zamknij

Wiadomości

Czerwionka-Leszczyny: wręczono prestiżowe nagrody dla artystów i nie tylko

Wczoraj (25 kwietnia) w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, połączona z koncertem laureatów nagród. Zobaczcie, kto w tym roku został wyróżniony!

Reklama

Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM w Czerwionce-Leszczynach wyjaśnia, że coroczne nagrody są przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowrzechniania i ochrony kultury. Nagrody mają formę gratyfikacji finansowej, mogą być indywidualne lub zespołowe.

Wnioski o przyznanie nagród składa się do końca lutego za osiągnięcia minionego roku. W tym roku wpłynęły 24 wnioski (8 – za całokształt działalności, 3 – za upowszechnianie i ochronę kultury i 13 wniosków – za osiągnięcia o istotnym znaczeniu). Burmistrz przyznał 15 nagród na ogólną kwotę 30 000 zł: 4 nagrody za całokształt działalności, 1 nagrodę za upowszechnianie i ochronę kultury i 10 nagród za osiągnięcia o istotnym znaczeniu.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski złożył gratulacje na ręce utalentowanych mieszkańców Gminy i Miasta. - Jesteśmy dumni z Państwa sukcesów. Dziękujemy za zaangażowanie i ciężką pracę, bo liczne nagrody i wyróżnienia nie przychodzą bez wysiłku. Dziękuję także za promocję naszej miejscowości, która staje się Państwa udziałem – powiedział. Burmistrz złożył także podziękowania na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych za pozytywne przyjęcie pomysłu ustanowienia nagród w dziedzinie kultury.

Nagrody za całokształt działalności otrzymali:

- Marta Frąckowiak – otrzymała nagrodę w wysokości 2 000 zł

Absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Śląski w Cieszynie. Aktualnie studentka kierunku Grafika, Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

Marta Frąckowiak od 2007 roku do nadal bierze udział i zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach i wystawach w dziedzinie rysunku i malarstwa o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Terenowe Dębieńsko - otrzymało nagrodę w wysokości 4 000 zł

Koło Terenowe SITG zostało utworzone w 2000 roku z przekształcenia Koła Zakładowego SITG przy Kopalni Węgla Kamiennego Dębieńsko. Szczególnym przejawem działalności jest ocalenie i utrzymywanie Izby Tradycji Kopalni „Dębieńsko”, która obecnie stała się placówką o charakterze muzealno-edukacyjnym, udostępnianą dla mieszkańców regionu w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Oprócz utrzymywania Izby Tradycji Koło podtrzymuje żywe tradycje górnicze i regionalne m.in. corocznie organizując uroczyste obchody górniczego święta Barbórki oraz tradycyjną ceremonialną Karczmę Piwną. Koło uczestniczy w wielu przedsięwzięciach edukacyjnych prezentujących dzieciom i młodzieży historię rozwoju górnictwa i przemysłu na terenie miasta i regionu. Koło SITG Dębieńsko nawiązało współpracę z Muzeum Miejskim w Rybniku, Muzeum Górnictwa w Zabrzu, Izbą Tradycji przy KWK Knurów oraz Główną Komisją Muzealnictwa i Tradycji Górniczych przy Zarządzie Głównym SITG.

- Kapela z Naszego Miasteczka – otrzymała nagrodę w wysokości 4000 zł

4 czerwca 1989 r. – to umowna data powstania Zespołu. Jego założyciele Piotr Świtała, Dietgard Thiel oraz Czesław Żemła spotkali się rok wcześniej podczas realizacji spektaklu muzycznego do libretta tego ostatniego, z okazji 90-lecia kopalni „Dębieńsko”. Jako, że spektakl był wystawiony jedynie raz, podczas uroczystości barbórkowych w 1988 r., pragnąc ochronić zawarte w nim treści w postaci piosenek, monologów, skeczów o tematyce górniczej, założyciele zespołu postanowili nadal je prezentować, lecz w klimacie nawiązującym do występów „elwrów” w latach 20-30. XX wieku. Ta forma przekazu okazała się strzałem w przysłowiową „dziesiątkę”.

Od tego momentu zespół otrzymywał wiele zaproszeń na różnego rodzaju festiwale, jarmarki, przeglądy i konkursy rangi ogólnopolskiej. Pierwszy sukces kapela odniosła w 1993 r. podczas Ogólnopolskiego Jarmarku Kapel Podwórkowych w Łaziskach Górnych, zdobywając III miejsce. W tym samym roku, wraz z Aleksandrą Harazim, kapela będąca jednocześnie kabaretem podwórkowym, zdobyła tytuł Mistrza Humoru Śląskiego na Festiwalu Humoru Śląskiego w Rudzie Śląskiej, powtarzając ten sukces w 1994 r., kiedy nowym akordeonistą został Henryk Kuc.

Reprezentując Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach kapela zdobyła ponad 50 nagród, w tym I, II i III miejsca, nagrody publiczności oraz dwanaście razy I miejsce za osiągnięcia indywidualne. Do ważniejszych wyróżnień należą przede wszystkim Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznana w 2000 r. podczas Przeglądu Kabaretów Nieprofesjonalnych organizowanego przez Fundację Kultury Wsi oraz III miejsce na I Międzynarodowym Przeglądzie Kapel w Rybniku w 2005 r. Do wyróżnień należy również zaliczyć przygodę z berlińskim, awangardowym teatrem Volksbuhne, z którym brała udział w Festiwalu Kultur Świata.

- Zespół Wokalno-Instrumentalny „Światło” - otrzymał nagrodę w wysokości 4000 zł

Zespół powstał w lutym 2004 r. z inicjatywy Krystyny Zaskórskiej - pragnącej grać i śpiewać pieśni o Bogu, miłości, przyjaźni i dobru. Zespół, liczący na początku siedem osób, przyjął nazwę „Światło”, gdyż chciał dzielić się światłem – czyli tym co w nas i w otaczającym nas świecie jest wartościowe oraz prawdziwie piękne.

W kilka miesięcy od powstania, zespół debiutował na Festiwalu Piosenki Religijnej Kanaan w Czerwionce-Leszczynach. Występował także na Łotwie i w Niemczech reprezentując tam Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, jej dorobek kulturalny oraz śląskie pieśni. „Światło” jest laureatem pierwszego miejsca w kategorii „zespół wokalny” Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki im. Juliusza Rogera w Rybniku. Soliści zespołu są natomiast laureatami Wojewódzkich Prezentacji Dzieci i Młodzieży w Gliwicach, Festiwali Młodzieży Szkolnej w Rybniku, Wojewódzkich Festiwali Młodzieży Szkolnej w Częstochowie, Śląskiego Festiwalu Młodych „Helikon” w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Konkursu Młodych Muzyków w Katowicach.

Zespół wiele razy koncertował na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w Rybniku, a także uświetniał szereg spotkań organizowanych z okazji świąt narodowych. Pięknym śpiewem wzbogacił prezentację Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Był także ozdobą artystyczną Międzynarodowych Konkursów Poetyckich „O Złote Cygaro Wilhelma”.

- Nagrodę za upowszechnianie i ochronę kultury w wysokości 2 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny”

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny" od 1926 roku aktywnie działa w zakresie kultywowania tradycji muzycznych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przez 70 lat jako zakładowa orkiestra Kopalni Dębieńsko, a od roku 2000 jako organizacja pozarządowa. W okresie prowadzonej działalności Stowarzyszenie było współorganizatorem szeregu imprez artystycznych m.in. koncertów, przemarszy, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń muzycznych propagujących tradycje muzyczne w regionie.

 2016 roku „Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-leszczyny” uczestniczyła między innymi w:
-zorganizowaniu i wykonaniu przemarszów orkiestr na Festiwalu Mażoretek „Parada” w Czerwionce-Leszczynach,
-koncercie plenerowym z okazji Dni Miasta Czerwionka-Leszczyny,
-przemarszu inaugurującym wydarzenie „Industriada 2016”,
-przygotowaniu i wykonaniu Premierowego Koncertu „Jesienne Impresje Muzyczne”,
-koncercie promocyjnym na Festiwalu w Rochefort we Francji,
-koncercie na Festiwalu „8 Bialska Parada Orkiestr Dętych” w Białej,
-premierowym Koncercie Noworocznym w CKE z udziałem solistów.

Nagrody za osiągnięcia o istotnym znaczeniu:

Formacja Taneczna ZYGZAK – grupa ZYGZAK SENIORKI - otrzymała nagrodę w wysokości 2 000 zł za m.in.:

- I miejsca w kategorii baton seniorki w Międzynarodowym Konkursie Zlata Hlucinska Hvezda w Hlucinie oraz STARS CUP w Ostrawie
- I miejsce w kategorii mini formacje baton seniorki w Festiwalu Tanecznym „Aplauz” w Marklowicach w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek PARADA 2016
- I miejsca w kategoriach: baton seniorki, show seniorki, mini formacje baton seniorki
Formacja Taneczna ZYGZAK – grupa MAŁY ZYGZAK juniorki - otrzymała nagrodę w wysokości 2 000 zł za m.in.:
- I miejsca w kategorii baton juniorki w Międzynarodowym Konkursie Zlata Hlucinska Hvezda w Hlucinie oraz STARS CUP w Ostrawie
- I miejsce w kategorii baton w Festiwalu Tanecznym „Aplauz” w Marklowicach w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek PARADA 2016

Julia Jasiczek i Natalia Kubica:

- W 2016 roku tańczyły w grupie MAŁY ZYGZAK oraz w duecie. W kategorii baton duo/trio juniorki zdobyły II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Zlata Hlucinska Hvezda w Czechach.

- W kategorii 2 x baton duo/trio juniorki zostały Mistrzyniami Polski oraz Mistrzyniami Europy
- W kategorii 2 x baton duo/trio seniorki wywalczyły III miejsce i tytuł II Wicemistrz Świata na Mistrzostwach Świata w Pradze

Julia Jasiczek otrzymała nagrodę w wysokości 1000 zł, Natalia Kubica nagrodę w wysokości 600 zł

Katarzyna Grzegorzek:

Założyciel, choreograf, instruktor Formacji Tanecznej ZYGZAK. Otrzymała nagrodę w wysokości 1 500 zł. Od 1992 roku w Formacji tańczyło ponad 600 dziewcząt i chłopców. Wymienione wcześniej osiągnięcia Zygzaka, Małego Zygzaka, Julii Jasiczek i Natalii Kubicy są również osiągnięciami Katarzyny Grzegorzek.

Zespół Tańca Nowoczesnego RYTM - otrzymał nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Zespół Tańca Nowoczesnego „RYTM” Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach istnieje od 1999. Instruktorem i choreografem jest Beata Gużda- Krzyżaniak. Zespół skupia dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, które tańczą w 3 grupach wiekowych.

Celem działalności zespołu jest przede wszystkim poznanie nowych technik tanecznych takich jak jazz, funky, disco i hip hop oraz tworzenie choreografii scenicznych. Istotną rolę odgrywa również kształtowanie świadomości własnego ciała, koordynacji ruchowej, rozwój wyobraźni twórczej oraz konfrontacja taneczna z innymi zespołami.

W swojej dotychczasowej karierze zespół zdobył liczne nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach tanecznych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Karolina Podorska - otrzymała nagrodę w wysokości 600 zł

Jest uczennicą XI klasy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, w klasie skrzypiec prof. Józefa Iwanowicza. Często występuje na terenie powiatu rybnickiego, gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w imprezach środowiskowych.

W roku 2016 osiągnęła następujące sukcesy:
-wyróżnienie – International Violin Competition „Young Paganini” w Legnicy
-I miejsce – XVII Festiwal Muzyki Instrumentalnej w Rybniku
-I miejsce – X Internationaler Violinwettbewerb „SchlossZell an der Pram” we Wrocławiu

Klaudyna Siwek – otrzymała nagrodę w wysokości 600 zł

Uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach jest laureatką festiwali muzycznych.

W kategorii soliści zajęła III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, II miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi”, Grand Prix Festiwalu Pieśni Sakralnej w Świętochłowicach.

Paweł Salamon – otrzymał nagrodę w wysokości 700 zł

Uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej w Rybniku oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Braci Szafranków w Rybniku. Wielokrotny laureat konkursów recytatorskich.

W 2016 roku zdobył GRAND PRIX w XXVI Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim w Starachowicach.

Zespół Śpiewaczy Karolinki – otrzymał nagrodę w wysokości 2 000 zł

Zespół wyłonił się z grona aktywnych emerytów i rencistów zamieszkujących dzielnicę Czerwionka. Wśród członków są zarówno panie jak i panowie. W repertuarze posiadają pieśni regionalne ziemi rybnickiej oraz utwory biesiadne. Przygotowują programy artystyczne ubarwiające imprezy o zróżnicowanym charakterze, jak festyny, dożynki, uroczystości miejskie, kościelne, a nawet państwowe. Uczestniczą w przeglądach zespołów folklorystycznych.

W 2016 roku otrzymały:

-wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Kapel Ludowych w Pawłowicach,
-I miejsce w XXII Regionalnym Przeglądzie Pieśni „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” w Koszęcinie,
-III miejsce w Śląskim Festiwalu Zespołów Ludowych i Kapel w Świętochłowicach,
-wyróżnienie za wysoki poziom artystyczny z zachowaniem tradycji i stylizacji ludowej w Festiwalu Muzycznym Artystów Nieprofesjonalnych „NA KLEPISKU" w Katowicach- Giszowcu.

Uroczystość została zakończona wspaniałymi popisami scenicznymi nagrodzonych.

Zobacz galerię

Oceń publikację: + 1 + 8 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

"Piątka dla zwierząt" - popierasz ten projekt ustawy?
Oddanych głosów: 1453