zamknij

Wiadomości

Rybniczanka chce zmusić kopcącego sąsiada do wymiany kotła. Czy to możliwe?

Tego w naszym mieście jeszcze nie było. Rybniczanka Dominika Stach nie chce dłużej wdychać kłębów dymu wydostających się z komina sąsiada i postanowiła przerwać milczenie. Z pomocą pani Dominice przyszedł Rybnicki Alarm Smogowy na czele ze Zdzisławem Kuczmą. Stowarzyszenie drogą administracyjną zamierza zmusić kopcącego sąsiada do wymiany źródła ciepła.

Reklama

Dominika Stach mieszka przy ulicy Basisty w Rybniku. Sama, choć nie jest krezusem, podłączyła swój dom do gazociągu i ogrzewa mieszkanie gazem. Jednak w okresie grzewczym życie jej domowników to koszmar. Dlaczego? Z komina domu sąsiada regularnie wydobywają się kłęby dymu.

Zadymienie jest tak ogromne, że pani Dominika czuje się jakby mieszkała obok koksowni. - Kiedyś doszło nawet do tego, że przejeżdżający tędy strażak po służbie, wezwał swoich kolegów z komendy, bo myślał, że w tym miejscu jest pożar – opowiada rybniczanka.

Jak poważny jest problem z którym zmaga się mieszkanka domu przy ulicy Basisty świadczy to zdjęcie:

Dominika Stach wielokrotnie zwracała uwagę sąsiadowi i prosiła o zmianę sposobu palenia w piecu. Bezskutecznie. W końcu postanowiła powiedzieć „dość” i zwróciła się o pomoc do Rybnickiego Alarmu Smogowego.

Szef RAS – Zdzisław Kuczma wymyślił sposób w jaki zamierza zmusić kopcącego obywatela do wymiany źródła ciepła. W miniony piątek złożył wniosek do Prezydenta Rybnika o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko. - W postępowaniu zamierzamy udowodnić, że w tym przypadku mamy do czynienia w wyjątkowo rażącym, negatywnym oddziaływaniem na środowisko i zagrożeniem dla zdrowia ludzi – tłumaczy Zdzisław Kuczma.

W uzasadnieniu swojego wniosku, Zdzisław Kuczma powołuje się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014 roku. Sąd orzekł wówczas, że wójt, burmistrz lub prezydent wobec osoby fizycznej dopuszczającej się negatywnego wpływu na środowisko może wydać decyzję administracyjną zmuszającą do zaniechania zanieczyszczania środowiska.

Działacze Rybnickiego Alarmu Smogowego oczekują od prezydenta, że w drodze decyzji administracyjnej zobowiąże kopcącego obywatela do wymiany do dnia 1 września 2017 roku źródła ciepła na bardziej ekologiczne. A dokładnie do ogrzewania budynku kotłem klasy V lub innym systemem grzewczym spełniającym wymogi dofinansowania przez Urząd Miasta Rybnika.

Co ciekawe, pytany przez nas prawnik - Jarosław Reck szanse na powodzenie wniosku złożonego przez Rybnicki Alarm Smogowy ocenia jako całkiem spore. - Użytkowanie pieca w opisany sposób przez sąsiada Pani Dominiki, powoduje uciążliwości polegające na ulatnianiu się dymu z komina bezpośrednio na okna jej budynku oraz na braku możliwości otwierania okien w budynku, jak i przebywania na posesji ze względu na duże zadymienie i unoszący się duszący zapach oraz toksyczne związki. Takie działanie w bezpośredni sposób szkodzi środowisku, jak i zdrowiu ludzi, tym bardziej, że jest wyjątkowo nadmierne i dokuczliwe. W związku z tym, w naszej ocenie złożony wniosek ma duże szanse osiągnięcia zamierzonego celu, którym jest niewątpliwie przeciwdziałanie nadużyciom podmiotów korzystających ze środowiska w sposób negatywnie oddziaływający na to środowisko - mówi adwokat Jarosław Reck.

Wspomniana na wstępie Dominika Stach podkreśla, że z podobnymi problemami zmaga się wielu innych mieszkańców naszego miasta. - Ktoś musi przerwać milczenie i powiedzieć „dość”. Nie jestem pieniaczem, ale co mogę zrobić, jeżeli do ludzi nie docierają racjonalne argumenty? Jeżeli kopcę i smrodzę, to muszę mieć świadomość, że narażam swoich bliskich i sąsiadów na choroby – argumentuje pani Dominika.

Jak potoczą się losy tej sprawy – będziemy Was informować.

A czy Wy w swoim otoczeniu spotkaliście się z tak ekstremalnymi przypadkami kopcących kominów? Jeśli tak, napiszcie nam o tym i wyślijcie zdjęcia na Alert Rybnik.com.pl >>

Czytaj także: Sprzedawca kotłów z Rybnika mówi „dość”. Wystawia „kopciuchy” za milion złotych>>

Oceń publikację: + 1 + 166 - 1 - 93

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (79):
 • ~jurempus 2017-01-16 12:04:58

  Szczerze u mnie na wsi jak by ktoś kogoś podkablował to nie miał by życia.Poprostu sąsiady by go zniszczyli a na wsi plotka szybciej sie rozchodzi niż internet światłowodem

 • ~Janusz Piotrowski 2017-01-16 12:06:54

  Kto to jest adwokat Jarosław Reck? Najwidoczniej rybnicka palestra nie chciała się zająć tą jakże "obiecującą sprawą" ... Wiadomo- rozum swój mają :-)

  77 78
 • ~eurobarter 2017-01-16 12:08:36

  fotka zrobiona w momencie rozpalania w piecu. Moim zdaniem to nękanie i tyle , w jaki sposób Pan Kuczma wejdzie na posesję, co powie że może??? bzdura i naciąganie prawa. A więc;
  Naruszenie miru domowego jest – zaliczanym do przestępstw przeciwko wolności - występkiem, o którym Kodeks karny stanowi w przepisie art. 193. Ustawodawca, wprowadzając w życie omawiane uregulowanie, uczynił przedmiotem ochrony nietykalność mieszkania, którego ochrona gwarantowana jest już na poziomie prawa konstytucyjnego. W ramach dalszej części artykułu zostaną krótko przedstawione kwestie podstawy konstytucyjnej ochrony, znamion przestępstwa, sylwetki sprawcy oraz formy winy na gruncie art. 193 k.k.Unormowanie ustawy zasadniczej

  Zgodnie z art. 50 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Regulację konstytucyjną, w zakresie naruszenia miru domowego, konkretyzuje Kodeks karny, jak już zasygnalizowano, w przepisie art. 193. Przepis stanowi, że ten, kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.Znamiona strony przedmiotowej czynu zabronionego

  Omawiany czyn zabroniony polega na „wdarciu się” do cudzego obiektu lub nieopuszczeniu go, pomimo żądania osoby do tego uprawnionej.
  W literaturze przedmiotu prezentuje się pogląd, zgodnie z którym osoba „wdziera się” do cudzego obiektu wówczas, gdy przedostaje się do cudzego mieszkania lub innego chronionego pomieszczenia wbrew wyrażonej – w sposób wyraźny – woli dysponenta. Dysponentem może być nie tylko właściciel, ale także np. lokator wynajmujący mieszkanie (por. A. Marek, Prawo karne, C. H. Beck, wyd. 8, Warszawa 2007, s. 487). Kwestia ta zostanie nieco rozwinięta w ramach dalszych rozważań.Można stwierdzić, że naruszenie miru domowego następuje tak przez działanie („wdarcie się”), jak i przez zaniechanie sprawcy (nieopuszczenie obiektu/terenu). Ponadto wydaje się, że zewnętrzne zachowanie sprawcy, polegające na „wdarciu się” do mieszkania (domu, lokalu, pomieszczenia itp.), nie musi wyrażać się w zachowaniu odpowiadającym typowemu znaczeniu pojęcia „wdzierać się”. Innymi słowy, osoba realizuje znamiona czynu zabronionego opisanego w przedstawionym przepisie nie tylko wówczas, gdy pokonuje pewne zabezpieczenia (zamek, alarm itp.) ale także wtenczas, kiedy – po prostu – wchodzi do cudzej nieruchomości lokalowej czy na cudzą nieruchomość gruntową.

  Sylwetka sprawcy

  W ocenie Sądu Najwyższego znamiona przestępstwa, określonego w art. 193 k.k., może zrealizować tylko taki sprawca, któremu nie przysługuje - na mocy obowiązujących przepisów lub istniejących między stronami relacji bądź umów - prawo dostępu do obiektu, będącego formalnie mieniem "cudzym" (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 7 maja 2013 r., sygn. akt: III KK 388/12).

  Przestępstwo umyślne

  Powyżej odniesiono się – na potrzeby omawiania znamion czynu – do znaczenia sformułowania „wdzierać się”. Otóż, zgodnie ze słownikowym jego znaczeniem, mowa tu o „wejściu do środka czegoś” lub „wciskaniu się dokądś przemocą” a także „przedostawaniu się mimo przeszkód” (zob. E. Sobol, Popularny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001). Biorąc pod uwagę te przytoczenia należy nadmienić, iż – ze względu na użyte przez ustawodawcę sformułowanie – naruszenia miru domowego nie można dopuścić się w formie winy nieumyślnej. Zarówno lekkomyślność (luxuria) oraz niedbalstwo (negligentia) nie znajdą zastosowania do sytuacji, w której sprawca czyni pewne, jednoznacznie ukierunkowane działania w celu przedostania się do cudzego lokalu czy na cudzy teren. Przepis art. 9 § 2 k.k. nie znajdzie zastosowania także w przypadku nieopuszczania – wbrew woli innej osoby – lokalu lub gruntu. Stanowisko to znajduje poparcie w doktrynie prawa.

  Wskazuje się, że bezprawne naruszenie miru domowego stanowi przestępstwo umyślne, które może być popełnione w formie zamiaru bezpośredniego a także – wyjątkowo - w formie zamiaru ewentualnego (por. A. Marek, Prawo karne, C. H. Beck, wyd. 8, Warszawa 2007, s. 488).
  W myśl art. 9 § 1 k.k. czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić (dolus directus) albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi (dolus eventualis).

  Podstawa prawna
  Art. 50 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r., - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
  Art. 9, art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).

  Literatura
  A. Marek, Prawo karne, C. H. Beck, wyd. 8, Warszawa 2007.
  E. Sobol, Popularny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

  Orzecznictwo
  Wyrok Sądu Najwyższego z 7 maja 2013 r., sygn. akt: III KK 388/12 (tekst orzeczenia dostępny jest w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego pod adresem http://www.sn.pl).

  A więc proszę o więcej szacunku i nie opowiadać że Pan Prezydent wydał zarządzenie i każdy może wejść do mojej kotłowni, bo nikt nie stoi ponad prawem i konstytucją.

 • ~ 2017-01-16 12:12:23

  Szczerze mówiąc, wątpię. Stary dom, stara instalacja, wysokie koszty potencjalnej przebudowy. Jak mniemam, ktoś był już skontrolować, czym jest opalany ten dom? Basisty - to nie jest przypadkiem praktycznie ścisłe centrum...? Nie da się podłączyć do PEC? Aaa, czekaj - prywatny domek - pewnie właściciela nie stać na to... to nie to samo, co domki ZGM przy Zebrzydowickiej.

  Uprzedzając minusujacych i innych, sam bym się wściekł na taki widok (zresztą robię to regularnie...), bo nawet ja paląc węglem, nie produkuję takiego dymu...

 • ~Sebastian Jurkiewicz 2017-01-16 12:20:02

  Brawo. Każdy sposób jest dobry na nieodpowiedzialnych trucicieli...

 • ~pprywatne 2017-01-16 12:21:32

  Nie pochwalam tego kopcenia, jednak jeszcze bardziej nie pochwalam zmuszania kogoś do czegoś.
  Takich sytuacji jest wiele w Rybniku i jakoś sobie nie wyobrażam, by teraz sądy zajmowały się wymianą pieca u sąsiada.

 • ~pprywatne 2017-01-16 12:27:12

  ~eurobarter. Masz rację, od samego początku mówiłem (pisałem), że te kontrole SM są nielegalne. No chyba, że ładnie poproszą aby ich wpuścić do kotłowni, ale można odmówić lub pozostawić po prostu pod bramą...

 • ~ 2017-01-16 12:28:06

  @ pprywatne - obawiam się, że taka sprawa może się długo ciągnąć. Wystarczy, że właściciel domku się odwoła gdzie trzeba. Sąd może ewentualnie nakazać zmianę sposobu spalania węgla, pomyśleć o dotacji, etc.

  60 8
 • ~pprywatne 2017-01-16 12:31:49

  Może by lepiej pomyśleć o wprowadzeniu niższych stawek podatku od nieruchomości, dla tych z ekologicznymi źródłami ciepła.
  Ale na to Miasto jest raczej zbyt pazerne, raczej by woleli podnieść kopcącym :)

 • ~ 2017-01-16 12:35:24

  @ pprywatne, eurobarter - obaj nie do końca macie rację. SM może wejść, ma do tego prawo i może o to poprosić. Nie ma prawa do przeszukania czy wejścia siłą (na to trzeba mieć nakaz prokuratora). Nie podoba się - nie wpuszczasz strażników, spotykacie się wszyscy przed sądem. Tylko po takim spotkaniu, może być bardziej nieprzyjemnie, niż przed - bo może macie coś do ukrycia.

  Nieznajomość prawa szkodzi. Straż Miejska ma obowiązek i upoważnienie do kontrolowania tego, czym palisz w piecu - tym bardziej, jeśli będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że "trujesz" pozostałych ludzi. Jeśli utrudnisz im dokonanie kontroli - możesz odpowiedzieć za to karnie, czy Ci się to podoba, czy też nie.

  Poza tym - to trochę trącaa paranoją: chcemy czystego powietrza ale nie wpuszczajmy strażników bo wara im od mojego domu. Niech idą se kontrolować gdzie indziej.

 • ~Dariusz Grzesista 2017-01-16 12:39:20

  ~eurobarter, ile byś nie pisał, naruszanie miru to jedno, a trucie otoczenia to drugie. Jeśli uważasz, że to wyłącznie problem naruszania miru domowego, to trzymaj sobie dym w tym swoim mirze i nie wywalaj go na zewnątrz. Proste?

 • ~regan 2017-01-16 13:21:59

  Smog był jest i bedzie tylko kiedyś nie mieli czym go pomierzyć a teraz poprostu jest ogromna nagonka na właścicieli domów.
  Kraków już nie pali węglem a smog dalej jest dlaczego ?

 • ~Sebastian Muras 2017-01-16 13:28:26

  Moim zdaniem pani Dominika ma rację ale sprawa powinna wyglądać tak że 40 % dofinansuje w ramach pomocy miasto, 10% pani Dominika a 50 % właściciel. I to byłby sprawiedliwy podział ze względu na koszty i potrzeb stron

 • ~ 2017-01-16 13:35:50

  @ Regan - ekhm, o ile sobie dobrze przypominam, to zakaz palenia węglem w Krakowie będzie obowiązywać od 2018. Śródmieście Krakowa to Stare Miasto, Grzegórzki i chyba Prądnik i tu jest najwięcej pieców węglowych.

  51 8
 • ~pawelpawelpawel 2017-01-16 13:37:55

  Zbędne gadanie. Klepnąć ustawę która wymusi podpięcie sie do miejskiego ogdzewania i po problemie. Ewentualnie ogrzewanie geotermalne.

  62 86
 • ~LEMUR 2017-01-16 13:53:29

  Jak ktoś zainteresowany to "Uchwała antysmogowa" do konsultacji społecznych. Mam nadzieję, że Redakcja przymknie oko na link do innego źródła!!! http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8706

  24 7
 • ~jolaw2 2017-01-16 14:18:24

  ja też bym chciała zmusić domki dymiące w środku mojego osiedla do podłączenia się do sieci ciepłowniczej... tylko jak to zrobić..??

  61 63
 • ~jolaw2 2017-01-16 14:25:43

  jeszcze dodam po przeczytaniu powyższych komentarzy , ze dopóki sobie ludzie nie uświadomią , ze skracają życie także sobie nie ma o czym mówić... wypowiedz , ze coś tam w interesie pani Dominki , głosy ze ktoś kogoś zniszczy , głosy że nękanie. Ludzie o czym tu mowa , każdy jest w konsekwencji zmuszony do wdychania tego zanieczyszczenia , wg Was ten co dymi to mniej mu to szkodzi??/

  79 29
 • ~ 2017-01-16 14:33:23

  @ jolaw - jak chcesz zmusić ludzi z domków do podłączenia się do sieci, skoro np. sam PEC uważa, że jak im się coś nie opłaca (bo za drogo kosztuje np. pociągnięcie nowego odcinka), to niech inni się martwią? W Polsce to jest takie błędne koło i nie zawsze jest tak, że wszystko wiadomo od razu.

  50 6
 • ~Iwona Krystyna Pawlovicz 2017-01-16 15:31:32

  ~Janusz Piotrowski-"rybnicka palestra nie chciała zając się tą sprawą" -hahahaha skąd pewność,że powódka się do kogoś z jej przedstawicieli zwracała w tej sprawie. Ma pan coś przeciwko Jarosławowi Reckowi czy jego kancelaria się nie podoba?Jak na razie to nie ma rejonizacji i klient podejmuje w tej sprawie autonomiczna decyzję.

  36 26
 • ~Zbigniew Martyniak 2017-01-16 16:42:59

  Jasne, że taki plan powstanie, a może już powstał tylko czeka na realizację. Najpierw trzeba zdobyć poparcie społeczeństwa przy pomocy straszaka czyli SMOGU i to się powoli udaje (przynajmniej w dużych miastach i w zagłębiach przemysłowych), następnie wprowadzić niepopularne ustawy itp. które głęboko sięgną nam do kieszeni, ale przecież to jest dla naszego dobra i zdrowia i za naszą zgodą. Banki i parabanki, Bociany, Providenty, Vivusy i inne instytucje kredytowe i lichwiarskie już zacierają ręce na myśl o nadciągających zyskach, a i kredyty na zasadzie odwróconej hipoteki staną się bardziej popularne. Gospodarka Polska znowu ruszy z kopyta i bezrobocie jeszcze bardziej zmaleje. Pan Benedykt Czarnecki ma rację mówiąc: "Pierdolenie o szopenie. Wielkie rzeczy zaczyna się od najmniejszych". Czekam na plan Morawieckiego i aż się boję czy którejś zimy będzie mnie stać na ogrzewanie czy też tylko na spłatę kredytu na modernizację ogrzewania.
  Program banksterski pod tytułem ,, Weż kredyt,, A co z czystymi technologiami węglowymi !!! Rząd ma dać suwerenowi tanią energię do przeżycia a tymczasem mamy akcyzę na prąd i węgiel i do tego 24 % VAT.
  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH9ylr3895WM&h=ATNW6u3Axf1Rvg7YqQSCsLBbJ3Ow_IV6Cd0Jh8Y7pKtEMNe75uC2OZZ9sehX3EZdVusThdl4Y16zHYBmI00mDASLjkOWfdnVb_KyDi2nxJU-brTbQVT7vvxyn8MJLrfvrkqByQ

  46 11
 • ~pprywatne 2017-01-16 16:57:17

  Może ktoś znający wytłumaczy mi dlaczego jest taka różnica w cenie węgla na giełdzie ok 90 $, cena dla odbiorcy końcowego ok 659 zł za tonę.
  Może tu trzeba szukać rozwiązania, przecież w Rybniku mamy kopalnię, to może jakaś preferencyjna cena dla mieszkańców regionu by się znalazła.
  W końcu z dobrego węgla nie ma tyle dymu, co z mułu po 250 zł za tonę.

  50 6
 • ~minowa 2017-01-16 17:20:13

  Zawartość popiołu w miale z ruchu Marcel - 28%. Takim palą w elektrowniach i ciepłowniach. Zawartość popiołu w mule z ruchu Rydułtowy - 24%. Zawartość popiołu we flotokoncentracie z ruchu Marcel - 7% ! Zawartość popiołu w groszku, orzechu - 6%. Zawartość siarki we wszystkich tych rodzajach opału 0,6%. Zawartosć popiołu w ekogroszku 9-12% Zawartość siarki w ekogroszku 0,7-1,5%. To są dane z PGG i producentów ekogroszku.
  Z tego wniosek, że najpierw należy zakazy wprowadzić w rybnickich ciepłowniach. A najbardziej ekologiczny opał oprócz groszku i orzecha to FLOTOKONCENTRAT, najgorszy to MIAŁ.

  57 14
 • ~niwa 2017-01-16 17:28:49

  Pan KUCZMA niech nauczy ludzi palić od góry a nie lecieć zaraz do prokuratury.

  59 27
 • ~niwa 2017-01-16 17:37:33

  Pan KUCZMA niech nauczy ludzi palić od góry a nie lecieć zaraz do prokuratury.

  43 23
 • ~orient 2017-01-16 18:04:38

  Do ludzi dotarło, że lepsze powietrze to coś do czego mają prawo. Jeśli dojdzie do precedensu i pani Dominika wygra w sądzie - będziemy mieli lawinę takich pozwów, szczególnie wobec tych domów o których wiemy, że im się dobrze powodzi, a w pobliżu jest c.o. lub gaz. Alarmy smogowe z różnych miast co raz bardziej łączą siły i bardzo dobrze. Bronicie wszystkich którzy muszą oddychać tym okropnym powietrzem. Rybnik będzie miał swój "kamyczek" w walce o dobre powietrze w całym kraju.

  53 42
 • ~orient 2017-01-16 18:10:47

  @pprywatne zgodnie z przepisem z art. 225 par. 1 kodeksu karnego jeśli ktoś nie wpuści strażnika lub utrudnia dostęp do kontroli swojego pieca grozi mu "kara pozbawienia wolności do lat trzech". Można różne rzeczy głupie w życiu zrobić ale iść do więzienia z powodu palenia śmieci? To już chyba lepiej zagryźć zęby i zapłacić ten mandat i więcej tego nie robić. Podobno strażnicy są wyczuleni na domy w których stwierdzono palenie śmieci i co jakiś czas znowu je odwiedzają. A jeśli ktoś zostanie złapany na paleniu śmieci po raz kolejny może mu grozić sprawa w sądzie. I pomyśleć, że za rok palenie mułu i flotokoncentrata może kończyć się mandatem.

  32 20
 • ~imrahil 2017-01-16 18:35:51

  oby się udało coś wywalczyć. jak się komuś tak bardzo podoba zadymianie nawet kosztem wyrzuconego przez komin niespalonego węgla i własnego zdrowia, to niech się wyprowadzi na jakieś odludzie zamiast niszczyć środowisko i wizerunek Śląska.

  38 29
 • ~imrahil 2017-01-16 18:37:07

  na szczęście za kilka lat wymiana kotłów i cały węglowy syf będzie zostawał w wymienniku drogich kotłów klasy V :)

  23 24
 • ~ada24 2017-01-16 18:38:56

  Brawo pani Dominika!!! No ale sądząc po komentarzach to walka z wiatrakami. Dopóki całe społeczeństwo nie uświadomi sobie, że to działa we wszystkich bez wyjątku to nic się nie zrobi. Jak widać oczekuje się tylko ulg, darowizn, etc." Albo mi zapłacą albo będę dalej zatruwał SIEBIE i sąsiada i swoje dziecko i swoją matkę itd". Idiotyczne myślenie prawda? A tak myślą ci co kopcą, taka pokręcona logika:( Powtarzam do znudzenia: jak nie stać mnie na ekologiczny piec i opał to zawsze są mieszkania w bloku!

  53 68
 • ~Grzes 2017-01-16 19:14:41

  Ludzie, to jest kwestia zwykłej podstawowej kultury osobistej i kultury społecznej. Nie puszcza się bąka w zatłoczonym autobusie i nie wypuszcza się smrodu na okolicę w której mieszkają moi sąsiedzi. Kiedy słyszę o tym, że to Państwo albo miasto ma dopłacić albo dać to jest to śmieszne. Są miasta w tym kraju ( np. Gdynia ) gdzie 80% ludzi ogrzewa gazem, na ulicach jeżdżą trolejbusy napędzane prądem el. i autobusy napędzane gazem i nie słychać narzekań, że drogo i się nie da. Nie stać cię na dom to sprzedaj i kup kawalerkę w bloku. Nie kupuję np. samochodu jeśli nie stać mnie na serwis, OC i paliwo... Karać, karać, karać i to bezwzględnie z karą 30 dni aresztu włącznie. Inaczej nigdy tego problemu się nie pozbędziemy.

  69 64
 • ~KIBO 2017-01-16 19:34:12

  Jestem ciekaw jak nakaz wymiany pieców na piece klasy 5 będzie wyglądał w kamienicach, a przede wszystkim w komunalce? tam mają stare piecyki, kachloki. Jako przykładne miasto władze miasta Rybnika wymienią w komunalkach stare na malutkie zautomatyzowane piece na pellet ;) jeden taki piec 6kW to około 3 tyś zł. Przecież jak wszyscy to wszyscy :)
  Moim zdaniem nawet piec klasy 4 tj z podajnikiem, który posiada dodatkowe awaryjne palenisko rusztowe nie jest złym rozwiązaniem, kto palił plastikami to i tak będzie palił(człowiek bez wyobraźni) rzeczywiście taka ostra restrykcja jedynie to zmieni. Ale bez przesady znowu wszyscy nie palą plastikami.
  Dla przykładu niech wszystkie instytucje miastowe i im podległe wymienią piece lub podłączą się do ciepłowni :)

  46 6
 • ~donia96 2017-01-16 19:45:11

  Do pawelpawelpawel powiedz mi kolego czy ty jesteś podłączony do miejskiego ogrzewania , Bo jak nie jesteś to bądź na ten temat cicho i nie namawiaj nikogo od kogo ma brać ciepło . Ja już się wyleczyłam po pierwszym rachunku z ciepłociągu który zrobili mi na jesieni 2016 . Ludzie nie dawajcie się namówić żeby PEC wam dawał ciepło .To jest wielkie oszustwo z ich strony , czekam do wiosny i się odłączam z PECU wole gazem palic mniej mnie to kosztuje

  66 11
 • ~eljot13 2017-01-16 20:31:12

  ~eurobarter - nieźle posługujesz się myszką, szczególnie dobrze wychodzi ci "kopiuj- wklej". Trudno jednak znaleźć większe bzdury na rybnickim forum, no ale tak wygląda wolność słowa. Szkoda, że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, niemniej jednak "zabłysnąłeś". Prawie jak telewizja publiczna podczas wczorajszego finału WOSP...brawo ty!
  Co do problemu trucia mieszkańców Rybnika przez zakapiorów mających w głębokim poważaniu innych, to niestety nic nie zmienią tu mandaty, kary finansowe czy decyzje administracyjne, co nie oznacza, że powinniśmy odpuszczać takim gadom. Gnębić, gnębić, nie odpuszczać. Posługując się słowami Frasyniuka nawołującego do piętnowania komuny :"Jebać, jebać, a się nie bać".
  A swoją drogą tylko czas jest w stanie to zmienić - swołocz trująca sąsiadów musi najzwyczajniej w świecie wy...zd.y.chać..

  30 36
 • ~ 2017-01-16 20:31:15

  Trzymam kciuki. Niech wreszcie zwycięża dobro. Niech wreszcie skończy się przyzwolenie na zabijanie ludzi

  45 69
 • ~Dintojra 2017-01-16 21:33:32

  Na wstępie powiem, że oczywiście nie pochwalam takiego kopcenia jaki serwuje ten człowiek, ale jednocześnie zastanawiam się gdzie ten prawnik kończył prawo ?
  Niech wskaże normy i przepisy dotyczące standaryzacji pieców i opału - słowem gdzie jest napisane, że ten człowiek nie może używać takiego pieca i/lub takiego opału ? NIGDZIE !
  Dopiero teraz tj. pod koniec drugiej dekady XXI wieku władze w przerwie pomiędzy jedną hecą a drugą zamierzają wreszcie coś wymyślić... choć jak znam obecną władzę zrobią to na kolanie i nic się nie zmieni.
  Władze nic nie robią w tym kierunku i nie spodziewam się niczego co mogłoby poprawić sytuację, no chyba że narzucą odgórnie opalanie gazem i wielu ludzi zostanie bez ogrzewania.
  Oczywiście życzyłbym sobie aby wszystkich było stać na ogrzewanie domów gazem, ale tu znów wracamy do postawy władzy... bo to przecież nasi wybrańcy negocjowali ceny zakupu gazu od Rosji... tak negocjowali, że płacimy chyba 30% więcej niż bogate Niemcy !

  37 8
 • ~Tadeusz Kiełkowski 2017-01-16 21:58:06

  A ta Dominika to gorolka?

  39 46
 • ~Krystian Gasior 2017-01-16 22:14:00

  Brawo! Za odwagę i przerwanie błędnego koła...wyrok, byc moze bez precedensu, otworzy ludziom oczy...

  48 45
 • ~MTWWD 2017-01-16 23:10:36

  Jak mi dadzą gaz w cenie mułu to odpalom piec gazowy co go nie używom od lat bo kosztuje 5 razy abo i więcej niż opalanie mułem.
  Ale jest rzech za bo by roboty nie było.

  34 25
 • ~ 2017-01-17 00:38:46

  @ MTWWD - weź dorośnij, podciągnij spodnie i zacznij myśleć albo... zgłoś się do jakiegoś speca od pieców gazowych, bo albo kręcisz i nie masz pieca gazowego albo masz go źle ustawiony a chatę nieocieploną. Bzdury pleciesz - rusz mózgownicą.

  @ Grzes20 - mam nieodparte wrażenie, żeś chłopak z bloków co z rodzicami mieszka i w życiu pieca na węgiel nie widział. FYI, są miasta w Polsce, gdzie ogrzewanie oparte było od wielu lat na węgiel a w wielu miejscach nie ma nawet ciepłociągu. Rybnik to nie Bełchatów, gdzie prawie całe miasto podłączone jest do CO. Co do dotacji - skoro w takich Czechach można dostać niemałe dofinansowanie i nie jest ono obwarowane jakimiś chorymi wymogami, to dlaczego Polska ma być w czymś gorsza?

  Z resztą "argumentów" nie będę polemizować bo to nie ma sensu. Porównywać samochód do ogrzewania?

  22 10
 • ~Kamil Kwiaton 2017-01-17 07:06:09

  @ MTWWD Nie ma to jak palić najgorszym rodzajem paliwa brawo :)

  14 15
 • ~Henryk Adamczyk 2017-01-17 07:09:45

  Po wprowadzeniu zakazu palenie mułem i koncentratami jeśli taki zakaz wszedł w życie . To cała rada Rybnika powinna być do wymiany wraz z Prezentem a to dla tego że zapomnieli lub specjalnie zapomnieli o tanich miałach 300 zł ekologiczne piece na miał kopcą bardziej niż wolno ssące .Kopalnia sprzedaje produkty względem kaloryczności jeśli kupimy na kopalni 1 tonę czegoś za 300 zł to faktycznie kupiliśmy pół tony węgla reszta to kamień który w procesie spalania kopci

  11 22
 • ~adamus85 2017-01-17 08:35:49

  ~Henryk Adamczyk - większej głupoty dawno nie widziałem, aż musiałem się wypowiedzieć, mimo że nie miałem na to ochoty, jaki popiół kopci, jaki kamień, nasyp sobie do ogniska kamieni, piasku, i zobacz czy Ci zacznie kopcić. To węgiel kopci a im lepszy i mocniejszy tym lepiej dymi. Problemem z mułem i flotem jest to, że ciężko go spalić czysto, choć jak twierdzą panowie od czystego spalania da się, trzeba chcieć i poświęcić na to więcej czasu. Ale po co przecież to jest tanie to mogę palić nieekologicznie. Jakby faktycznie nie byłoby stać was na ten węgiel to byście się starali spalić wszystko co się da w węglu. Przecież dym to źle spalony węgiel, który kupiliście za grube pieniądze. Nie dość, że go wywalacie w powietrze i uprzykrzacie życie innym to jeszcze sami jesteście stratni na tym. Ale cały czas będziecie, robić po staremu. Czemu ? Nie wiem. Chyba tylko z własnej głupoty nic więcej.
  ~Henryk Adamczyk - sam pale miałem i faktycznie popiołu jest dużo i kamienia, ale dlatego że mam kupiony słabszy ze względu na za duży piec ( ale tego nie zrozumiesz ), ale nie dymie jak sąsiedzi palący niskokamiennym flotem i mułem, ja nie zbieram po placu kamieni ani piasku, który mi się nie spala, w przeciwieństwie do nich, choć nie ta sadza z ich kominów leci do mnie, więc oni mają czysto, więc paląc bez dymu robię im dobrze nie sobie, ale niech stracę, przynajmniej zaoszczędzę na opale

  26 0
 • ~hans dunderschtytz 2017-01-17 09:04:51

  Nawet najlepszej klasy węgiel może tak kopcić, jak się nie umie palić. Tak że nie sądzę że zakaz Wojewody cokolwiek zmieni jeśli chodzi o smog

  31 1
 • ~MTWWD 2017-01-17 09:39:08

  ~Kamil Kwiaton. To je najtańszy opał jaki idzie kupić, a grzeje tak samo i długo się poli.
  Ciekow rzech jest ino czym ty chajcujesz

  8 14
 • ~eurobarter 2017-01-17 10:19:12

  do eliot 13

  NIE OBCHODZI MNIE CO MYŚLISZ, DLA MNIE LICZY SIĘ MOJA PRYWATNOŚĆ I TYLE, SAM SOBIE WYPISZ MANDAT. W moim poście zamieściłem to o czym większość troli zapomina , i myśli że jeden z drugim wejdzie mi do domu i zrobi co mu się podoba, jak sobie chcesz to wpuszczaj do domu kogokolwiek , przedstawiłem prawny zapis jaki w Polsce obowiązuje, dobrze że nie mieszkasz w USA , bo byś był poczęstowany z dwururki ,bo wlazłeś komuś no posesję. Wracając do smogu i spalania opału proszę zapobiegać i edukować, proponuję zapoznać się z tzw górnym spalaniem oraz rurą wyzyra, dym i niebezpieczne spaliny ,które ulegają powtórnemu spaleniu redukujemy o 80 %.

  27 8
 • ~Henryk Adamczyk 2017-01-17 11:14:17

  ~adamus85 jak się urodziłeś 85 roku to możesz nie pamiętać jak Hałda płonie berga kamienie po kopalne nie widziały tlenu od miliona lat i zawierają za nieczyszczenia ja w latach 80 jak jechałem pod namiot do Bukowa to sobie obiad gotowałem na tych kamienia dziś jeszcze tam pracuje zakład odzysk węgla

  4 7
 • ~Ryszard Jasiński 2017-01-17 11:57:37

  Takie przypadki powinny być załatwiane w terminie natychmiastowym,takie przypadki nie wyskoczyły dopiero teraz,tylko trwają.Zaraz skończy się sezon grzewczy i zapomnimy o wszystkim.Obudzimy się znowu gdy zaczną kopcić kominy ,i tak w koło.Popieram Panią Dominikę,jest godna naśladowania dla innych i dla nas.

  24 21
 • ~MonikaRybnik 2017-01-17 16:21:15

  Dzisiaj podczas rozpalania pieca (po uprzednim wyczyszczeniu) moja sąsiadka wyskoczyła na ogród i zrobiła mi zdjęcie jak się podczas rozpalania kopci z komina. Czekam aż przyjedzie straż, bo bać się nie muszę. Piec mam ekologiczny i palę w piecu węglem, a że przy rozpalaniu (zrębki drewna) się kopciło ? Teraz jak jest nahajcowane to dymu nie ma, tylko co jakiś czas jak się wentylator w piecu włączy. Wiecie co ? Ja rozumiem jak ktoś śmieci w piecu spala i smrodzi, ale jak zobaczyłam dzisiaj panią z telefonem, bo u mnie się drewno i węgiel zakopciło, to brak mi słów. PARANOJA, A LUDZIOM KTÓRZY NIE MAJĄ CO ROBIĆ TYLKO SĄSIADÓW KABLOWAĆ, BO TAKA ICH NATURA, JEST MI ZWYCZAJNIE ŻAL

  48 17
 • ~ 2017-01-17 17:56:01

  monikarybnik ty jedna wież że piec musi kopcić :) Pozdrawiam Serdecznie

  25 6
 • ~imrahil 2017-01-17 18:18:48

  ~MonikaRybnik widocznie kopcisz nadmiernie. generalnie ludzie myślą że wentylator załatwia sprawę. kiszą opał, potem przedmuchują i trują naokoło. znam takich. też sądzą że nie dymią...

  7 21
 • ~MonikaRybnik 2017-01-17 18:38:58

  ~imrahil czy ja w którymś momencie napisałam, że nie kopcę ? szczególnie podczas rozpalania, ale to nie powód, żeby robić sesję fotograficzną, bo akurat teraz temat jest na topie. Moja sąsiadka, oswojona gorolka, która chce się wykazać jak konfident zdjęcia robi :) Niech powie wprost, to zaproszę ją nawet do siebie do kotłowni, żeby ją uświadomić. Poza tym dla Twojej informacji: Nie kiszę opału i nie przedmuchuję. Nastawiam piec na 50 stopni i w momencie, kiedy temperatura spadnie poniżej tego progu, wentylator włącza się samoczynnie, jak się nie znasz, to nie pisz bzdur, proszę Cię :)

  22 13
 • ~imrahil 2017-01-17 18:47:35

  ~MonikaRybnik - co z tego że woda ma 50°C? przecież tyle można nagrzać grząłką 500W. liczy się temperatura w komorze paleniskowej. jaką masz moc kotła i jaki dom?

  6 16
 • ~sarin 2017-01-17 18:57:43

  Sprawdzał ktoś na street view ? :) taka zabawa, znajdź miejsce zrobienia zdjęcia :D Swoją drogą, patrząc na street view szybko można wyrobić sobie opinię o stronach konfliktu. Ja już mam i zachowam ją do siebie. Pozdrawiam.

  3 2
 • ~Heina aus Pitolowa O/S 2017-01-17 19:11:46

  Jo mom żeleźniok z bratrułom co onkel Fridek zrychtowoł na grubie. Nie wiem czy wierchnio zaworowy ale gore w nim pierońsko.
  Naciepia fol i jada do szynku.

  10 2
 • ~hajer_przodowy 2017-01-17 19:21:38

  Skoro pani Stach tak zawadza dym z komina sąsiada to może niech zafunduje mu wymianę pieca? Fajnie się gada, gdy ma się dużo pieniędzy. W tym państwie bycie osobą niezamożną zaczyna być przestępstwem.
  Wiek pana Kuczmy wskazuje na to, że karierę zaczynał w poprzednim ustroju. Ufam, że zawsze był przyzwoitą osobą, ale niewykluczone, ze od jesieni jego emerytura spadnie do 2 tys. zł. Wtedy może poczułby jak to jest żyć od pierwszego do pierwszego, a ogrzewanie węglowe to dla wielu często konieczność by nie zamarznąć na śmierć

  28 14
 • ~bartezz 2017-01-17 19:26:27

  ~Heina aus Pitolowa O/S i - zaś do szynku jedziesz dyć żeś łostatnio pisoł, że jedziesz i dzisioj zaś? jerunie w doma co porób ;-)

  14 1
 • ~kaziooo 2017-01-17 20:35:34

  Ludzie ale nawet palenie dobrym "orzechem" w prymitywny sposób w prymitywnym piecu jest bez sensu, a o biedzie to najbardziej pitolą najczęściej ci, którym kasa pasuje...mój sąsiad, emeryt górniczy, żona emerytka z zusu: nie chcielibyście widzieć tej zasłony dymnej jak dowali mułu albo flotu. Następny sąsiad: emeryt górniczy, zięć obecny pracownik JSW - "no na zima to mułu to nom tak z 6-7 ton idzie". Mało? Nie chcielibyście widzieć co leci z komina dyrektora jednej z rybnickich kopalń. Zastanawia mnie jedno, ludzie potrafią zorganizować ogromne sumy pieniędzy na leczenie jak zachorują na raka, a już szczególnie na leczenie dziecka ale nie potrafią wydać trochę więcej pieniędzy na "mądrzejsze" ogrzewanie żeby tego raka nie dostać. I żeby było jasne: dopóki nie kupiłem pieca z podajnikiem to paliłem górnym sposobem.

  18 7
 • ~marekm71 2017-01-17 20:55:46

  Też mam takiego sąsiada, dokładnie tak samo dymi a jak rozpala jest ciemno jak nie powiem gdzie, jakby mgła totalna była. Raczej sadzę że to nie umiejętność rozpalania. Rozpali i chyba od razu zasypie piec i w ten sposób nie dochodzi powietrze, tli się mocno dymiąc zamiast palić. takich musiałby posłać jak eksploatować kocioł.

  11 2
 • ~imrahil 2017-01-17 20:56:19

  ~kaziooo - święta prawda. mam wrażenie że węgiel jest na Śląsku zbyt tani, bo niektórzy tak bezmyślnie wypuszczaja go przez komin (a przy okazji swoje pieniądze). ale społeczeństwo w Polsce jest bardzo słabo wyedukowane w wielu dziedzinach i w dodatku mocno odporne na próbę edukacji. tylko karanie może pomóc :(

  10 12
 • ~marekm71 2017-01-17 20:58:12

  Zmuście Elektrownię do korzystania z starych wysokich kominów a nie nowych niskich rozpylających wszelki syf cały zaraz na Rybnik.

  12 9
 • ~kierowcabombowca 2017-01-17 21:44:36

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  1 3
 • ~kierowcabombowca 2017-01-17 21:50:55

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  2 2
 • ~MonikaRybnik 2017-01-17 22:08:44

  ~imrahil

  Widać, że nie masz pojęcia o czym piszesz.

  Cytuję: "co z tego że woda ma 50°C? przecież tyle można nagrzać grząłką 500W. liczy się temperatura w komorze paleniskowej".

  Ustawiam programator na piecu na temperaturę 50 stopni i w kotle mam kilka stopni mniej. Jak jest za ciepło to reguluję temperaturę na termostatach w grzejnikach. Tak mam 24h/7
  Piec pracuje sam i nie trzeba do niego latać po kilka razy dziennie, piec automatycznie włącza wentylator kiedy spada temperatura na programatorze.

  Grzałką to grzeję wodę w bojlerze jak nie mam ognia w piecu, a nie kaloryfery w zimie przy mrozie.

  A jaki mam piec i jaki mam dom, to nie jest Twoja sprawa i nie będę publicznie odpowiadać na tego typu pytania.

  18 5
 • ~imrahil 2017-01-17 22:38:22

  Oj, Monika. Masz pewnie za duży kocioł, zadymiasz okolicę i to ty nie masz pojęcia o czym piszesz. Powtarzam że liczy się temperatura w komorze kotła a nie temperatura wody. Jak nie ma odbioru ciepła to kocioł lisi opału przez brak powietrza. Temperatura w komorze bliska 50 stopni to tragedia dla otoczenia. Żeby spalić dobrze węgiel potrzeba 700 stopni. Jak nie ma odbioru ciepła to w komorze robi się za zimno, bo gdyby była utrzymywana odpowiednią temperatura to zagotuje się woda

  8 16
 • ~imrahil 2017-01-17 22:40:15

  I tak musisz, potem wentylator to wydmuchuje. Nie dziwię się że sąsiedzi cię nie lubią

  4 18
 • ~MonikaRybnik 2017-01-17 22:52:44

  ~imrahil, piszemy o ustawieniach pieca, a nie o temperaturze spalania węgla. Piec nie chula na full i żadna woda nie ma prawa się zagotować. Nie wysuwaj wniosków o tym, że mnie sąsiedzi nie lubią, bo ja nie narzekam :) To raczej fotoreporterka nie jest lubiana.

  17 5
 • ~imrahil 2017-01-18 06:25:21

  To ty piszesz o ustawieniach, ja o tym że pięć który nie idzie na full (sama to właśnie przyznalas) generuje truciznę. Widzę że nie rozumiesz prostych praw fizyki. Dobrze że będziesz musieć wymienić tego smrodziuchu

  6 17
 • ~MonikaRybnik 2017-01-18 07:42:04

  Piec mam wymieniony :) Na ekologiczny, z certyfikatem. Mam go od 3 lat i został dofinansowany z Urzędu miasta. Napisz swoje uwagi do producentów tego typu pieców.

  15 3
 • ~Henryk Adamczyk 2017-01-18 09:27:16

  Monika i dobrze mówisz zwykły piec musi kopcić spalanie ekologiczne występuje przy spalaniu węgla metodą detonacyjni tak jak w Niemieckich elektrownia i Niemcy z powrotem wracają na węgiel dla tego że uranu brakuje na Świecie zapotrzebowanie na Uran rocznie 600 ton a produkcja tylko 300 t. Mówiąc o ekologi to tylko tani Rosyjski gaz nas uratuje Polska nałożyła embargo na gaz Rosyjski , tanie samochody Korei Północnej. Cała Europa jakość handluje rozwija się i omija embarga, a my rozmawiamy komu bardziej kopci

  15 7
 • ~Stanisław Nowak 2017-01-18 18:04:30

  Wystarczą główne działania , aby nie kopciło jak na zdjęciu :
  1.gdy budowa pieca pozwala, rozpalanie sposobem górnym to jest opał na dole , a podpałka u góry . Alternatywnym rozwiązaniem jest stałe utrzymywanie ognia w piecu.
  2. nakładanie tyle opału, aby natychmiast lub po kilku minutach płomień był dobrze widoczny . Silnie kopcące kominy to wynik zdecydowanie nadmiernej ilości paliwa wrzuconego do piecu , a nie mankament konstrukcyjny pieca .
  3.rusztowanie pieca zapewniające dopływ niezbędnej ilości powietrza . Praktyczną oznaką dobrego usunięcia popiołu z rusztu jest blask ognia w popielniku,
  4. stosowanie środków chemicznych poprawiających jakość spalin oraz wydajność cieplną pieca – koszt rzędu 100 - 120 zł / rok ,
  5. oczywista rezygnacja ze spalania plastyków, odpadów żywnościowych itp.
  Powyższe działania są proste , możliwe do wykonania przez każdego palacza. Brak fachowości w obsłudze pieców to wina zarówno danej osoby palącej , jak i władz , które nie przeprowadziły stosownej edukacji. Wystarczy minimalistyczna wiedza o prawidłowej obsłudze pieca podana powyżej, aby piec "kopciuch" dymił w sposób ledwo widoczny

  12 2
 • ~Henryk Adamczyk 2017-01-18 20:07:43

  ~adamus85 tak w ramach nauki ja chodziłem do zawodówki jako kowal piece spalania chleb powszedni z piasku też można zrobić paliwo tylko nie bezpieczny materiał paliwo z piasku poszukaj sam jako kowal mieliśmy zabawy zamykanie młotem pneumatycznym zegarka opakowania pustego po zapałkach i ja zamykałem pudełko po zapałkach i kolega z zazdrości nacisną mi na pedał sterujący i podziałałem 1.8 tony na puste opakowanie i zostałem mocno poparzony od tej pory wiem że wszystko wokół się pali

  2 1
 • ~Ja_2 2017-01-19 17:04:07

  chwila, a ten sąsiad to nie wdarł się bezprawnie na posesję tej Pani poprzez zanieczyszczanie jej powietrza ? To tak niby można wchodzić na czyjąś posesję bez pytania a inaczej obłudnicy niby nie ???!!!
  Truciciele powinni placić za leczenie swoim sąsiadom !

  Egon z Rybnika - Śmierć rybnickiemu smogowi !

  13 12
 • ~menworld 2017-01-20 19:11:36

  Moi drodzy czytelnicy, smog to tylko dobry temat do walki i pretekst zachodu aby zmusić zwykłych obywateli do ich źródeł dochodowych (gaz, ciepłociąg). Uwierzcie mi, 25 lat temu było sto razy więcej przemysłu i nawet nikt na to nie zwracał uwagi. A drugi mocny argument to jest problem nie w spalaniu ale w BIEDZIE obywateli!! ludzie nie mają pieniędzy.. palą byle czym bo ich nie stać.. Problem powinien być rozwiązany w sposób - aby umożliwić ludziom lepiej zarobić no ale.. a powiem Wam prawdę, tu chodzi o to aby zmusić ludzi do przejścia z pieca na gaz albo ciepłociąg, ale nie bez powodu.. oczywiście media nas naciskają bo co oni mają z węgla? a z gazu no już dużo lepiej, można zarobić, a po drugie wiemy dobrze, że z kopalniami walczą, ale tylko z tego względu, że się ich BOJĄ!.. to ostatnie zakłady, które mogą się zbuntować i zjednoczyć.. to wszystko idzie z góry, jest rozkaz i tyle, nie bez powodu niemieckie media polskojęzyczne nawet o tym mówią na ogólnych stacjach. Wiem, że to trochę górnolotne ale choć trochę uwierzcie, o ile mój post ujawnią. Proszę tylko o to aby przekonywać ludzi nieświadomych w czym tkwi naprawdę problem. Pozdrawiam

  7 5
 • ~Arteks 2017-01-20 19:50:54

  @menworld - ale czemu bieda nie dotyczy żadnego innego aspektu życia społeczeństwa w naszym regionie ale wyłącznie ogrzewania? Czy jesteś pewny że to jest bieda? Bo wielu uważa, że to nieświadomość, złe przyzwyczajenia i... pazerność.

  7 14
 • ~menworld 2017-01-20 20:22:40

  ~Arteks niestety nie tylko w ogrzewaniu bieda ujawnia się, ale również w wielu aspektach naszego życia, zaczynając od opału, poprzez kupno starych samochodów, bo o nowym to można pomarzyć.. leki są bardzo drogie gdzie często pożera to dużą część emerytury a dodatkowo trzeba się leczyć prywatnie u lekarza bo np u specjalisty dermatologa to w Rybniku czeka się ponad 600dni! co osobiście się przekonałem a wiemy ile takie wizyty kosztują, więc to jest również dobrym przykładem, no jest tego masa i można tak wymieniać długo.

  8 2
 • ~menworld 2017-01-20 20:34:28

  poprawiam * miałem na myśli długi czas oczekiwania na wizytę u kardiologa a nie dermatologa.

  2 1
 • ~wojpas 2017-01-23 22:12:50

  Salon z meblami, Biały DOM, wyremontowana 2 lata temu remiza w Ochojcu... I mógłbym tak wymieniać...

  2 0
 • ~Rybnikczysty 2017-05-01 16:57:13

  Cieszę się, że znalazła się osoba, która chce walczyć wreszcie z zadymiaczami. Tez mam wątpliwe szczęście mieszkać obok takiego smrodziucha . Na podwórko nie można wyjść ,bo sąsiad rozpala piec. A robi to minimum trzy razy dziennie, niezależnie od pogody (latem i zimą - bo musi dogrzac wodę) Latem jest najgorzej, bo w upały, nawet okna otworzyć nie można. Najwyższy czas zrobić coś z trucicielami. Dziękuję Miastu za ustawę antysmogową.

  10 8

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Miasto Rybnik powinno budować mieszkania komunalne?

Oddanych głosów: 865