego samarytanina” zawarta w art. 24 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. O zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID19, (DZ.U. 2020 r., poz. 2112), w żadnym stopniu nie obejmuje Państwa ochroną w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19, którą wyłącza jedynie odpowiedzialność karną w ściśle określonych warunkach i odnosi się wyłącznie do rozpoznawania i leczenia COVID – 19, a nie do działań profilaktycznych, jakim jest aplikacja szczepionki ochronnej.

  Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP, Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego, art. 39 Konwencji Genewskiej, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, oraz art. 5 oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.  Z poważaniem,

  1 0
 • ~artefaks 2021-04-09 21:12:39

  Słuchałem ze zdumieniem wynurzeń człowieka który w krainie o kulturze buraczanej jest odpowiedzialny za kierowanie banku narodowego. Mówił o wzroście opłat za wywóz śmieci. A nie zastanowił się, że sterując naszą walutą w strefę walut śmieciowych , przyczynia się do zwiększenia produkcji śmieci ? A więc jest również przez to odpowiedzialny że śmieci jest więcej .Więc jest drożej....

  1 1

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś za likwidacją Straży Miejskiej w Rybniku?
Oddanych głosów: 1634