zamknij

Wiadomości

Prezydent rozliczony przez radnych. Zdobył absolutorium

2017-05-19, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

W czwartek (18 maja) na sesji Rady Miasta Rybnika, rybniccy radni udzielili prezydentowi Rybnika absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2016 roku. Nie obyło się jednak bez krytycznych głosów opozycyjnych radnych. Jakie błędy ich zdaniem popełnił prezydent Piotr Kuczera?

Reklama

Jak co roku, radni muszą zdecydować, czy przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika. W tym roku ogólne dochody Rybnika wyniosły 729 179 648 zł, a wydatki 714 014 619 zł. Nadwyżka budżetu osiągnęła więc 15 165 029 złotych. Z kolei zadłużenie miasta pod koniec 2016 roku wyniosło 21 320 281 złotych.

Na inwestycje wydano w sumie 93 798 384 zł. W skład tej sumy wchodzą m.in.
- nakłady na drogi - 61 396 618 zł
- gospodarka komunalna - 58 599 852 zł
- inwestycje PWiK - 7 845 641 zł
- wydatki na oświatę - 256 332 126 zł
- ochrona zdrowia - 9 265 381 zł
- pomoc i opieka społeczna - 146 327 328 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 22 850 268 zł
- kultura fizyczna - 26 088 062 zł

Pełną prezentację w wersji PDF zobaczycie TUTAJ.

Tuż po tym, jak prezydent Piotr Kuczera skończył czytać sprawozdanie, głos zabrali rani reprezentujący ugrupowania w radzie miasta.

Prawo i Sprawiedliwość: „Papierowy Rybnik”

- Poza wieloma informacjami o charakterze księgowym, wykonanie budżetu powinno dać odpowiedź na następujące pytania. Co w naszym mieście udało, a czego nie udało się zrobić? Czy widać inwestycje? Czy miasto się rozwija? Jaki był Rybnik w 2016r. pod rządami Piotra Kuczery? Niestety, naszym zdaniem odpowiedzi są negatywne, częściej się nie udawało niż udawało. Ważnych inwestycji nie widać, bo startująca inwestycja budowy drogi Racibórz-Pszczyna to przecież pomysł poprzednika. Rybnik w 2016 roku pod rządami Piotra Kuczery można spuentować jednym określeniem, „papierowy Rybnik” - mówił radny Łukasz Dwornik.

Zdaniem opozycji wskaźniki finansowe wskazują, że zobowiązania finansowe rosną, a Rybnik ciągle pozostaje tym samym miastem, którym był w 2014 r. Radni dodatkowo wytykają bałagan oraz brak jednolitego i spójnego stanowiska w sprawie zagospodarowania kwartału „Juliusz”. Ich zdaniem koncepcje jak miałby wyglądać kwartał cały czas się zmieniają.

Prawo i Sprawiedliwość pamięta również sytuację związaną z planami powstania kopalni „Paruszowiec”. - Entuzjastycznie ogłoszona decyzja o budowie komercyjnej kopalni w Rybniku na wysokości złoża „Paruszowiec”. Entuzjazm zawarty w urzędowych pismach w zderzeniu z protestem mieszkańców nagle przegrał. Prezydent z wielkiego entuzjasty budowy, nagle stanął na czele przeciwników tej inwestycji. Gdzie podział się prezydencki entuzjazm? Na urzędowym papierze – czytamy w stanowisku radnych.

Radni na koniec stwierdzają, że nie ma zgody na taki model zarządzania miastem, w którym inwestycje zastępuje się strategiami. - Na każdym kroku, na przeszkodzie skutecznych działań, pojawia się przeszkoda w postaci braku zaangażowania bądź niekompetencji, a od problemów się ucieka. Dlatego protestując przeciwko takiemu podejściu, będziemy głosować przeciw przyjęciu absolutorium za 2016 rok – kończą.

Platforma Obywatelska: sytuacja Rybnika jest stabilna

W odmiennym tonie od opozycji wypowiadali się radni Platformy Obywatelskiej. - Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu, liczone do dochodów bieżących, kształtują się na niskim poziomie i mają tendencję malejącą. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki) – wskazał radny Wojciech Kiljańczyk.

Co więcej, dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2016 roku aktualizacja ratingu nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings. - Rating został podniesiony z poziomiu A+(pol) do AA-(pol). Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna – czytamy w stanowisku radnych.

Ich zdaniem do najważniejszych zadań na najbliższe miesiące i lata należą: inwestycje w przedszkola i żłobki (polityka prorodzinna), budowa drogi Racibórz-Pszczyna (infrastruktura), dalsza rewitalizacja kopalni „Ignacy” (kultura, rekreacja), przywrócenie do życia kompleksu „Juliusz” (polityka senioralna), rozwój kampusu w formule wiązania nauki i biznesu oraz wiele innych. - Na szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku drogi Racibórz-Pszczyna. Zaproponowany przez prezydenta Kuczerę montaż finansowy, a także współpraca z Urzędem Marszałkowskim, zaowocowały rekordowym dofinansowaniem dla Rybnika w kwocie ok. 300 mln złotych – podkreślają radni PO, którzy udzielili prezydentowi absolutorium.

Samorządowy Ruch Demokratyczny wytyka kupno nowego auta prezydenta

Radna Anna Gruszka reprezentująca SRD wskazała, że należy martwić się nad słabnącymi z roku na rok wpływami z CIT tj. udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych. - W tym przypadku z zaplanowanych 6,5 mln zł kasę miejską zasiliło niecałe 4,8 mln zł. Świadczy to o słabnącej kondycji sektora przedsiębiorstw zlokalizowanych w naszym mieście – wyjaśniła.

Radnych z Samorządowego Ruchu Demokratycznego niepokoi również ogólny stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2016 roku wyniósł prawie 115 mln zł. - Oznacza to, że przez ostatni rok zaległości wzrosły o kolejne 17,5 mln zł. Uważamy, że ze względu na planowane inwestycje w mieście, jest to znacząca kwota, nad którą pan prezydent powinien się pochylić ze szczególną troską – czytamy w stanowisku.

Opozycyjni rani wskazują również, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pochłonął z budżetu miasta kolejne 13 mln zł. Z kolei łączne zadłużenie lokatorów ZGM-u wynosi około 27 mln zł. - Z jednej strony nie widać działań prezydenta w kierunku skutecznego ściągnięcia tych zaległości, a z drugiej strony, w tym samym czasie, prezydent dokonuje umorzeń na kwotę ponad 1,4 mln zł – dodała Anna Gruszka.

Radni Samorządowego Ruchu Demokratycznego wytykają prezydentowi kupno nowego samochodu za 148 tys. złotych. - Zakup został dokonany pomimo tego, że wydatek ten nie był ujęty w planie budżetu przyjętym na rok 2016 – podkreślili.

Opozycja zauważa też, że wydanie z budżetu miasta ponad 200 tys. zł na rzeczoznawcę nie przyspieszyło rozwiązania problemu związanego z drogą Pszczyna-Racibórz. Ponadto jak dodają, wydatek ten nie można uznać za uzasadniony, gdyż wiążącą strony była kolejna wycena, tym razem dokonana w imieniu wojewody. SRD demokratyczny nie udzielił prezydentowi absolutorium.

Blok Samorządowy Rybnik: brakuje rozsądnej polityki personalnej

Głos w stanowisku BSR-u zabrał radny Andrzej Wojaczek, który stwierdził, że budżet miasta pod względem dochodów własnych budzi optymizm. - Niepokoi natomiast zwrot na prawie 1 mln zł zapłaconego już podatku i toczące się postępowania w SKO i sądach. Coraz to nowe i rozbieżne orzeczenia sądów mogą być powodem konieczności zwrotu już wyegzekwowanych znacznych kwot podatków – powiedział.

Radnych niepokoją również ulgi udzielone decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty, które pomniejszają zdolność do samodzielnego finansowania. - Zastrzeżenia budzą zwiększenia wydatków bieżących per saldo o kwotę prawie 66,5 mln zł. Natomiast planowane wydatki zostały zrealizowane zaledwie w 91,9% pomimo dokonywanych korekt na bieżąco, które w przyszłości miały wykazać dobre wykonanie budżetu – dodał radny.

Zdaniem BSR-u koncepcja zagospodarowania Juliusza, placu przy ul. Miejskiej i Hallera jest błędna. - Doprowadzi do znacznego pogorszenia kondycji finansowej miasta. Te inwestycje powinny być finansowane przez podmioty komercyjne. Zapowiadana inwestycja parkingu wielopoziomowego w trakcie zarządzania nim narazi budżet na stały wypływ pieniędzy. Pytanie jak się ma budowa parkingu w ścisłym centrum miasta do polityki wyprowadzenia ruchu samochodowego z tegoż centrum – wskazał Andrzej Wojaczek.

Opozycja zwróciła też uwagę, że miastu brakuje „rozsądnej polityki personalnej, czego przykładem jest tworzenie gabinetów politycznych np. biura ds. kultury, które kosztują setki tysięcy złotych, a służą wyłącznie promocji Prezydenta miasta.”

Radni Bloku Samorządowego Rybnik również nie udzielili absolutorium prezydentowi.

Wspólnie dla Rybnika: to czas na podanie sobie dłoni

Przemówienie radnej Małgorzaty Piaskowy poruszało przede wszystkim inną kwestię niż te wymienione powyżej. Jak przypomniała zebranym, każdy z radnych jest współodpowiedzialny za realizację budżetu. - Wstrzymywanie się od głosu i głosowanie na „nie” nie zwalnia nas z odpowiedzialności za kondycję finansową miasta. Głosując w taki sposób umywamy ręce i otwieramy sobie furtkę do nieograniczonej krytyki, która jest być może bardziej medialna i lepiej się sprzedaje. Koncentrując się na liczbie domniemanych błędów, potknięć, demonstrując ciągłe niezadowolenie trwoni się jedynie czas, który powinno się przeznaczyć na twórczą aktywność – powiedziała.

Wspólnie dla Rybnika zdaje sobie sprawę, że budżet za 2016 roku musi wzbudzać wiele emocji, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto liczył na więcej. Jak jednak dalej mówiła Małgorzata Piaskowy, liczy się solidarność z prezydentem. - Powinniśmy raczej zdobyć się na refleksję i przypomnieć sobie co robimy w radzie miasta. Zgoda buduje, niezgodna rujnuje. To może czas na podanie sobie dłoni w trosce o przyszłość miasta? Czy jest jeszcze w tej radzie na działanie ponad podziałami? Jeszcze czas pokazać, że jesteśmy prawdziwymi samorządowcami – oznajmiła.

WdR udzielił absolutorium prezydentowi.

Spośród 25 obecnych na sesji radnych, 14 głosowało za udzieleniem absolutorium, 9 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Oceń publikację: + 1 + 27 - 1 - 21

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (12):
 • ~minowa 2017-05-20
  06:52:45

  38 8

  Bardzo kosztowne wydatki:
  - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY
  POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW
  ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - 1140000zł
  - PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA
  BUDYNKU KLUBU KULTURY „HARCÓWKA” - 2028024zł
  Za takie kwoty to można wybudować od zera kilkupiętrowe budynki. A najlepsze to już są te 4 zł na końcu dwumilionowej kwoty.

 • ~batot 2017-05-20
  09:39:24

  25 5

  - inwestycje PWiK - 7 845 641 zł
  Nie mam zielonego pojęcia na co wydawane są te środki ale powiem Wam, że sam się mocno zdziwiłem, że są w Rybniku blisko centrum miejsca gdzie od lat 80'tych do TERAZ włącznie miasto w planie zagospodarowania przestrzennego ma tereny np MNZ czyli działki budowlane bez WODY i bez możliwości podłączenia się do wody!
  Jak dla mnie to przekręt.
  PWiK w odpowiedzi odpisuje nie planuje przez 5 lat najbliższych inwestycji w rozbudowę sieci. Jednym słowem chcesz mieć w XXIw wodę to zrób sobie ją sam.
  Na ulicy jest już kilka domów. Podpowiem, że chodzi o gminę Wielopole.

  Jak dla mnie to przekręt, że miasto ma działki budowlane pod intensywną zabudowę MNZ bez możliwości podłączenia do wody!!!
  Nim kupisz działkę budowlaną rybniczaninie sprawdź czy PWiK w ogóle zechce Ci sieć pociągnąć do niej!
  Przekręty w tej Polsce są i pewnie długo jeszcze będą.
  Pozdrawiam.

 • ~ 2017-05-20
  09:57:13

  30 9

  kilka lat temu remont i modernizacja Teatru wraz z zapleczem i restauracją, z kompleksowym jej wyposażeniem wyniósł14 mln, a remont o wiele mniejszej Harcówki 20 mln, co tam pobudowano złote klamki i muszle ?

 • ~Arteks 2017-05-20
  10:18:39

  24 20

  @minowa @ursus - zgadzam się z wami! Inwestowanie w niereprezentacyjne budynki typu Harcówka i umieszczanie harcerzy w miejscu słabo skomunikowanym z resztą miasta to działania nieprzemyślane. Natomiast porównanie z TZR ci się @ursus nie udało bo źle odczytałeś wpis @minowy. Remont harcówki to 2 mln zł. Ostatnio też pojawiła się fajna inicjatywa aby otworzyć smażalnię placków prowadzoną przez niepełnosprawnych. Zamiast umieścić ją w jakimś fajnym punkcie przy Kościuszki czy w okolicy dworca to... ma być wsadzona między bloki do budynku przypominającego obiekt gospodarczy. Jak to się ma do rewitalizacji ul. Kościuszki? Z innych przesadzonych inwestycji to z pewnością ul. Szymborskiej. 2 mln zł na drogę dla kilku domów... Nie powinno się wydawać tak wielkich inwestycji na boczne drogi - to zadanie dla deweloperów lub samych mieszkańców którzy mogą dostać materiał i sami zrealizować sobie taką drogę (tak to działało za Makosza i Fudalego). Radni słusznie wypominają pewne niekonsekwencje ekipie Kuczery ale ogólnie można ocenić ich pozytywnie. Mają trochę świetnych pomysłów które jeśli zrealizują, popchają Rybnik na nowe tory (przepust pod przystankiem Paruszowiec, sala koncertowa dla muzyki symfonicznej, strefa Juliusz, hala lekkoatletyczna, nowa polityka rowerowa, sprytne rozwiązanie ekonomiczne odnośnie sfinansowania budowy drogi P-R, konkursy architektoniczne, park kulturowy, kolej aglo Wodzisław-Rybnik, zmiany taryf ZTZ).

 • ~argo44 2017-05-20
  13:05:52

  32 8

  Te zdziwieniena twarzy towarzyszy Panu Prezydentowi od początku kadencji obojętnie jakiej materii dotkniemy . Miałem okazje zobaczyć tę na na żywo ale na większości zdjęć zawsze to samo .Jak widać wyalienowanie Pana Kuczery trwa dalej gdzieś ktoś kiedyś śpiewał „ co ja tutaj robię?”

 • ~ 2017-05-20
  16:12:53

  16 25

  Prezydent dobrze rządzi a nam żyje się coraz lepiej :)

 • ~ 2017-05-20
  16:52:08

  17 7

  a socjalizm rośnie w siłę :)

 • ~Gadged 2017-05-20
  18:57:04

  15 5

  Czy UM udostępnia szczegółowy wykaz kosztów remontu harcówki czy tylko można zobaczyć broszurę pdf?

 • ~minowa 2017-05-20
  19:44:46

  17 0

  Chcę dowiedzieć się, co to za firmy wykonywały prace w Harcówce i w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności no czy był przetarg.

 • ~minowa 2017-05-20
  19:58:24

  8 1

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Harcówki w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia
  Numer ogłoszenia: 252488 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
  Cena wybranej oferty: 60270,00
  NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: TECHMEKO Sp. z o.o., ul. Gliwicka 177A, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
  Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2016 r. wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior
  44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 113a
  nr oferty: 1
  Cena oferty: 1.881.821,91 zł (z pod. VAT)
  Gwarancja: 36 miesięcy
  W postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia

 • ~ 2017-05-20
  20:41:26

  10 3

  ~Arteks masz rację , źle odczytałem wpis @minowy i pomyliłem się o jedno, ale bardzo znaczące zero :) , nie udało ci się jest jednak i nie jest tak jak piszesz, nazwa Harcówka jest bardziej historyczna i nie przeniesiono tam rybnickich harcerzy, obiekt pełni funkcję lokalnego ośrodka kultury, nawet administracyjnie podlega pod Teatr Ziemi Rybnickiej, do tego działa tam filia biblioteki, z tego powodu pełni funkcję integracyjną lokalnej społeczności skupiając m.in. Koło Gospodyń, lokalne amatorskie zespoły folklorystyczne, "szkaciorzy", czy pingpongistów, do niedawna też Koło Emerytów, itp, do tego, z powodu istnienia zaplecza gastronomicznego, umożliwiając organizację biesiad czy spotkań okolicznościowych, o komuniach czy abrahamach nie wspominę, z tego powodu sposobem funkcjonowania bliżej jej do wiejskiej remizy, w której kwitnie życie lokalnej społeczności, niestety obecna wizja włodarzy mocno przekreśliła funkcjonujące od lat standardy (pomijam już fakt, że za poprzedniej władzy obiekt chciano zlikwidować, kto wie, może był już kupiec który chciał otworzyć tam prywatną przychodnię czy klinikę lub inny cichy biznes), praktycznie zlikwidowano zaplecze gastronomiczne, idąc bardziej w stronę kameralnej sali estradowej, co przy kiepskim skomunikowaniu i braku miejsc parkingowym w pobliżu jest kiepskim rozwiązaniem, do tego pewne rozwiązania wołają o pomstę do nieba, z bardziej widocznych, np w męskiej toalecie umieszczono muszlę i pisuar w jednej kabinę w jednej kabinie, co uniemożliwia jednoczesne korzystanie z ich obu, co ma znaczenie np w przerwie imprezy, szkoda że osoby odpowiedzialne z ramienia miasta nie potrafiły wychwycić tak oczywistych błędów ( ciekawe, czy w swoich domach dały by sobie wcisnąć takiego babola)

 • ~Zoltan666 2017-05-20
  21:32:47

  10 8

  3 lata zmarnowane, tyle marketów można było w tym czasie postawić...

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś za autonomią dla Śląska?
Oddanych głosów: 1234