zamknij

Wiadomości

Uderzy po kieszeniach czy poprawi jakość powietrza? Za niedługo wchodzi uchwała antysmogowa

2017-08-09, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Głośna uchwała antysmogowa zacznie obowiązywać w województwie śląskim już we wrześniu tego roku. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent. Nie brakuje jednak krytycznych głosów nt. tej uchwały jak np. senatora Wojciecha Piechy. 

Reklama

Co zmieni ustawa antysmogowa?

O jednogłośnym przyjęciu przez śląskich radnych projektu uchwały antysmowowej pisaliśmy 7 kwietnia >>Stało się! Województwo śląskie ma uchwałę antysmogową<<

Przypomnijmy, głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw. - Niska emisja nie jest problemem teoretycznym. Negatywne skutki smogu odbijają się na naszym zdrowiu, ale i na jakości życia w regionie. Według wielu badań zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród regionów europejskich i przyszła pora, by uświadomić sobie negatywne skutki tego zjawiska. Dlatego problem ograniczenia niskiej emisji traktujemy priorytetowo – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.

Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania.

W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.

We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 procent, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.

- Przyszedł czas, by od etapu tworzenia prawa przejść do jego wdrażania w życie. Po raz kolejny apelujemy do strony rządowej o wprowadzenie stosownych zapisów dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. Bez tego nie uda nam się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji – dodaje marszałek Wojciech Saługa.

Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl

Reglamentacja węgla

Tymczasem nie tak dawno informowaliśmy, że o ile Jastrzębska Spółka Węglowa nie będzie miała problemu z z zagospodarowaniem mułu i flotu w procesie technologicznym, o tyle PGG już w tak jednoznaczny sposób się nie wypowiada. Polska Grupa Górnicza stosuje limity na wszystkie typy surowców. - Zainteresowanie odbiorców indywidualnych jest ogromne i to od dłuższego czasu. Sprzedajemy wszystko co wydobędziemy, a kopalnie nie posiadają zapasów. Stąd konieczność ustalenia dziennych limitów – wyjaśniał Tomasz Głogowski, rzecznik spółki.

Jeśli sytuacja się nie zmieni, można spodziewać się, że ceny węgla pójdą w górę. Nic dziwnego zatem, że mieszkańcy decydują się na zakup gorszej jakości opału. Pytanie, gdzie w takim razie są zapewnienia wiceprezesa PGG Piotra Bojarskiego o ograniczeniu wydobycia mułu węglowego?

„Uchwała antysmogowa uderzy zwykłych ludzi po kieszeni”

Zdanie na temat uchwały antysmogowej zabrał senator Wojciech Piecha, który na łamach Polskiej Grupy Górniczej nie pozostawia na niej suchej nitki. - Polska Grupa Górnicza i całe środowisko górnicze w pełni zgadza się z regulacjami dotyczącymi wycofania z rynku indywidualnych odbiorców węgla najniższej jakości - mułów węglowych i tzw. flotokoncentratów. PGG, bez apelu marszałka i w trosce o środowisko naturalne znacznie ograniczyła już sprzedaż mułów i flotokoncentratów najniższej jakości dla klientów indywidualnych, a do końca roku całkowicie wycofa się ze sprzedaży tych sortymentów. Ponadto spółka podjęła współpracę z Politechniką Śląską, aby przejść na etap przemysłowy wzbogacania mułów i produkowania z nich paliwa o normalnych parametrach. Takie paliwa będą mogły być spalane zarówno w kotłach ekologicznych, jak również dodawane do miałów węglowych z oddzieleniem części mineralnej poniżej 6 proc. węgla. Rozwiązanie powinno zostać zrealizowane w przyszłym sezonie grzewczym – broni Polskiej Grupy Górniczej senator PiS.

Jego zdaniem „uchwała antysmogowe uderzy zwykłych ludzi po kieszeni”. - Uchwały antysmogowe wyeliminują ok. 2,5 mln ton węgla - nie tylko najbardziej uciążliwe muły węglowe i tzw. flotokoncentraty, ale także wysokiej jakości miały i węgiel gruby. PGG prognozuje, że wprowadzenie ograniczeń zmniejszy przychody spółki o ok. 637 mln zł i nastąpi drastyczny wzrost zapotrzebowania na sortymenty średnie, co w efekcie spowoduje wzrost importu węgla, głównie z Rosji – dodaje senator Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dodaje, ustawa antysmogowa oznacza dla mieszkańców znaczny wzrost ogrzewania. - Według szacunków PGG, zmiana gatunku węgla spowoduje dla mieszkańców wzrost rocznych kosztów ogrzewania domu średnio z obecnych 2,3 tys. zł do ponad 4 tys. zł. Dziś miały węglowe są dostępne w cenie ok. 370-400 zł za tonę, tymczasem groszki kosztują 800-1000 zł. Teraz pan marszałek próbuje w cyniczny sposób zrzucić odpowiedzialność za drastyczny wzrost kosztów ogrzewania na spółki węglowe, a wspomniany apel jest tylko jedną z wielu „akcji pijarowych” - podkreśla.

Jego zdaniem samorządy Śląska i Małopolski nie wzięły pod uwagę nie tylko postulatów mieszkańców, ale całego środowiska górniczego, które nie dostało czasu aby się przygotować.

Nieporozumienia wynikają z niedokładnej lektury

Słowa senatora Piechy skomentował marszałek Wojciech Saługa, który nie zgadza się z jego argumentami. - Przede wszystkim należy pamiętać, że nie nakazuje ona bezwzględnie wymiany kotłów i pieców węglowych na podobne urządzenia lepszej jakości. Właściciel może więc wymienić kotły na inne paliwa stałe jak drewno czy pellet, zdecydować się na przyłączenie do sieci gazowej czy ciepłowniczej, czy też zastosować odnawialne źródła energii jak np. pompy ciepła i kolektory – wyjaśnia Wojciech Saługa.

Jego zdaniem nieporozumienia wokół uchwały wynikają z jej niedokładnej lektury. - Przypominam, oprócz kotłów na paliwo stałe automatycznych dopuszczono kotły z ręcznym załadunkiem. To spowodowało, że dopuszczone są do użytku są kotły klasy 5 również zasypowe oraz kotły klasy 5 na drewno kawałkowe (kotły zgazowujące). Bezpodstawny jest zatem zarzut wprowadzenia zakazu stosowania węgla kawałkowego – dodaje.

Jak dalej podkreśla, uchwała antysmogowa zakazuje stosowania miałów, ale tylko tych najgorszej jakości, tzn. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%. Takie paliwa powodują wysoką emisję pyłową, a właśnie pył w powietrzu jest największym problemem.

- Najważniejsze, należy zauważyć, że harmonogram wymiany pieców i kotłów, w których można spalać wszystko został rozłożony aż na 10 lat! Nawet przy teoretycznym założeniu, że każda wymiana kotła i pieca odbywać się będzie na kocioł automatyczny, a więc wymagający paliwa typu groszek, nie nastąpi to ani w bieżącym, ani w przyszłym roku. Kopalnie mając więc dużo czasu na dostosowanie swojej produkcji zarówno do wymagań ochrony środowiska jak i zmian w strukturze popytu na węgiel, jaki będzie skutkiem uchwały antysmogowej. Mówienie teraz o gwałtownym odczuwalnym skoku cen węgla dla mieszkańców jest przedwczesne – kończy marszałek Saługa.

Prezydent Piotr Kuczera: ceny groszku dyktują spółki skarbu państwa

Zdanie zabrał również prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który mocno zaangażował się w współtworzenie uchwały antysmogowej. Jak podkreśla, została przyjęta jednogłośnie przez Sejmik Województwa Śląskiego – wszyscy radni, także z Klubu PiS – poparli jej zapisy. - Przed uchwaleniem projekt uchwały był poddany szerokim konsultacjom społecznym – także ze środowiskami górniczymi – a ostateczny kształt dokumentu to efekt wypracowanego konsensusu w oparciu o zgłoszone opinie i uwagi – wyjaśnia prezydent Rybnika.

Piotr Kuczera mówi wprost - sprzedaż odpadów węglowych do sektora komunalno-bytowego musi być zakazana. - Warto zaznaczyć, że flot i muł sprzedawane są głównie na południu kraju, czyli blisko miejsca produkcji, transport w dalsze rejony kraju jest nieopłacalny. Stosowanie wysokosprawnych kotłów i lepszych paliw nie oznacza znacznego zwiększenia opłat za ogrzewanie. Stosowanie lepszego, suchego paliwa oznacza że spalimy go mniej niż odpadów węglowych. Na pewno duże są koszty inwestycyjne związane ze zmianą sposobu ogrzewania – tu potrzebne są ogólnokrajowe programy dotacyjne – dodaje.

W swojej wypowiedzi senator Wojciech Piecha zwraca uwagę na wysokie ceny groszku. Tymczasem jak zaznacza nasz rozmówca - dyktują je spółki skarbu państwa. - Należy więc zadać pytanie, dlaczego ceny w ostatnim czasie wzrosły, kiedy chętnych na to paliwo jest więcej? Zastanawiają też prognozy pana senatora Piechy o zmniejszeniu przychodów PGG – przecież znaczną część węgla spalają zakłady przemysłowe i energetyczne, a nie mieszkańcy. Zwrócić uwagę trzeba też na fakt, że miały węglowe będą dopuszczone do spalania, ale tylko te o odpowiednim uziarnieniu i udziale masowym węgla oraz na kwestię tego, że w Polsce powinno wzrosnąć wydobycie wysokiej jakości węgla, po to, by nie importować go z Rosji – mówi prezydent Piotr Kuczera.

Stawianie przychodów górnictwa ponad życie i zdrowie jest nieporozumieniem

O zdanie poprosiliśmy również Zdzisława Kuczmę z Rybnickiego Alarmu Smogowego, który od lat walczy o poprawę jakości powietrza w Rybniku i regionie. Zwraca uwagę na kategorię wartości jakimi kieruje się senator Wojciech Piecha. - Stawianie przychodów górnictwa ponad życie i zdrowie ludzi jest nieporozumieniem i nie mieści się w standardach systemu wartości w cywilizowanych społeczeństwach – mówi bez ogródek.

Zdaniem Zdzisława Kuczmy, koszty ogrzewania nie mogą drastycznie wzrosnąć z „uwagi na różnice w wartości energetycznej węgla, którym nadal będzie można palić a np. mułem - odpadem, na korzyść oczywiście węgla klasowego”,

Na koniec ma do polityka radę. - Jeżeli pan senator oprócz ,,mówienia pod publiczkę” wie (oczywiście po uwzględnieniu zmniejszenia zużycia paliwa wywołanego zdecydowanie większą wartością energetyczną klasowego węgla) o jakichś konkretnych osobach, których egzystencja w wyniku zakazu palenia mułem może zostać zagrożona, to już dawno powinien złożyć projekt ustawy o objęciu takich osób osłonami socjalnymi - w imię najwyższych wartości jakim są zdrowie i życie mieszkańców- 45 tys. rocznie zabijanych przez ,,brudne powietrze”. To szacunki WHO – dodaje na koniec.

A co Wy sądzicie na ten temat? Czy zgadzacie się z senatorem Wojciechem Piechą? A może przekonują Was argumenty zwolenników uchwały anstysmogowej?

 

Oceń publikację: + 1 + 78 - 1 - 44

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (53):
 • ~xxxx 2017-08-09 11:55:27

  Ustawa napisana na kolanie ale czego mozna sie spodziewac po czlowieku z po.

 • ~Ja_2 2017-08-09 12:00:21

  Najwyższy czas !
  A teraz pilnować realizacji !

  Egon z Rybnika

 • ~halupczok1 2017-08-09 12:13:39

  Skoro jest ustawa to dlaczego nadal sprzedawane jest paliwo słabej jakości.

  95 26
 • ~Analpenetrator 2017-08-09 12:17:09

  Już widzę jak smog znika z Rybnika dzięki tej ustawie hehe
  Podobają mi się też ludzie, którzy chronią się przed smogiem chirurgicznymi maseczkami przechodząc przez miasto a ściągają je żeby puścić dymka hehe

 • ~exx 2017-08-09 12:24:17

  Co z nowymi domami ? Czy dalej można tam montować śmieciuchy ? Jakoś w artykule nic o tym nie piszą.
  Druga sprawa to zakaz palenia latem, na dworze upał a kilka domów grzeje wodę i kopci. Mentalność najgorszego sortu zatruwa mi życie.

 • ~orient 2017-08-09 12:28:26

  Liczę na jeszcze większą współpracę Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Alarmu Antysmogowego i mieszkańców naszego miasta którzy będą bezwzględni wobec podejrzeń łamania uchwały antysmogowej. A do senatora Piechy takie pytanie - czy o mieszkańców Podlasia, Mazur, Mazowasz też się pan tak martwi? Klimat jest tam chłodniejszy niż u nas - a tam nigdy nie było w sprzedaży mułów. Ludzie muszą sobie radzić i kupować droższy węgiel. Dzięki temu nie utrzymują w domach takich absurdalnie wysokich temperatur jak u nas gdzie opału się nie szanowało bo był tani. A powietrze niekiedy takie, że nie było czym oddychać. Ja będę bezwzględnie dzwonił na straż - obojętnie w którym miejscu Śląska akurat będę. Jest uchwała - jest się na co powołać. Jeśli ktoś chce zaoszczędzić - może w ciągu kilkunastu minut więcej stracić niż zyskać. 500 zł to wcale nie jest niski mandat. Strażnicy miejscy - spora część rozsądnych mieszkańców Rybnika bardzo liczy na waszą skuteczność w walce z łamiącymi przepisy.

  82 98
 • ~Wojtek Kiljańczyk 2017-08-09 13:34:29

  Panie Senatorze, jeśli Pan krytykuje, to proszę również zaproponować swoje pomysły na walkę ze smogiem. Chyba, że to co Pan przygotował, to tylko PR. Minister Energii jak i Minister Rozwoju mieli wydać zarządzenia warunkujące w pierwszym przypadku normy jakości dla paliw stałych, a w drugim normy dla kotłów. Proszę nie robić słabej jakościowo polityki na temacie smogu. Radni PiS w województwie jak i radni PiS w rybnickiej Radzie Miasta poparli uchwały przygotowane przez ekipy z Platformy. Oni potrafili, proszę o taką wspaniałomyślność z Pana strony. Temat smogu dotyczy wszystkich mieszkańców. Ta sprawa zagraża naszemu zdrowiu. Liczę na rozwiązania ogólnokrajowe - to Pana rola. Samorządy robią swoje na tyle na ile potrafią. Przykładem jest Rybnik i całe województwo. Pozdrawiam i czekam na konkrety.

  59 54
 • ~BORYS57 2017-08-09 13:35:18

  Dziecinada a tak w ogóle lata ta młodzież w chirurgicznych maseczkach z papierosom w dłoni żenada!!!

  94 32
 • ~Jacek197919 2017-08-09 14:23:17

  Ustawa jest ok ale czy w związku z tym planuje się zwiększenie liczby patroli do kontroli czym palone będzie w kotłach? Jeżeli np. Pan X kupi węgiel za 700zł a Pan Y będzie kopcić podczas palenia mułem za 200zł to dojdzie do tego że jeden na drugiego będzie donosił...mam wrażenie ze będzie to ciężka zima.

  73 13
 • ~minowa 2017-08-09 15:16:03

  "Pijar" to zakonnik. Poprawnie jest "piar" od skrótu PR czytanego po angielsku

  16 9
 • ~ 2017-08-09 15:19:36

  Podpisuję się pod Orientem. Na pewno nic nie stanie się od razu, ale przyjdxie czas, że mądrość zwyciezy nad pazernoscia i chamstwem, ze Rybnik będzie czysty i przyjazny dla wszystkich ludzi - nawet dla tych, którzy do tej pory terroryzowali nas i truli

  54 50
 • ~Haus Hilde 2017-08-09 15:50:26

  Kasy z 500+ wystarczy na lepszy opał, więc nie narzekajcie. A jak zdrowie się nie liczy teraz, to nie płaczcie, jak będzie za późno

  40 43
 • ~ 2017-08-09 15:57:49

  Wojtek K, Orient, dobrze piszecie! Też będę dzwonił jak tylko będę widział przekraczanie prawa ze szkodą dla mnie i moich bliskich

  34 51
 • ~Lateks 2017-08-09 16:06:50

  Jakie to proste szkoda że radni tego nie widzą że problem smogu dotyczy takich miast gdzie flotu nie kupisz.
  Palenie nawet suchym drewnem też powoduje emisję benzopirenu.
  A wymiana pieców na nic się zdaje skoro kilka lat temu dopłacano do pieców które teraz trzeba wymienić.
  Miasto przez lata nie potrafi zabezpieczyć miasta w energię cieplną, ani podłączyć miejskich mieszkań do ciepłociągu biegnącego obok bloków ale chcą zakazywać i nakazywać wszystko wszystkim....

  70 8
 • ~zaniepokojony 2017-08-09 16:31:31

  prezydent Kuczera ma rację co do ustawy antysmogowej i zakazu palenia złej jakości paliwami. Natomiast pomija fakt, że poprzedni rząd doprowadził do takiej sytuacji w górnictwie przez 8 lat zaniedbań i dążeniem do prywatyzacji kopalń. to samo dotyczy lasów , komorowski też prawie je sprywatyzował. teraz zostały podjęte próby ratowania górnictwa więc kto ma za to zapłacić? przecież rząd nie ma pieniędzy. Pan Piecha liczy już starty w pieniążkach korporacji, a nie w zdrowiu mieszkańców. Podsumowując, co też widzimy po opiniach: chcemy zmian w kraju, ale ich nie chcemy.

  29 33
 • ~pwlsdr5 2017-08-09 16:32:20

  zobaczymy co to bydzie... wszyscy sa za ... a w piecu trza palic tylko czym jak bida.......

  61 17
 • ~rybnikus 2017-08-09 19:31:35

  Przepraszam cenzurę lewaków z PO za to pytanie ale co dobrego PO zrobiła dla Polski?
  Teraz mnie wybanujcie jak zawsze w waszej demokracji.

  55 42
 • ~opeltest 2017-08-09 21:01:36

  Przez ostatnie dwa miesiące przejeżdżając przez Rydułtowy 99% ciężarówek i traktorów jedzie z mułem
  Po co taka ustawa jak sprzedaż jest nadal?

  26 10
 • ~fandango1972 2017-08-09 21:06:49

  Najlepsze jest zdanie: "Należy więc zadać pytanie, dlaczego ceny w ostatnim czasie wzrosły, kiedy chętnych na to paliwo jest więcej? "

  24 3
 • ~martin75fm 2017-08-09 21:23:40

  Cytując z artykułu powyżej "Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku" czyli muł flot itp można spalać legalnie do roku 2023 - tyle w temacie ustawy anty smogowej. Ewentualnie odczuwalna poprawa powietrza za jakieś 8-10 lat o ile wprowadzą jeszcze zakaz sprzedaży oleju opałowego który jest tak popularny nie tylko w domach ale również w firmach transportowych ze starą flotą oraz autobusach komunikacji miejskiej (znanej firmy z Rybnika).

  12 9
 • ~Stasek 2017-08-09 21:41:51

  Jak ktoś dobrze palił flotem to dymu praktycznie nie było. Teraz jak Wam " Legalnie" z węgla czarnym dymem puszczą to SM nic nie poradzi... Jest węgiel.... No jest...

  53 3
 • ~ 2017-08-09 21:48:08

  Martin75fm, przeczytaj uchwałę jeszcze raz, a potem jeszcze raz...tyle ile potrzebujesz żeby zrozumieć :) Mułem i flotem legalnie można palić jeszcze tylko do końca tego miesiąca.

  7 25
 • ~romcost 2017-08-09 21:50:55

  ~fandango1972 Jak to dlaczego wzrosły ceny węgla ?? A w jakiej branży przemysłowej był wzrost płac na poziomie bodajże 24% ?? Jak myślisz z kąt na to mają pieniądze ?? Jestem za ustawą antysmogową ale dlaczego nikt nie nadzoruje cen węgla. Jak zwykle przy "dobrej zmianie" wprowadzono nieprzemyślaną ustawa, która jak zwykle powoduje że całe społeczeństwo będzie się zrzucało na 24% dla najbardziej poszkodowanej grupy społecznej ...

  17 7
 • ~xxxx 2017-08-09 22:01:00

  juz widze oczyma wyobrazni jak w zime na osiedlu wychodzi ze swojego 45 m2 apartamenty palacz tytoniu zakupionego na targu i swoim bacznym wzrokiem niczym radar wyszukuje "truciciela weglowego" :)

  51 13
 • ~Arteks 2017-08-09 22:17:45

  @opeltest - w przypadku dopalaczy tępi się sprzedawców. A w przypadku mułu tępieni będą nie sprzedawcy tylko ci którzy go będą próbować spalić. Jeśli ktoś jest frajerem to niech kupuje muł. Za kilkanaście dni będzie mógł mieć problem. @pwlsdr5 - bida to jest gdzieś na wsiach postpegerowskich przy ruskiej granicy. U nas paliło się tanim opałem wyłącznie z przyzwyczajenia, pazerności i łatwego dostępu do niego. Podoba mi się wpis Wojtka Kiljańczyka. Faktycznie PO przynajmniej coś próbuje robić w sprawie powietrza. A obecny minister środowiska to żenujący typ, który kompletnie nie zajmuje się ochroną środowiska w Polsce.

  35 36
 • ~hanys z Rybnika 2017-08-09 22:27:21

  Przez tyle lat paliło się węglem mułem i bele czym i jakoś nikomu powietrze nie przeszkadzało . Ale teraz jak ktoś w piecu zapali i leci czarny dym to od razu jest patrol w mieszkaniu i sprawdzają czym się pali to jest chore !! Za dużo na śląsku już mieszka gor.. i , im wszystko co pachnie po śląsku im śmierdzi !!

  65 52
 • ~Arteks 2017-08-09 22:31:04

  @rybnikus - PiS w przypadku ochrony środowiska to przekracza wszelkie dopuszczalne normy. Żeby Trybunał Europejski musiał zakazywać niszczenia Puszczy Białowieskiej to w obecnych latach wstyd na cały świat! Nawet w czasach PRL partyjni działacze baliby się takiego skandalu i pokazywania Polski jako kraju który nie liczy się z międzynarodowymi ekspertami i opiniami. Tak złego ministra środowiska jak obecnie Polska jeszcze nie miała! Gdyby nie gest ze strony władz województwa - nikt by się nie zainteresował tym, że na Śląsku palone jest w piecach takie g....o, a normy zimą tak bardzo przekroczone.

  41 42
 • ~hanys z Rybnika 2017-08-09 22:32:34

  Arteks masz racje PO coś próbuje robić przez osiem lat gówno zrobiło tylko kradli ile się dało a ty ich bronisz brawo dla wielbiciela PO

  56 51
 • ~Genowefa50 2017-08-09 22:44:40

  kajs slyszalach ze bydzie szlo wziac pozyczka na preferyncyjnych warunkach z banku swiatowego na smog.

  naturalno rybnicznka

  22 9
 • ~Genowefa50 2017-08-09 22:53:24

  do myslacych
  im sie nie rozchodzi o powietrze yno o swoi interesy .
  bydzie tak w komunie bydymy siedziec w jednej izbie.Na mie nie zarobia
  BYDOM WYBORY

  32 12
 • ~tomek325i 2017-08-10 00:01:14

  Cale szczescie w moim domu ktory jest w trakcie budowy bedzie ogrzewanie gazowe :) i nie jestem bogaczem, ale lubie miec czysto. A jak widze pretensje ryli bo czym maja palic? Zarabiaja na tyle duzo ze stac ich sprzedac wegiel, dorzucic 1000zl i oplacic gaz :)

  22 20
 • ~orient 2017-08-10 00:01:31

  @hanyszrybnika wcale tak długo nie paliło się na Śląsku mułem. Bo do czasów Gierka standardem był 1-2 kafloki na dom. W kaflokach paliło się tylko węglem i tylko zimą. Centralne domowe dużym piecem w piwnicach to gdzieś dopiero w latach 80tych się pojawiło ale ówczesne piece nie nadawały się do palenia mułem. Dopiero od jakichś 15 lat dzięki lobbingowi producentów tzw. śmieciuchów nastąpiła masowa popularność mułu i pieców za dużej mocy, jak na śląskie zimy. Od tego czasu mamy tak znaczące pogorszenie powietrza. Nasze starki i starziki jakby powstali z grobów w zimie to by się za głowa chycili co tu sie teraz "wyrobio". Bo jak można tak dużo palić, takim bele czym, tak ośmieszać nasz heimat i jeszcze mieć pretensje o to do goroli... Palenie śmieciami i mułem to nie tylko szkodzenie sobie, swojej rodzinie i sąsiadom. To wydawanie złego świadectwo o swoim regionie i niszczenie swojej rodzinnej ziemi. Jeśli jesteś prawdziwym hanysem - dlaczego chcesz świadomie szkodzić swojej rodzinnej ziemi? Powinieneś dziękować władzom województwa, które chcą zaradzić tak złemu postrzeganiu Śląska ze względu na złe powietrze.

  40 14
 • ~bartezz 2017-08-10 00:12:16

  hanys z Rybnika - twoje wpisy są żałosne, jakimi ty kategoriami rozumujesz, bo z tego co tu prezentujesz na portalu to poziom twojego iq = 0 wg. ciebie PO kradło..? a co robi obecnie PIS ??? gnie wszelkie normy , których dotąd nikt w historii nie odważył się naruszyć!!!
  Puszcza Białowieska - dziesiątki, tysiące lat była nienaruszona, najstarsi królowie Polski nie ważyli się jej ruszyć a twoi ulubieńcy chcą ją wyciąć!!! a jak tam list od córki leśniczego ??????

  37 36
 • ~jurempus 2017-08-10 06:37:53

  A ja czekam na artykuł....Ustawa wzdrożona a w Rybniku jakośc powietrza kilkanaście krotnie przekroczona...wtedy ludzie was rozniesą

  24 5
 • ~ 2017-08-10 07:49:35

  Komuna znowu dyktuje i ustala kto i na czym ma robić pieniądze. ceny węgla z kosmosu gdzie jakaś alternatywa , druga sprawa i tak wożą muły ludzie kupują legalnie i będą tym palić tłumacząc się że zostało parę ton z zeszłego roku.

  14 7
 • ~imrahil 2017-08-10 07:53:53

  PGG zapowiedziała, że do końca roku wycofają muł i flot ze sprzedaży. węgiel drożeje, bo m.in. PIS wstrzymał inwestycje na kopalniach, kilka przeznaczył do likwidacji i w ten sposób może się pochwalić dobrymi wynikami. do tego węgiel zdrożał na rynkach międzynarodowych. za to o 15% wzrósł import węgla z Rosji w stosunku do zeszłego roku. dlatego mocno dziwią ludzie robiący kotłownie na paliwo stałe w nowych domach...

  11 9
 • ~Krystian Gasior 2017-08-10 08:25:03

  W Niedobczycach na Leszczynskiego jedni smrodzą dopołudnia bo obiad trza uwarzyć a jak przestaną to drudzy obok bo wodę grzeją i to wszystko dzień w dzień nawet przy 36 stopniach!!!! Jeszcze długo nic sie nie zmieni... czarnogrod i tępota....
  Od września telefon w łapę i na Straż Miejską....

  17 17
 • ~ 2017-08-10 10:02:16

  1. Od 08.08.2017(wtorek) w kopalni zespolonej ROW został wycofany muł i flotokoncentrat dla klientów indywidualnych (sektor komunalno-bytowy)
  2. W perspektywie czasu tj, do końca terminu wymiany pieców na kl. V z rynku na Śląsku zniknie sortymenty typu kostka, orzech i inne sortymenty nie przystosowane do palenisk kotłów kl. V. (uziarnienie powyżej 25mm). Kopalnie będą musiały przystosować zakłady przeróbcze do zwiększenia ilości grupy groszkowej (0-25mm) czyli doinwestować takowe, aby zaspokoić sektor komunalno-bytowy. Cena groszku pójdzie w górę czyli uderzy po kieszeni, nie chce tutaj prognozować, ale trzeba będzie 3x przeliczyć czy korzystniej cenowo ogrzać się węglem kamiennym czy pelletem czy OZE czy gazem.

  A szanownemu forum ekspertów z tego portalu radzę czytać portale branżowe.

  14 1
 • ~mariusz64 2017-08-10 11:05:51

  Jestem ciekaw, dlaczego urząd marszałkowski, sejmik śląski, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie subregionu zachodniego do tej pory nie udzielili odpowiedzi tym, którzy pytali: co zrobić z zapasami opału (podobno złej jakości), ktore pozostały po sezonie zimowym 2016/2017. Nabrali wody w usta. To efekt złej, nieprzemyślanej ustawy antysmogowej, zrobionej na kolanie pod publikę.

  18 6
 • ~Magda Piątek 2017-08-10 11:17:23

  Zapraszam codziennie ( nawet w największy upał) na róg ul.Górnośląskiej i Jabloniowej do Niedobczyce. Smród i zadymienie do późnych godzin nocnych. Nie idzie oddychać......

  9 6
 • ~imrahil 2017-08-10 11:20:12

  ~mariusz64 - od początku roku są znane założenia uchwały, więc wiadomo było co ma się dziać. umiesz pisać komentarze, to może umiesz też czytać... uchwała faktycznie pisana na kolanie (zabrakło m.in. zakazu paliw stałych w nowych domach), ale lepsze to niż nic. no i faktycznie jest info, że PGG zaprzestała sprzedaży odpadów :)

  5 13
 • ~orient 2017-08-10 11:29:55

  @mariusz64 będziecie mogli wywieźć muł na wysypisko śmieci bo od 1 września będzie to prawnie uznany odpad. Czego jeszcze więcej chcecie? O ustawie antysmogowej mówiło się od co najmniej 3 lat. Na co liczyliście? Na jakiś cud? @genowefa nie tak jak w komunie tylko jak w średniowieczu. Ludzie wtedy też nie dbali o higienę, powietrze i poziom życia. Dzisiaj ludzie chcą żyć w wielkich domach na których utrzymanie ich zwyczajnie nie stać. Nareszcie ludzie się zastanowią kilka razy czy warto budować swój dom, czy musi on być tak duży, czy warto budować dom na odludziu gdzie nie ma gazu i centralnego. Czy nie lepiej go sprzedać i przeprowadzić się na bloki jeśli np. na dużym 150-200 m kw została jedna czy dwie osoby. Będzie normalniej - tak jak jest na całym świecie, a nie że ludzie chcą mieć duże domy i jednocześnie opalać je jakimiś świństwami które powodują ogromne zapylenie.

  7 19
 • ~dr_Moriarty 2017-08-10 11:41:34

  Zero litości - od 1 września telefon w łapę i wykręcam numer do SM kiedy tylko poczuję smród palonego mułu. W pierwszym przypadku - kara finansowa (niewielka, niestety) , za każdy następny, czyli recydywę - pozew do sądu. Co zrobić z mułem z zeszłego roku? Wsadzić sobie w d...

  Dobre wiadomości dla mułowo-flotowych brudasów:
  https://www.pb.pl/pgg-wycofuje-z-oferty-muly-weglowe-i-flotokoncentraty-868589

  7 20
 • ~Jacek197919 2017-08-10 11:54:39

  No niestety ale musiałem wydać na opał o 100% więcej. Jeżeli w okolicy w której mieszkam będzie smród i siwy dym z opalania mułem nie zawaham się zadzwonić do SM i poinformować że śmierdzi...do skutku.
  Ciekawy jestem co będzie jak mimo zgłoszeń sąsiad jeden z drugim dalej będzie kopcił ???

  9 8
 • ~dr_Moriarty 2017-08-10 13:11:49

  ~Jacek197919

  Tak jak napisałem powyżej - jeżeli ktoś zapłaci karę, dwie i dalej będzie kopcił - to będzie to recydywa, za którą można (a straż miejska wręcz powinna) pozywać do sądu. Jeśli taki delikwent dostanie wyrok (choćby zawiasy) plus koszty procesu (jakaś 1/2 kosztów opału na sezon), to już więcej nie rozpali syfem. Zastanowi się też co mu się bardziej kalkuluje. Trzeba tylko obywatelsko bezlitośnie zgłaszać takich australopiteków do SM, a po wejściu ustawy po prostu na policję. Podejrzewam też, że stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy będzie z własnej inicjatywy pozywać wskazanych trucicieli cywilnie. Jestem dobrej myśli. Ja osobiście nastawiam się na ostrą walkę od września :) Wygląda na to, że tej zimy SM, policja i sądy będą miały dużo roboty. A i budżet państwa zarobi :) Zero tolerancji dla mułowatych :)

  5 13
 • ~imrahil 2017-08-10 13:22:35

  ~dr_Moriarty jedyny problem w tym, że węglem kopcić można będzie dalej. moi sąsiedzi nie dymią z biedy - wręcz przeciwnie. palą w większości węglem, zwykle w za dużym kotle i połowę paliwa wywalają przez komin. tak naprawdę na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać do momentu wymiany kotłów na klasę V. wtedy palenie w przestarzałym kotle będzie traktowane jak wylewania szamba na działkę sąsiada i dopiero wtedy posypią się mandaty. ale dzwonić zawsze warto, niektórzy może sobie uświadomią że nawet paląc byle jak drogim węglem są uciążliwi dla sąsiadów.

  5 11
 • ~master4k 2017-08-10 15:32:55

  Kolejna odsłona sporu o lepsze powietrze. Na efekty faktycznie będzie trzeba poczekać być może latami, no ale nawet najdłuższy marsz wymaga pierwszego kroku. Martwi mnie jedno. Ludzie sami powinni zrozumieć potrzebę zmiany sposobu ogrzewania, bo jakiekolwiek przymuszanie rodzi opór. Polacy są strasznie przekorni, nawet jeśli coś jest w ich najlepiej rozumianym interesie. I tylko proszę nie piszcie mi o wszechogarniającej biedzie. Równie dobre możecie pisać o UFO albo Yeti. Znakomita część tzw. kopciuchów sprzedawana jest do nowych, dużych, ładnie urządzonych domów. Nawet jeśli delikwent ma stary kocioł i pustki w portfelu, to przynajmniej bez żadnych nakładów własnych może z pożytkiem dla siebie i innych nauczyć się właściwie palić. Nie jest to sztuka poziomem równa połykaniu ognia....

  2 2
 • ~ 2017-08-10 17:19:53

  ~jurempus 2017-08-10 06:37:53
  A ja czekam na artykuł....Ustawa wzdrożona a w Rybniku jakośc powietrza kilkanaście krotnie przekroczona...wtedy ludzie was rozniesą
  tak naprawdę nowoczesne, wymuszane przez lobby i blokowych samozwańczych "ekspertów" pomimo czystszych spalin, ze względu na rozbudowany system ich dopalania, paradoksalnie emitują więcej pyłów do atmosfery, a to one powodują smog, niż klasyczne piece każdy palący w tradycyjnym piecu wie, oprócz krzyczących "ekspertów", że stare piece funkcjonują na zasadzie ile włożysz opału, to tyle wyciągniesz popiołu, we współczesnych atestowanych konstrukcjach, zainstalowana dmuchawa wydmuchuje drobniejsze frakcje popiołu do atmosfery, przyczyniając się do powstawania smogu, możecie mnie minusować, ale fizyki nie oszukacie, rozwiązaniem mogły być elektrofiltry, temat można było ogarnąć szybciej i taniej (koszt filtra w detalu to ok 3 tyś, a zużycie energii to ok 20 zł miesięcznie), niestety władze łyknęły pomysły lobby kotłowego poparte głosami internetowych krzykaczy, dlatego na duże efekty poprawy powietrza po wymianie kotłów bym nie liczył, uprzedzając ujadanie niektórych krzykaczy o ewentualne wyłączanie filtrów dla oszczędności, to można temat prosto załatwić, nie będę tutaj opisywał szczegółów by nie zanudzać i podsuwać gotowych rozwiązań tym, którzy biorą duże pieniądze w mieście za myślenie

  12 2
 • ~imrahil 2017-08-10 21:27:51

  ~ursus - kotły klasy V nie dymią na pewno tak jak stare, bo mają na tyle rozbudowane wymienniki, żeby zatrzymywał się w nich pył. właśnie za pomocą wymiennika m.in. uzyskuje się odpowiednią jakość spali. a że trzeba go częściej czyścić - taki urok. dobrze za to jest go nie przewymiarować, bo praca na zbyt małej mocy w stosunku do nominalnej doprowadzi do częstszego zabrudzenia wymiennika a zimne spaliny zasyfią komin.

  1 10
 • ~dr_Moriarty 2017-08-11 09:10:40

  @imrahil

  Niestety, nie od razu Kraków zbudowano. Też wolałbym żeby węgiel zupełnie wyeliminować z rynku technologii ogrzewania indywidualnego, ale cóż zrobić. Ta ustawa to krok w dobrym kierunku, dzisiejsza decyzja PGG także. Myślę, że kiedy mułowaci zobaczą, że węgiel po prostu zdrożał, a i trudno go dostać, bo dla kopalni odbiorca indywidualny to rodzaj klienckiego planktonu, sami rozważą zmianę ogrzewania na bardziej ekologiczne. Mam nadzieję, że pójdą za tym także działania rządowe w postaci dopłat na wymianę ogrzewania. Sam jestem ciekaw jak to w tym sezonie będzie wyglądało, ale jestem dobrej myśli :)

  3 4
 • ~mariusz64 2017-08-11 10:04:01

  ~ursus, popieram bo widzę, że wiesz o czym piszesz;
  ~imrahil, ja piszę o pozostałościach z roku 2016, a wtedy o tym bublu prawnym dopiero wspominano;
  ~orient, ja nie mam naszczęście tego problemu, ale jest wiele ludzi, gospodarstw z zapasami mułu i flotu i z tym coś trzeba zrobić, a to co ty piszesz to nawoływanie do niegospodarności.

  10 3
 • ~Barbara Kr 2017-08-16 10:13:21

  U nas w dzielnicy Rybnika nie ma problemu ze smogiem z dymu z słabego opału tylko z dymu ze spalania śmieci - nawet w lato!

  6 1
 • ~Andrzej Jezierski 2017-09-11 17:20:56

  Jak już was informowaliśmy, Straż Miejska może karać za palenie śmieci, ale nie za palenie mułem:


  Pytaliśmy Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę: dlaczego do dziś strażnicy nie mają takich uprawnień? Co usłyszeliśmy? Brakuje rozwiązań systemowych na poziomie ministerialnym:

  1 1

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Miasto Rybnik powinno budować mieszkania komunalne?

Oddanych głosów: 865