zamknij

Wiadomości

Pracowników Ryfamy już nie ma. „To była sprawa polityczna” (AKTUALIZACJA)

2020-06-05, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Ponad 100-letni zakład znika z map Rybnika. Ryfama jest w trakcie likwidacji, skończyła się produkcja, a pracowników odesłano do domu. Ci mają żal do właściciela, że w taki sposób ich potraktował. Nie wierzą też w to, że epidemia koronawirusa doprowadziła do ich upadku. - To była sprawa polityczna – mówi Marcin Wygryło, pracownik z 29-letnim stażem i przewodniczący zakładowej „Solidarności”. Mamy odpowiedź grupy Famur.

Reklama

Likwidacja Ryfamy to tylko wymówka?

Przypomnijmy, w kwietniu informowaliśmy Was o tym, że ponad 100-letnia Ryfama postawiona została w stan likwidacji. W jednej chwili zdecydowano o losie 204 osób, które od lat związane były z zakładem >>Ryfama znika z Rybnika. Ponad 200 osób do zwolnienia<<

O tym, co się dzieje w Ryfamie słyszeliśmy już od kilku dobrych tygodni. Chodzi mianowicie o wywóz maszyn. Niektóre można by już uznać za zabytkowe, ale nadal wiernie służyły w rybnickim zakładzie. Dochodziły też do nas informacje, że pracownicy o tym, że zostaną zwolnieni dowiadywali się od naszego portalu!

Chcieliśmy wejść na teren zakładu, zrobić zdjęcia, porozmawiać z pracownikami. Jednakże na to nie chciał zgodzić się Famur, tłumacząc się koronawirusem i ostrym rygorem sanitarnym w Ryfamie.

Dzisiaj więcej na temat likwidacji Ryfamy mówi Marcin Wygryło, wieloletni pracownik rybnickiego zakładu i przewodniczący tamtejszej „Solidarności”.

- Zakład jest w trakcie likwidacji, pracowników już w zasadzie nie ma, produkcji też. Jestem tylko tutaj z kolegą, likwidujemy zakładową „Solidarność”. Jest jeszcze grupa gospodarcza, która będzie zajmowała się kończeniem całego procesu – mówi.

Marcin Wygryło pracował na Ryfamie 29 lat. Jego zdaniem sposób postępowania Famuru w stosunku do pracowników woła o pomstę do nieba.

- Sprawa zamknięcia Ryfamy to nie sprawa ekonomiczna jak wszyscy mówią, ale sprawa polityczna. Ten zakład istnieje prawie 130 lat, przechodził różne sytuacje, ale zawsze się utrzymywał. Produkt Ryfamy były na rynku zagranicznym i polskim. Przede wszystkim Rosjanie byli zainteresowani nami. Chcieli nasze maszyny tylko od nas – podkreśla nasz rozmówca.

Co więcej, już 3 lata temu gdy Famur przejmował zakład od Kopexu mówiło się w kuluarach o zamknięciu Ryfamy.

- Już wtedy między nami były głosy, że „Famur kupił nas tylko po to, by zamknąć zakład”. Bo Kopex był największym konkurentem Famuru na polskim rynku. Koronawirus tylko dopomógł w likwidacji, ale nie był przyczyną ekonomiczną. To była tylko wymówka, trafił się odpowiedni moment do zamknięcia – dodaje Marcin Wygryło.

„Sorry, likwidują wasz oddział”

Jak wskazuje przewodniczący „Solidarności”, tydzień po ogłoszeniu likwidacji RyfamyFamur przystąpił do tarczy antykryzysowej.

Famur dostał ogromne pieniądze od państwa, my nic. Famur podpisał kolejne kontrakty na maszyny, te dotyczące Rybnika zostały celowo zamrożone. Żaden z prezesów nie przyjechał do nas porozmawiać, nikt z nich nie powiedział o co chodzi – zauważa przedstawiciel Ryfamy.

Mało tego, pracownicy zakładu o swojej przyszłości dowiadywali się z mediów, w tym z Rybnik.com.pl.

- Tydzień przed ogłoszeniem tej informacji, zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z dyrektorem operacyjnym. Byliśmy przekonani, że chodzi o tarczę antykryzysową. Spotkanie zaczynało się o godzinie 12.00. Pięć minut wcześniej miałem telefon od kolegi. „Sorry Marcin, likwidują wasz oddział” - powiedział. O tej porze w mediach już krążyła ta informacja – słyszymy.

Jak mówi nam Marcin Wygryło, oficjalne tłumaczenie Famuru było takie, że w grupie działają dwa zakłady, które robią praktycznie to samo – Ryfama w Rybniku i Nowomag w Nowym Sączu. Po porównaniach i zestawieniach wyszło, że opłaca się postawić na ten drugi zakład.

- Porównali nas do zakładu, który jest nowy i doinwestowany. Gdy nas Famur przejmował, to byliśmy zrujnowani. Przez ostatnich 15 lat żaden z właścicieli nic do nas nie wkładał, a tylko wyciągał. Mimo to byliśmy prężni i zgrani, nie było nigdy z niczym problemu. Zawsze dawaliśmy sobie radę z kontraktami. Mówi się, że Nowomag jest w stanie zrobić to, co my. Tylko że już były telefony do byłych pracowników z pytaniami „jak to robiliście?” - dodaje nasz rozmówca.

„Tu wychowały się pokolenia”

Co się aktualnie dzieje na terenie zakładu? Od przewodniczącego „Solidarności” wiemy, że pracę straciły 204 osoby. Trwa proces wywożenia starych maszyn. Liczą sobie po 50-60 lat!

- Udało się mi przynajmniej bardzo wielu ludziom załatwić jakąś pracę. Większość z nich robi lub będzie coś robiła. JSW też zaczyna produkować to, co Ryfama i spółka przejęła pracowników. Przenośniki zgrzebłowe, ścianowe i podścianowe, zgrzebła dla kopalni będzie robił inny zakład, ale z naklejką od RyfamyFamur ma do tego prawo, choć do Rosjan już doszła informacja, że maszyny nie będą pochodziły z Rybnika – słyszymy.

Naszemu rozmówcy najbardziej szkoda tradycji i ludzi, którzy byli mocno związani z Ryfamą.

- Szkoda historii, tu się wychowały pokolenia ludzi. Ile małżeństw się u nas zawiązało, ile narodziło się dzieci? Tworzyliśmy mocną grupę – dodaje Marcin Wygryło.

AKTUALIZACJA (5 czerwca, godz. 11.55): otrzymaliśmy odpowiedzi od grupy Famur na nasze pytania.

1. Jakie zyski miała Ryfama za 2019 rok?

Famur jest spółką notowaną na GPW, która regularnie publikuje okresowe raporty finansowe dotyczące wyników Grupy, jednak nie publikuje informacji finansowych dotyczących poszczególnych jej oddziałów. Grupa Famur w pierwszym kwartale zanotowała 27% spadek przychodów w stosunku do porównywalnego okresu roku 2019, co potwierdza obecne spowolnienie rynkowe w branży wydobywczej oraz negatywny wpływ pandemii COVID-19 na prowadzoną przez Grupę działalność.

RYFAMA jest oddziałem wewnętrznym Spółki, dla którego, tak jak i dla innych zakładów produkcyjnych, na bieżąco jest planowane i aktualizowane obłożenie mocy produkcyjnych oraz koszty, w tym fundusz płac pracowników. Takie dane, zarówno, co do obłożenia, jak i rocznego budżetu oddziału zostały przekazane stronie społecznej na jej wniosek, niezwłocznie, w trakcie prowadzonej procedury zwolnień grupowych.

2. Na jakim poziomie w 2019 roku utrzymywała się liczba zamówień w Ryfamie?

Drastyczny spadek prognozowanych zamówień na przenośniki w 2020 roku – o ok. 75% w stosunku do 2019 roku, czyli z 30 mln zł w 2019 średniomiesięcznej sprzedaży do prognozowanych ok. 8 mln zł w roku 2020 – w grupie produktowej przenośników zgrzebłowych nie pozwolił zapewnić obłożenia dla dwóch zakładów je produkujących.

W celu pełnego obłożenia jednego zakładu i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podjęto bardzo trudną decyzję o likwidacji jednego z dwóch oddziałów, o wyższych kosztach wytwarzania, czyli Ryfamy. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby prowadzenie zwolnień w obu zakładach i próba dostosowanie zatrudnienia oraz struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej. Jednak, z uwagi na charakter prowadzonej produkcji i model operacyjny oraz związane z nią ogólne koszty utrzymania obu zakładów byłoby to rozwiązaniem niemożliwym z punktu widzenia ekonomicznego, obciążającym istotnie kosztowo Spółkę FAMUR i rodzącym ryzyko niegospodarności.

3. Czy to prawda, że Famur planował zamknięcie oddziału Ryfama już 3 lata temu?

Nieprawdą i poważnym nadużyciem jest stwierdzenie, jakoby Famur planował zamknięcie Ryfamy już 3 lata temu. Famur przejął do prowadzenia zakład produkcyjny w Rybniku od Kopex S.A. i od tego czasu systematycznie inwestował w poprawę organizacji pracy, infrastrukturę, wyposażenie oraz kompetencje pracowników oddziału.

W okresie 3 lat od przejęcia zainwestowano w zakład w Rybniku kilka milionów złotych, a inwestycje obejmowały m.in.: całkowitą modernizację ciągów technologiczno-produkcyjnych, kompleksowy remont powierzchni biurowych przeznaczonych dla służb technologicznych i handlowych, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED na całej hali produkcyjnej, wykonanie nowych posadzek betonowych na produkcji, montaż 6 nowych segmentowych bram wjazdowych oraz całkowity remont instalacji CWU. Planowano również automatyzację procesów spawalniczych.

Równocześnie z innymi oddziałami produkcyjnymi wdrożono politykę Lean Management. W ramach tych działań 100% załogi zostało przeszkolone z optymalizacji procesów, zapewniono cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje produkcyjne dla pracowników i kierownictwa zakładu, sfinansowano również studia podyplomowe dla osób zarządzających produkcją. Uruchomiono również program 5S i KAIZEN – tzw. rekomendacji pracowniczych, celem których było podnoszenie efektywności i jakości pracy.

Decyzja o likwidacji Oddziału FAMUR w Rybniku została podjęta 24 kwietnia 2020 roku na podstawie szczegółowej analizy rynku, zdolności produkcyjnych, efektywności ekonomicznej oraz prognozowanego popytu rynkowego i opierała się na ściśle mierzalnych wskaźnikach ekonomicznych zestawionych z nierokującą poprawy, obecną sytuacją rynkową w obszarze przenośników zgrzebłowych.

4. Kiedy i o której godzinie pracownicy Famuru dowiedzieli się o likwidacji oddziału?

Grupa FAMUR jest Spółką notowaną na giełdzie, a wszelkie istotne zmiany w jej działalności objęte są obowiązkiem raportowania i to akcjonariusze, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako pierwsi mają prawo być poinformowani o istotnych sprawach dotyczących Spółki. Spółka dopełniła swojego obowiązku, publikując raport bieżący dnia 24 kwietnia br. (https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=350408&title=Decyzja+o+likwidacji+oddzia%C5%82u+Emitenta).

Natychmiast po publikacji raportu rozpoczęły się rozmowy ze Związkami Zawodowymi. Pracownicy zostali poinformowani również tego samego dnia, niezwłocznie po publikacji raportu.

5. Jak na wieść o likwidacji Ryfamy zareagował rynek rosyjski, który do tej pory otrzymywał maszyny z Rybnika?

Przenośniki marki Ryfama są produktem należącym do portfolio Grupy FAMUR. Produkowane były nie tylko w oddziale w Rybniku. Na podstawie posiadanych praw do marki Ryfama oraz dokumentacji technicznej wykonywane były także w oddziale Nowomag w Nowym Sączu, skąd trafiały do klientów w Polsce i zagranicą, w tym, na rynek rosyjski. W Grupie obowiązują jednolite, rygorystyczne normy jakościowe dot. produkcji maszyn i urządzeń. Gwarantuje to klientom, iż dostarczony produkt zgodny jest ze specyfikacją i standardami technicznymi oraz technologicznymi niezależnie od zakładu produkującego dane urządzenie.

Rosyjski rynek węglowy na obecną chwilę sam mierzy się z dużym kryzysem wywołanym pandemią. Pod koniec kwietnia media (m.in. PAP) poinformowały, że rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak wskazał, że firmy górnicze w Rosji zmniejszają produkcję. Dotyczyło to zarówno kopalń głębinowych jak i odkrywkowych. Wstrzymywane są również kontrakty z Polską. Rosyjski klient Grupy FAMUR, kompania SUEK-Kuzbass poinformowała o wymuszonym, obecną trudną sytuacją rynkową, wstrzymaniu na czas nieokreślony realizacji projektu objętego postępowaniem przetargowym dla Kopalni im. 7 Nojabria-Nowaja" oraz im. W.D. Jalewskowo", o czym informowaliśmy rynek w marcu br. Tego typu decyzje, dotyczą nie tylko rynku rosyjskiego - mają charakter globalny, przełożyły się na sytuację, w której Grupa Famur musiała odwołać się do radykalnych kroków, obejmujących zwolnienia grupowe w centralnych funkcjach wsparcia oraz likwidację oddziału w Rybniku. Niemniej jednak Famur S.A., który jest właścicielem dokumentacji i znaku towarowego nadal zachował kompetencje, produkcyjne, technologiczne i jakościowe przenośników zgrzebłowych, zarówno marki RYFAMA, jak i NOWOMAG.

Wartościowy artykuł? Cieszymy się! Jesteśmy niezależnym medium, a nasi dziennikarze codziennie starają się przedstawiać Ci rzetelne informacje. Jeśli doceniasz naszą pracę, możesz nas wesprzeć. WSPIERAJ NAS! »

Oceń publikację: + 1 + 180 - 1 - 51

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (56):
 • ~srubokret 2020-06-02 16:31:47

  Czy ktoś wie co się stanie z maszynami? Licytacja?

  45 9
 • ~ 2020-06-02 16:41:36

  naprawdę koniec Ryfamy to przejęcie jej przez Famur, nie chodziło tu o własność kolejnego zakładu, tylko o uzyskanie kolejnych dokumentacji i praw do produkcji, remontów i mozliwosci dostarczania części i podzespołów użytkownikom, dający właścicielom długoletni zysk

  193 5
 • ~Rybnikczanin 2020-06-02 16:46:13

  Już sprzedane.

  69 1
 • ~TajnyAgent 2020-06-02 17:14:48

  Dokładnie jest tak jak mówi ursus.

  Wykupuje się jakaś firmę w celu nabycia wiedzy i maszyn. Czasem nawet maszyny idą na szrot, byle by tylko konkurencja ich nie dostała.

  A poza tym to jest biznes, tutaj nie ma sentymentów, liczą się tylko pieniądze.

  164 5
 • ~sympatykrybnika 2020-06-02 17:50:40

  „To była sprawa polityczna”
  Szykują się następne takie sprawy polityczne!!!

  Górnicy potencjalni wyborcy Andrzeja Dudy, co Jacek Sasin zrobi z górnictwem węgla energetycznego i energetyką węglową, jeżeli z 63,8 mld euro z pakietu Next Generation EU nie dostanie na te branże ani centa (nie mylić z Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji dla regionów węglowych).

  Wdrażając przez Polskę program Europejskiego Zielonego Ładu możemy liczyć na olbrzymie pieniądze. Wdrażając unijny program transformacji energetycznej mamy szansę otrzymać nawet jedną czwartą środków kluczowego elementu Zielonego Ładu, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To, na ile z tego skorzystamy, zależeć będzie w dużej mierze od tego czy przystąpimy do realizacji unijnego celu neutralności klimatycznej. Dotąd rządzący uzależniali to od odpowiedniego wsparcia finansowego. Dziś budżet Funduszu zwiększono ponad pięciokrotnie, do 40 mld euro, i jest to wielki sprawdzian dla wiarygodności Polski. Gdy to się uda, to nasze regiony, ich mieszkańcy, MŚP, przemysł, sektor energetyczny będą mogły z tych pieniędzy w pełni skorzystać.
  Posłuchajcie na YT https://www.youtube.com/watch?v=aHigaW7OAZw

 • ~MaciejK 2020-06-02 17:58:31

  Chciałbym dożyć likwidacji kopalń

 • ~sympatykrybnika 2020-06-02 18:03:21

  „To była sprawa polityczna”
  Szykują się następne takie sprawy polityczne!!!

  Górnicy potencjalni wyborcy Andrzeja Dudy, co Jacek Sasin zrobi z górnictwem węgla energetycznego i energetyką węglową, jeżeli z 63,8 mld euro z pakietu Next Generation EU nie dostanie na te branże ani eurocenta (nie mylić z Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji dla regionów węglowych).

  KE przedstawiła pakiet antykryzysowy o nazwie Next Generation EU (Nowa generacja UE), o wartości 750 miliardów euro na odbudowę unijnej gospodarki po pandemii. Nasz kraj ma otrzymać 37,7 mld euro w formie dotacji oraz 26,1 mld euro w formie pożyczek (razem 63,8 mld euro).
  Środki te przyznane będą na:
  • transformację energetyczną*,
  • wspierania inwestycji neutralnych dla klimatu,
  • inwestycji związanych z dekarbonizacją,
  • przechodzenie na gospodarkę niskoemisyją.
  Na to wszystko minister klimatu Michał Kurtyka stwierdził, że „Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że transformacja energetyczna została wskazana jako jeden z głównych filarów strategii ożywienia gospodarki UE po COVID-19. (...) Działania inwestycyjne na rzecz transformacji klimatycznej mają duży potencjał do pobudzenia gospodarki”. Plan przedstawiony wczoraj przez Brukselę wpisuje się w plany Polski dotyczące:
  • zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze budownictwa,
  • zwiększenia znaczenia sektora odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej,
  • rozwoju elektromobilności, ale także wsparcia dla infrastruktury gazowej i wytwarzania gazu, „jako paliwa przejściowego,
  które przyczyni się do czystej i sprawiedliwej transformacji”.
  KE planuje dalsze wzmocnienie finansowe Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. To oznacza dodatkowe 6 mld euro dla polskich regionów węglowych, które będą się transformować, żeby tworzyć nowe miejsca pracy.
  Next Generation EU ma być dla UE skokiem w przyszłość. Jeśli ktoś wciąż liczył, że pandemia zmusi UE do ograniczenia swoich ambicji, to dziś Komisja pokazała, że ma zupełnie inny plan – chce włożyć bezprecedensowo duże pieniądze nie tylko w szybszą transformację gospodarki, ale też we wzmocnienie europejskiej solidarności i zacieśnienie integracji. Dla Polski powinien to być sygnał do przemyślenia swojego stanowiska w UE. Ten budżet może również dla naszej gospodarki stać się trampoliną do skoku cywilizacyjnego – pod warunkiem, w końcu na serio podpiszemy się pod transformacyjnymi celami UE
  __________________
  * Transformacja energetyczna to przejście do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ostatecznym celem transformacji jest całkowite zastąpienie węgla, uranu i innych nieodnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Główną rolę w transformacji odgrywa oszczędzanie energii i poprawa efektywności energetycznej. Przykładem skutecznego sposobu oszczędzania energii jest lepsza izolacja cieplna w budynkach; przykładem poprawy efektywności energetycznej jest kogeneracja ciepła i energii. Ponadto inteligentne liczniki elektryczne mogą zaplanować zużycie energii w czasie, gdy energia elektryczna jest dostępna najtaniej.

 • ~sympatykrybnika 2020-06-02 18:18:51

  „To była sprawa polityczna”
  Szykują się następne takie sprawy polityczne!!!

  Górnicy potencjalni wyborcy Andrzeja Dudy, co Jacek Sasin zrobi z górnictwem węgla energetycznego i energetyką węglową, jeżeli z 63,8 mld euro z pakietu Next Generation EU nie dostanie na te branże ani eurocenta (nie mylić z Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji dla regionów węglowych).

  To nie jest żadna zasługa rządu, że polska może dostać tak duże pieniądze, a tym bardziej prezydenta. Plan odnowy powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz dwóch głównych państw unijnych. Bez przestrzegania praworządności Polska nie dostanie pieniędzy.
  Jeżeli Kaczyński nie chce przestrzegać konstytucji, to z tych pieniędzy nic nie wyjdzie. Mamy dobrą propozycję na stole, ale trzeba ją teraz umiejętnie negocjować. Andrzeja Dudę najlepiej trzymać od tego z daleka.

 • ~x.treme 2020-06-02 18:49:05

  A mnie ciekawi tylko jedna rzecz:

  Co zrobił w tym temacie Prezydent Piotr Kuczera?

  Co zrobił, aby zatrzymać taką firmę w Rybniku i tym samym ograniczyć zwolnienie ponad 200 osób tu pracujących i płacących podatki?

 • ~bartezz 2020-06-02 19:06:16

  Łezka kręci się w oku jak to się widzi i czyta... RYFAMA - to kawał historii naszego miasta i regionu, gdyż pracowali na niej ludzie nawet z miast ościennych. Była znana nie tylko w Europie ale i na świecie gdzie eksportowała swoje maszyny i urządzenia górnicze. Wielka szkoda tego zakładu, żal mi zwolnionych ludzi i sprzętu, który już tu nie wróci a przetrwało to wszystko bardzo ciężkie czasy.

  158 8
 • ~rosthost1 2020-06-02 20:30:12

  ~sympatykrybnika - właściciel Famuru Domogała korzysta z usług mec. Jacka Debois - wiernego PO. Wiec to sprawa polityczna ale nie mieszaj już w to Dudy. Rybnickie kopalnie powinny nie kupowac wyrobow Famuru. Amen.

 • ~Adam Kura 2020-06-02 20:39:15

  glowne haslo prezesow ryfamy nie bedziemy zamykac bedziemy inwestowac!.

  56 3
 • ~Jacek Kamiński 2020-06-02 21:18:08

  do x. treme:
  A jakie możliwości prawne posiada P.T. Prezydent jakiegokolwiek miasta by zmienić decyzję prywatnego właściciela (li) firmy? Jeśli takie znasz - możesz podzielić się wiedzą.
  P.S. Sasinowe nakazy kupowania droższego polskiego węgla, by konsumenci zapłacili więcej za prąd - zadziałały, ale zmusił spółki państwowe. Choć, gdy ich prezesi w przyszłości zostaną oskarżeni o działanie na szkodę firm - tłumaczenie iż minister kazał będzie niewystarczające by uniknąć kary.

 • ~Jacek Kamiński 2020-06-02 21:20:05

  do x. treme:
  A jakie możliwości prawne posiada P.T. Prezydent jakiegokolwiek miasta by zmienić decyzję prywatnego właściciela (li) firmy? Jeśli takie znasz - możesz podzielić się wiedzą.
  P.S. Sasinowe nakazy kupowania droższego polskiego węgla, by konsumenci zapłacili więcej za prąd - zadziałały, ale zmusił spółki państwowe. Choć, gdy ich prezesi w przyszłości zostaną oskarżeni o działanie na szkodę firm - tłumaczenie iż minister kazał będzie niewystarczające by uniknąć kary.

  99 30
 • ~Jacek Kamiński 2020-06-02 21:22:47

  do rosthost 1
  Proste - mecenas Dubois ( tak się prawidłowo pisze) jest dobrym prawnikiem. Naprawdę myślisz, iż Domagała wybrał go ze względu na jego przekonania polityczne? Gdyby tak nieroztropnie postępował - nie osiągnąłby sukcesu w biznesie. Ale widać, iż dla Ciebie ideologia ważniejsza niż ekonomia. I dlatego popierasz narodowych socjalistów.

 • ~rzyt 2020-06-02 22:45:52

  To nie pierwsze odejście z Rybnika. Pamiętacie soki DIM?

  61 83
 • ~sympatykrybnika 2020-06-02 22:52:11

  ~rosthost1 – Rybnickie kopalnie powinny, nie powinny kupować, nie kupować wyrobów Famuru i nie będą gdyż PGG ogłosiły SIŁĘ WYŻSZĄ i zawiesiła wykonywanie umów, m.in. na dostawy maszyn górniczych.
  Przedstawiciele branży zaplecza górniczego napisali list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o interwencję. Pod listem podpisało się siedem firm, w tym największy krajowy producent maszyn górniczych Famur, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i działająca w Famurze Solidarność. Firmy alarmują, że obecny kryzys, związany z pandemią koronawirusa, uderzył w nich z ogromną siłą, a pogłębiające się problemy spółek górniczych, w tym głównego partnera PGG, już teraz zmuszają ich do ograniczania lub wstrzymania produkcji oraz redukcji zatrudnienia. Oczekują więc od polskiego rządu gwarancji respektowania przez spółki Skarbu Państwa zawartych już umów i regulowania zobowiązań. – Kolejnym krokiem powinno być wspólne wypracowanie zestawu rozwiązań przynoszących pozytywne skutki dla polskiego sektora wydobywczego oraz energetycznego nie tylko w perspektywie najbliższych tygodni, ale lat – twierdzą autorzy listu i proszą o POWOŁANIE ZESPOŁU KRYZYSOWEGO.

  Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki 28 maja wspólnie ogłosili, że 750 mld euro na walkę z kryzysem zaproponowane przez Komisję Europejską to „dowód, że głos Polski w Europie jest uwzględniany, słyszany i doceniany". Krótko Duda sam się WMIESZAŁ w tą sprawę, sprawę polityczną.
  Amen.

 • ~bartezz 2020-06-02 22:52:56

  rzyt - pamiętam soki DIM - były całkiem dobre :-) było to z początkiem lat 90-tych a rozlewnia była na Sosnowej w miejscu byłej mleczarni. Tyle tylko, że takie soki DIM nie miały takiej historii jak Rybnicka Fabryka Maszyn, soki powstały były kilka lat i znikły a RYFAMA ma swoją długą 131 letnią historię, która jest znana na świecie

  56 3
 • ~Arteks 2020-06-02 22:57:57

  @bartezz @rzyt - jogurty z OSM Rybnik też były bardzo dobre i można je było kupić w wielu miejscach w Polsce. Jako jedni z pierwszych zaczęli używać małych opakowań. Mimo to firma upadła... Czasami można produkować dobre rzeczy ale na skutek różnych durnych decyzji, albo tzw. celowych przejęć przez konkurencję czy wykupów akcji można stracić pozycję na rynku i upaść. Odnośnie Ryfamy ja widzę jednak możliwość pozytywnego finału dla miasta. Ta firma zajmuje bardzo atrakcyjne działki w centrum miasta. :)

 • ~sympatykrybnika 2020-06-02 23:17:13

  ~Arteks – firma upadła, tak.
  OSM Rybnik był dużym zakładem przetwórstwa mleka, oczywiście umiejscowiony poza bazą surowcową. W sytuacjach, gdy brakowało surowca, mleka od rolników, a zamówienia trzeba było realizować. Mleko spożywcze wtedy w butelkach i woreczkach w tym zakładzie produkowano z mleka w proszku.

 • ~sympatykrybnika 2020-06-02 23:30:23

  „To była sprawa polityczna”
  Szykują się następne takie sprawy polityczne!!!

  Górnicy potencjalni wyborcy Andrzeja Dudy, co Jacek Sasin zrobi z górnictwem węgla energetycznego i energetyką węglową, jeżeli z 63,8 mld euro z pakietu Next Generation EU nie dostanie na te branże ani eurocenta (nie mylić z Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji dla regionów węglowych).

  Oto jedna z tych spraw politycznych:
  Enea i Energa zakończyły szczegółowe analizy dotyczące projektu Ostrołęka C. Wykazały one zasadność zmiany projektu na REALIZACJĘ ELEKTROWNI ZASILANEJ PALIWEM GAZOWYM. Enea, Energa i PKN Orlen zawarły również 2 czerwca br. trójstronne porozumienie, które określa kierunkowe zasady dalszej współpracy nad projektem, w tym m.in. ewentualny udział PKN ORLEN jako wspólnika w projekcie.
  Na podstawie wyników zakończonych analiz projektu Ostrołęka C, Enea i Energa zdecydowały się realizować inwestycję z wykorzystaniem spalania gazu ziemnego. Wpływ na to mają zarówno ZMIANY REGULACYJNE NA POZIOMIE UE, jak też polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, znacząco ograniczająca DOSTĘPNOŚĆ FINANSOWANIA DLA ENERGETYCZNYCH PROJEKTÓW WĘGLOWYCH. Istotnym czynnikiem było również przejęcie kontroli nad Energą przez PKN ORLEN, którego strategia zakłada realizację inwestycji nisko i zeroemisyjnych, m.in. w technologii gazowej.

  92 29
 • ~ 2020-06-02 23:33:54

  do upadłych firm dodajmy jeszcze Silesię, wykończoną po części przez jej pracowników na kierowniczych stołkach, ktorzy mieli już obiecane stanowiska w firmach które powstały na jej bazie, czy Prodryn produkujący majonez i musztardę

  72 3
 • ~ 2020-06-02 23:35:38

  sympatykwklejania
  nie rób z portalu śmietnika i drugiej Agory wklejając co popadnie gdzie tylko się da

  40 22
 • ~lucas150 2020-06-03 09:51:09

  Witam wszystkich! Współczuje pracownikom Ryfamy, kawał historii dla naszego miasta! Ale po komentarzach, szczególnie jednej osoby, widzę ze lepiej teren sprzedać i postawić coś na wzór CH plaza lub CH focus bądź tez sprzedać deweloperom.Polacy nie mogą nic produkować tylko kupować ?!?! Stajemy się społeczeństwem konsumpcyjnym... jeszcze tylko trzeba poczekać aż poczujemy bat na plecach niemiecki albo rosyjski...

  54 7
 • ~tommi 2020-06-03 12:25:52

  Arteks oczywiście, że lokalizacja Ryfamy jest atrakcyjna, prawie centrum miasta i jeszcze bliżej węzła kolejowego. dlatego ciekawi mnie co być proponował w tym miejscu? kiedyś plotki głosiły że bezie Ikea, dużej fabryki w tym miejscu nie wybudujesz, za mało terenu i za blisko centrum, co innego lotnisko o którym pisałeś w innym art. Jednak bardzo ciekawi mnie czym sie kierujesz proponując przekonfigurować lotnisko bo co ? bo tak będzie rozsądniej? A aeroklub gdzie? nie liczy sie że od lat tam są? Sprawa Ryfamy to inna rzecz, ty właściciel postanowił zrezygnować i sprawę terenu trzeba jakos rozwiązać.

  16 1
 • ~Andrzej Kowalski 2020-06-03 21:08:19

  niewiele pojmuję z komentarzy poniżej, ale nie wystarczy, że chłopu obrodzą kartofle, żeby mieć z tego pociechę, musi je sprzedać po satysfakcjonującej go cenie. Pracowałem w górnictwie i eksploatowaliśmy produkowane przez RYFAMĘ przenośniki zgrzebłowe przyzwoitej jakości. Jak jest dzisiaj nie wiem, wiem tylko, że powoływanie się na 130-letnią tradycję, pachnie mi mafią górniczą, niestety jeszcze widać silną. Napiszcie do ministra Glińskiego, tego od kultury, może z RYFAMY zrobią muzeum, a załogę ........... na bruk. I jeszcze jedno: Związki zawodowe trzeba wyprowadzić za bramę zakładu pracy, wtedy będą związkowcami.

  42 5
 • ~Arteks 2020-06-03 22:14:54

  @tommi - a powiedz sam, jaki jest cel tej łąki z rozlatującymi się złomami samolotów z czasów PRL? I jaka z niej jest korzyść dla miasta i mieszkańców? Żadna. Dla tych kilkunastu lub kilkudziesięciu pasjonatów niszowych sportów lotniczych dojazd na inne lotniska sportowe nie sprawiłby żadnego problemu. A miasto zyskałoby kapitalne tereny inwestycyjne blisko autostrady. A co do Ryfamy to człowieku... tam mogłaby by powstać najnowocześniejsza dzielnica mieszkaniowa w naszym regionie. Takie położenie to marzenie dla wielu deweloperów czy pracowni architektonicznych.

  76 32
 • ~ 2020-06-04 20:03:42

  jak narazie władze Rybnika, zarówno te, jak i poprzednie, nie potrafiły zrobić użytku z posiadanych włości, a ty bez refleksji dałbyś im jeszcze kolejne

  20 5
 • ~Arteks 2020-06-04 20:14:05

  @ursus - nie tylko władze miasta bo niektórzy właściciele też wykazują skrajną nieodpowiedzialność nie wykorzystując różnych atrakcyjnych działek na cele inwestycyjne. Teren po Ryfamie nie należy i pewnie nie będzie należał do miasta. Ale w interesie jego władz jest to aby ulokowało się tam coś reprezentacyjnego i korzystnego. Samorząd może zaangażować się we współpracę czy pozyskanie inwestora. Czy wreszcie Kuczerze i jego ekipie na tym zacznie zależeć - przekonamy się. Ogólnie robią wrażenie bardzo amatorskich jeśli chodzi o inwestorów zewnętrznych. Bardzo głupio by było gdyby ten teren dalej stał pusty - nawet jeśli ma hipotekę (jak niosą plotki). A powiedz co się stało z inwestorem który miał naprawiać samoloty czy produkować jakieś części do nich? Czy to był blef czy wycofał się jak zobaczył w jakim ono jest stanie? Z pewnością musisz mieć wiedzę w tym temacie - podziel się. Lotnisko to idealny teren na inwestycje i nowe zagospodarowanie.

  93 16
 • ~ 2020-06-04 20:21:04

  ~Arteks 2020-06-04 20:14:05
  @ursus -
  " A powiedz co się stało z inwestorem który miał naprawiać samoloty czy produkować jakieś części do nich? Czy to był blef czy wycofał się jak zobaczył w jakim ono jest stanie? Z pewnością musisz mieć wiedzę w tym temacie - podziel się"
  a skąd mam to wiedzieć ? chyba tylko z twoich urojeń

  15 2
 • ~Arteks 2020-06-04 21:05:56

  @ursus - szkoda, że w temacie lotnictwa na którym się znasz - nigdy nie chcesz się wypowiedzieć, a w innych piszesz nudne traktaty. ;)

  82 18
 • ~tommi 2020-06-04 21:12:06

  Arteks rozmię, że dla Ciebie nie jest ważne, że są ludzi którym zależy na aeroklubie. Ważne jest że Ty uważasz że lepiej zlikwidować, zurbanizować zrobić dzielnicę industrialną, a przypomnij sobie jaki piknik lotniczy został zorganizowany przed laty, ilu zgromadził mieszkańców, nawet jest w TG kierunek nauczania z praktykami w aeroklubie. Nie jest to może spektakularne jak żużel (choć mnie nie kręci ani żużel ani lotnictwo) ale zawsze to kilku uczących się w konkretnym kierunku, np wydziale mechatroniki TG. Jest kilku znanych pilotów, którzy stawiali kroki w tym aeroklubie, znanych na światowej arenie. I choć samo lotnisko może nie jest okazałe, choć plany były wzniosłe to jednak propozycja przekształcenia to w teren inwestycyjny jest dla mnie nieakceptowalny. Powszechny praktycyzm poszedł za daleko w Twoim wykonaniu. Liczą się jeszcze ludzie i ich potrzeby a nie tylko piękny wygląd i nagrody urbanistyczne. Co do Ryfamy to zgadzam się, szkoda zakładu ale stało się i teraz trzeba coś wymyśleć, a jest nad czym .

  16 2
 • ~Arteks 2020-06-04 21:20:02

  @tommi - tak pamiętam. Tak samo niektórzy do dzisiaj wspominają pamiętny występ Bajmu na błoniach w połowie lat 90. Tylko pytanie co jest korzystniejsze dla miasta - jeden piknik raz na kilka lat czy tysiąc miejsc pracy ddoatkowo i podatek od nieruchomości od obiektów dla miasta? Pomyśl sam. Czy obecnie nasz Aeroklub jest wizytówką dla wjeżdżających do miasta czy raczej rodzajem upadłego skansenu? Teren należy do miasta i tylko odważny i wizjonerski Student miał odwagę szczerze powiedzieć co widziałby w miejscu lotniska.

  83 21
 • ~ 2020-06-04 22:24:51

  ~Arteks 2020-06-04 21:05:56
  "@ursus - szkoda, że w temacie lotnictwa na którym się znasz "
  znowu zaczynasz swoje prymitywne gierki słowne oparte na wyssanych z palca teoriach pokazując kolejny raz, że polemika z toba nie ma sensu, bo opierasz się tylko na własnych urojeniach ?
  "znam" się tak jak ty na większości tematów, na które się tutaj "autorytatywnie"wypowiadasz, hojnie racząc nas swoimi "mądrościami"
  tylko ze ja, w odróżnieniu od ciebie nie zabieram głosu w tematach w których nie mam pojęcia
  "tak pamiętam. Tak samo niektórzy do dzisiaj wspominają pamiętny występ Bajmu na błoniach w połowie lat 90."
  akurat ten pamiętny dla ciebie koncert był w 2002 roku

  17 1
 • ~ 2020-06-04 23:47:58

  kolejny raz Arteks udowadniasz wszystkim, że jesteś tylko zwyczajnym prymitywnym trolem , gdyż wielokrotnie pisałe, że z lotnictwem nie mam i nie miałem nigdy do czynienia, ale ten zdawałoby się prosty w treści przekaz jednak do ciebie nie dociera, bo wolisz swoje urojenia (tak, powtórzę jeszcze raz ten wyraz), w myśl wyznawanej przez siebie zasady "ja i tak wiem lepiej" i za każdym razem jak mantrę powtarzasz w moim kierunku swoje "mądrości" chcac za wszelką cene wywołać gównoburzę, bo jak wielokrotnie pokazałeś, jest to rzecz, która cię nakręca

  26 3
 • ~exx 2020-06-05 12:44:13

  Ja tam widzę centrum handlowe. Dużo miejsca, parking. Dobry dojazd z dwóch stron. Miejsca pracy na pół albo max 3/4 etatu. No i w promieniu 200m nie ma jeszcze markjetów. Wystarczy podpisać zgody i chwalić się osiągnięciami jak to magistrat walczy z bezrobociem.

  22 10
 • ~zak 2020-06-05 13:24:53

  Przy obecnych włodarzach miasta , to ja tam nic nie widzę , kompletnie nic. Albo ciemnosć widzę :)

 • ~RybnickiRekin 2020-06-05 13:27:06

  Podziękujcie PIS.

  23 22
 • ~zak 2020-06-05 13:29:36

  Jak trwoga to do PISu , jak sprzedać to tylko totalsi.

  17 96
 • ~sympatykrybnika 2020-06-05 13:29:47

  STRACH SIĘ BAĆ * gdyż resort aktywów, kierowany przez Jacka Sasina, planuje konsolidację państwowych spółek. W Kodeksie spółek handlowych widzi bariery, które proponuje znieść.
  Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego, powołana trzy miesiące temu przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przyjęła niedawno dwa projekty ustaw wprowadzających zmiany w Kodeksie spółek handlowych.
  Tłem dla zmian jest m.in. to, że resort postawił na budowę dużych podmiotów gospodarczych. "W ciągu pół roku istnienia MAP udało się już doprowadzić do kilku spektakularnych operacji, takich jak np. przejęcie Energi przez Orlen. Duże sukcesy odnosi też PGNiG. Ponadto rozmawiamy z Komisją Europejską w sprawie przejęcia Lotosu i planujemy dalsze działania konsolidacyjne.
  Projekt ustawy wprowadza do polskiego prawa pojęcie grupy spółek, odpowiedzialność spółki dominującej za polecenie wydane spółce zależnej, ochronę mniejszościowych akcjonariuszy i wierzycieli spółek zależnych. Mechanizmów takiej ochrony będzie kilka, wśród nich możliwość wyjścia ze spółki. Planowane zmiany mają też wzmocnić pozycję rad nadzorczych.

  Czy to wszystko po to aby powstała nowa spółka górnicza na Śląsku POLSKI WĘGIEL, która ma uratować kopalnie w czasie kryzysu, tylko jakim kosztem. Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej "S" jest przeciwnikiem takich strukturalnych zmian. - To przelewanie pustego w próżne. Niszczenie dobrych kosztem gorszych.
  _______
  * Definicja – używane w sytuacji, gdy mówiący chce podkreślić grozę jakiejś sytuacji lub pragnie wyrazić swój ironiczny stosunek względem czegoś, co może budzić jakieś obawy.

  85 13
 • ~sympatykrybnika 2020-06-05 14:38:41

  STRACH SIĘ BAĆ * gdyż resort aktywów, kierowany przez Jacka Sasina, planuje konsolidację państwowych spółek. W Kodeksie spółek handlowych widzi bariery, które proponuje znieść.

  Czy to wszystko po to aby wydzielić aktywa węglowych ze spółek energetycznych i przekazać je osobnemu podmiotowi. Jednakże musi to być decyzja Skarbu Państwa, która uwzględni bezpieczeństwo energetyczne. Poprzez wydzielenia elektrowni węglowych do osobnej spółki nastąpi stworzenie tzw. rezerwy węglowej.

  Spółki energetyczne pozbawione bagażu w postaci aktywów węglowych mogłyby teoretycznie skuteczniej walczyć o wsparcie unijne transformacji energetycznej. Plan wprowadzenia zrównoważonego finansowania projektów energetycznych w Unii Europejskiej realizowany przez Komisję Europejską może doprowadzić do sytuacji, w której każda inwestycja licząca na dofinansowanie, będzie oceniana z punktu widzenia realizacji celów klimatycznych. Spółki energetyczne skarbu państwa wpisującej „zielone” inwestycje w energetykę gazowa i odnawialną do strategii, a także pozbawione „czarnego” bagażu miałyby większe szanse na rozwój ze wsparciem unijnym. Z kolei nowopowstała rezerwa węglowa mogłaby liczyć na dalsze wsparcie państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego do czasu zakończenia wykorzystania węgla w energetyce za kilka dekad.

  60 8
 • ~artefaks 2020-06-05 14:49:52

  @Zak ty rzucasz na oślep bezzasadnymi oskarżeniami w nadziei że się coś przylepi ?


  Zapytanie nr 1866 Posła na Sejm III kadencji RP Tomasza Karwowskiego

  do ministra - członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych

  w sprawie zakupu fabryki ˝Ryfama˝ w Rybniku przez syna wiceministra Jana Sz.

  Linka nie dam , Ale łatwo to odszukać

  60 6
 • ~Lateks 2020-06-05 17:03:42

  Arteks, bredzisz na całego, sprzedać lotnisko pod hale produkcyjne to byłaby kontynuacja polityki chaosu przestrzennego miasta. Mamy wiele terenów przemysłowych które stoją niewykorzystane. I dalej chciałbyś w to brnąć? Przecież to paranoja, tak jak opuszczone budynki w całym mieście, zmniejszająca się ilość mieszkańców. Ale powiększające się tereny "mieszkaniowe".
  Co do samej RYFAMY to jest to przekręt sięgający lat 90-tych.
  Większość terenów RYFAMY jest w takiej sytuacji prawnej że nikt niczego tam nie wybuduje jeszcze przez wiele lat. Tylko jakaś durna ustawa wywłaszczeniowa pozwoliła wybudować tam drogę. Ktoś sprzedawał tereny RYFAMY chociaż nie był ich właścicielem.
  Przekręt na miarę zniszczenia SILESI, której się nie opłacało produkować grzejników, takich samych jakie są produkowane przez pewną firmę na tym terenie....

  20 43
 • ~Arteks 2020-06-05 17:42:55

  @lateks - naucz się jakieś ogłady i jeśli chcesz polemizować to nie wytykaj trzeźwo myślącej osobie bredzenia. Pomysł z innym zagospodarowaniem lotniska padł za naszym nieżyjącym już prezydentem Studentem - urbanistą i architektem który zobaczył jak bardzo marnuje się obszar, tak blisko autostrady. Liczba mieszkańców się zmniejsza - ale nie zmniejsza się ilość gospodarstw domowych. Swoją drogą - właśnie przez idiotyczne "rozlewanie" się zabudowy chałupowej jest tak mało w naszym mieście miejsca na inwestycje industrialne. Część obszaru po dawnej Ryfamie ma hipotekę - a to nie jest coś nie do przeskoczenia dla dużego inwestora.

  51 20
 • ~Andrzej Kuśka 2020-06-05 17:46:11

  Tłumaczenie że inwestowali ,śmiechu warte -wszystko wliczane w koszty.Liczyła się tylko nazwa Ryfama, teraz ją mają więc ludzi na bruk,a jakość produktów innych firm, znają już obecnie byli pracownicy Ryfamy wysłanie w kooperację praktycznie za każdym razem wymagało poprawek na Ryfamie .A inwestycja w budynki żaden problem uzyskają lepszą cenę sprzedaży hali.Inwestycją byłoby zakupienie nowych maszyn.Dojechali na starych do końca ,a co do zysków gdzie podali ile wyciągali z Ryfamy a ile z Nowomagu.

  18 1
 • ~Barra_cuda 2020-06-05 17:53:50

  Arteks im więcej czytam twoich wypocin tym więcej znajduję u ciebie zarówno lewicowego skrzywienia jak i wewnętrznych sprzeczności. Mam wrażenie że na rękę jest ci zamknięcie zakładu który jest wizytówką Rybnika i dzięki któremu Rybnik istnieje w świadomosci ludzi zza granicy w innym kontekscie niż smog. Zamykamy zakład pracy który oprócz ER, kilku kopalń i producenta częsci samochodowych coś produkował i coś sprzedawał. Mam wrazenie że wam nowoczesnym liberałom wystarczą same nieprodukcyjne zakłady pracy. Kawiarnie gdzie mozna pójść polansować się Iphonem, galerie handlowe, firmy doradcze konsultingowe i finansowe. Na terenach Ryfamy najchętniej widzisz osiedla deweloperskie z mieszkaniami po 400k by wszystkie sprzedawczynie z Focusa (z miesięcznymi zarobkami 2 400) miały blisko do pracy i kredyt na 50 lat. Ewentualnie zakupi tam mieszkanie ktoś kto jeździ do pracy do Katowic i go stać... bo to tylko godzina w korkach a warto spać w mieście które jest pierwsze w niektórych światowych rankingach.
  Ale nagle mamy zwrot akcji. Jednak widzisz szansę inwestycji dla tego miasta. Miejsca gdzie można by postawić, jak ty to nazywałeś w Żorskiej strefie gospodarczej... - montownie. Tak tanie montownie z podłą płacą które wyśmiewaleś w Żorach. I te montownie chcesz postawic własnie tam gdzie Rybnik ma jeszcze cokolwiek ciekawego do zaoferowania - na terenie aeroklubu. No bo po co nam lotnisko skoro jest w Katowicach takie samo. Albo cytujac twoich mocodawców po co nam duże lotnisko skoro mamy takie w Berlinie...

  19 8
 • ~Arteks 2020-06-05 18:35:46

  @Barra_cuda - jeśli ty u mnie widzisz lewicowe skrzywienie to ja u ciebie dostrzegam lewacki radykalizm. Bo w gospodarce wolnorynkowej właściciel zakładu sam decyduje co mu się opłaca, a co nie, gdzie inwestować, a co sprzedawać. Widocznie uznał, że w Rybniku nie opłaca się mu produkować bo pracownicy chcą zarabiać dużo, a teren jest zbyt atrakcyjny na fabrykę z XIX wiecznym rodowodem. A ty byś pewnie oczekiwał, żeby jakiś minister wykonał telefon do dyrektora i... aby nadal tam produkować maszyny... Czasy ci się pomyliły. Jeśli uważasz, że ktoś tam nie kupi mieszkania to można się zapytać - po co ktoś się buduje na okolicznych wsiach lub po co ktoś mieszka w Wodzisławiu - skoro tam praca jest tylko w szpitalu czy w szkołach? U nas nadal jest wielu pracodawców, a po co deweloper ma budować coś w Orzepowicach lub na Zamysłowie jak może wybudować w centrum? Mogłoby tam wybudować mieszkania nawet państwo gdyby program "Mieszkanie plus" nie był tylko zwykłą kiełbasą wyborczą PiS. ;)

  65 19
 • ~Andrzej Kuśka 2020-06-05 21:20:16

  Arteks widzę że ciebie znawca po byku .Myślisz że jak zakład jest rodem z 19 wieku to jest muzeum?Masz bardzo płytkie myślenie . Nawet jeśli maszyna jest stara to ważniejszy jest fachowiec który na niej pracuje bo potrafi coś zrobić,a wyroby Ryfamy sprzedawano na cały świat.Więc nie sprzedawano byle badziewia i na pewno to nie było muzeum.A jak taki mądry jesteś to idź pracować do jakiejś montowni i zobaczymy ile wytrzymasz .

  18 5
 • ~ 2020-06-05 21:25:16

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  2 1
 • ~ 2020-06-05 22:05:29

  ~~ursus 2020-06-05 20:28:11

  w jednum z artykułów na tym portalu czytamy
  "Kohut pisze do PE po aferze w Trójce: w Polsce media są cenzurowane"
  Panie Europośle, prosimy o interwencję w tej sprawie !

  10 2
 • ~rzyt 2020-06-05 22:09:42

  @bartezz, soki DIM i Famur to ta sama rodzina. W tym kontekście to pisałem.

  7 49
 • ~Franek7 2020-06-07 07:55:22

  A gdzie nasz kochany Leming albo Hanys? Nie krzyczą o sprzedawanych i zamykanych zakładach pracy itp?

  Kolego Zak przypomnę, że od pięciu lat rządzi PiSuar i nikt tak nie rozłożył przemysłu na Śląsku jak oni właśnie. Tak źle jeszcze nie było. 204 osoby poszły na bruk.
  Może sceneria zamkniętej RYFAMY będzie dobra do nakręcenia przez Morawieckiego kolejnego spotu „Polska w ruinie”?

  Nigdy od 1945 roku Rybnik tak źle nie wyglądał jeśli chodzi o przemysł jak za rządów PiS. Dlatego powtarzam, że rząd PiS to najgorszy rząd od 1945 roku.
  Dla mnie fascynujące jest tylko to jak PiSowi udało się przekonać 42% społeczeństwa do tego, że oni są lepsi od poprzedników i że przed nimi było tak źle? To jest niesamowite...

  9 10
 • ~rzyt 2020-06-07 11:31:04

  A Politechnika Śląska jest jeszcze w Rybniku? Jakoś pusto na Kościuszki, czyżby też odeszli?

  11 2
 • ~silesia-first 2020-06-08 00:26:23

  Mamy Dość

  6 1
 • ~rzyt 2020-06-08 09:19:34

  @Franek jesteś świetny. Jak w Rybniku coś się robi to dobrze bo Kuczera i PO; jak w Rybniku coś likwidują to PIS;)). A Ryfama jak piszą poprzednicy była prywatną firmą sprywatyzowaną trochę w dziwny sposób i właściciel mógł zrobić z nią co chce.
  Nie pierwszy i nie ostatni zakład, który się zamknął. Tylko szkoda, bo na tradycji buduje się przyszłość...Ale o tym nikt nie chce pamiętać.
  Obecnie najbardziej opłaca się być politykiem, którzy mają największą efektywność produkcyjną ;)

  9 0
 • ~Kazimierz Ropiak 2020-06-30 17:52:40

  Li

  0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jak oceniasz jedzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku?

Oddanych głosów: 1446